Facebook

Lena Lighting zwiększyła sprzedaż i zyski

Lena Lighting wypracowała w 2020 roku większe niż w roku poprzednim przychody oraz zwiększyła zyski. Przychody ze sprzedaży wyniosły 130 879 tys. PLN (+10.55% r/r), w tym 51,64% z tytułu sprzedaży zagranicznej i 48,36% ze sprzedaży krajowej.

Główny wpływ na wzrost sprzedaży w 2020 roku miał rynek krajowy (+16,09%), na rynku zagranicznym wzrost sprzedaży wyniósł 5,83%, z czego w krajach z obszaru UE zanotowano wzrost o 9,61 %, a w krajach spoza UE – spadek o 17,16%. Jak podkreśla spółka, wyższą niż zakładano sprzedaż udało się osiągnąć m.in. dzięki nowym w ofercie lampom baterio- i wirusobójczym UV-C wykorzystującym światło ultrafioletowe.

Zysk netto wzrósł dwukrotnie: z 6 122 tys. PLN w 2019 roku do 12 417 tys. PLN w roku 2020. Spółka zanotowała wzrost rentowności brutto ze sprzedaży z 31,76% (2019 r.) do 37,26% (2020 r.).

Powodem wyższej rentowności sprzedaży brutto 2020 roku są m.in. nakłady inwestycyjne, rozwój produktów, nowe produkty w ofercie spółki i zmiany w procesie produkcyjnym, które były poczynione w latach poprzednich – informuje Lena Ligthing.

W ciągu ostatniego roku firma zwiększyła zatrudnienie o 10% do 176 (stan na 31 grudnia 2020 roku).

Aktualności

Notowania – GIE

Wyniki GUS

Archiwum

Elektrosystemy

Śledź nas