Facebook

Stilo Energy zadebiutowała na NewConnect

Działająca na rynku fotowoltaiki gdańska spółka Stilo Energy SA weszła na giełdowy rynek NewConnect. Do obrotu zostało wprowadzonych 1 245 500 akcji spółki, ośmiu serii A-G oraz L. W pierwszym dniu notowań (21 kwietnia) kurs akcji Stilo Energy spadł na otwarciu o 1,4% do 42,4 zł.

Stilo Energy w grudniu 2020 roku zamknęła publiczną emisję akcji serii L, z której pozyskała ponad 9 mln zł, które będą przeznaczone na dalszy wzrost skali działalności i zwiększenie udziału w rynku. Za jedną akcję Spółki, inwestorzy płacili 43 zł.

– Emisję akcji zamknęliśmy pełnym powodzeniem, w akcjonariacie pojawili się nie tylko nowi Akcjonariusze indywidualni, ale również co ważne – fundusze inwestycyjne. Kapitał, który pozyskaliśmy pomoże nam we wzmocnieniu naszej pozycji rynkowej, zbudowaniu nowych przewag konkurencyjnych. Tutaj planujemy m.in. zwiększanie skali działalności poprzez wykorzystanie marketingu internetowego. Rozpoczęliśmy już pierwsze prace z tym związane. Te działania pozwolą na jeszcze bardziej efektywne prowadzenie sprzedaży, a tym samym budowanie trwałej wartości dla naszych Akcjonariuszy – wyjaśnia Piotr Siudak, prezes Stilo Energy S.A.

Stilo Energy powstała w grudniu 2017 roku, a działalność operacyjną polegającą na sprzedaży i montażu mikroinstalacji fotowoltaicznych rozpoczęła w II kwartale 2018 roku. Spółka do końca III kwartału 2020 wykonała łącznie ponad 5 tys. mikroinstalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy około 40 MW. W roku 2020 firma wypracowała ponad 118 mln zł przychodów (wzrost o 105,7% r/d/r), przy EBITDA o wartości 1,02 mln zł.

Patrzymy optymistycznie na 2021 rok. Bieżący poziom kontraktacji wskazuje ogromny potencjał rynku, co powinno przełożyć się na zwiększony poziom sprzedaży w kolejnych miesiącach. W styczniu oraz w lutym panowała wyjątkowo śnieżna i mroźna zima, co uniemożliwiało prowadzenie prac instalacyjnych. W marcu zaś, doświadczyliśmy kolejnego lock downu związanego z trzecią falą pandemii. W naszej ocenie te okoliczności wpłynęły na pojawienie się w tym pierwszym okresie roku w naszej branży spowolnienia, a także na kontraktację. Dodatkowo, wielu klientów wyczekiwało informacji o nowych zasadach programu Mój Prąd 3.0, odkładając decyzję w zakresie realizacji instalacji PV. Należy jednak podkreślić, że samo zainteresowanie fotowoltaiką utrzymuje się na bardzo wysokim poziomie. Już teraz obserwujemy wzrost liczby pozyskiwanych leadów marketingowych o około 40% r/r. Również liczba spotkań, także tych online, zwiększyła się o około 80% r/r. Ogłoszone na lipiec uruchomienie naboru wniosków w celu uzyskania dofinansowania rządowego ma szansę ten trend jeszcze wzmocnić. Przewidujemy, że II i III kwartał roku będą dla nas najbardziej pracowitymi okresami roku – komentuje Aleksander Czarniecki, Członek Zarządu i Dyrektor Finansowy Stilo Energy S.A.

Stilo Energy S.A. jest 379. spółką notowaną na NewConnect oraz 10. debiutem na tym rynku w 2021 roku.

Aktualności

Notowania – GIE

Wyniki GUS

Archiwum

Elektrosystemy

Śledź nas