Facebook

Signify: wymiana oświetlenia przyniesie duże oszczędności

Firma Signify przygotowała ocenę rynku oświetleniowego dla 11 krajów Europy Środkowo-Wschodniej, w tym Polski. Całkowite przejście na oświetlenie LED tylko w trzech obszarach związanych z budżetami publicznymi – w oświetleniu drogowym i ulicznym, służbie zdrowia i segmencie edukacji – pomogłoby Polsce osiągnąć roczne oszczędności energii elektrycznej w wysokości 1 168 milionów zł.

Według analizy Signify zużycie energii elektrycznej zmniejszyłoby się o 3 134 GWh rocznie. Ocena rynku oświetleniowego została przeprowadzona w I kwartale 2021 roku dla 11 krajów Europy Środkowo-Wschodniej – Bułgarii, Chorwacji, Czech, Estonii, Węgier, Łotwy, Litwy, Rumunii, Słowacji, Słowenii i Polski. Obejmowała potencjał korzyści ekonomicznych, środowiskowych i społecznych wynikających z renowacji oświetlenia w trzech obszarach zastosowań: oświetleniu drogowym i ulicznym, ochronie zdrowia i sektorze edukacji.

– Wraz z rozwojem kraju i urbanizacji znacząco rośnie zapotrzebowanie na światło. Wdrożenie technologii LED i projektów opartych na systemach zarządzania oświetleniem przynosi znaczne oszczędności energii, a tym samym daje potrójne korzyści – dla gospodarki, obywateli i środowiska. Koncentrując się na obszarze zrównoważonego rozwoju, pragniemy zwrócić uwagę, że renowacja budynków i infrastruktury ulicznej poprzez oświetlenie jest łatwa, szybka i wydajna, co jest idealnym sposobem, na którym skorzystałaby gospodarka i środowisko – z natychmiastowymi i wymiernymi efektami – mówi Bogdan Rogala, dyrektor generalny Signify na Europe Wschodnią.

Technologia LED

Przejście na technologię LED jest jedną z najłatwiejszych renowacji, która nie wymaga dużych nakładów kapitałowych i ma szybki czas realizacji i zwrotu z inwestycji dzięki znacznej redukcji zużycia energii i obniżeniu kosztów utrzymania. W 2006 roku oświetlenie oparte na technologiach konwencjonalnych odpowiadało za 19% światowego zużycia energii elektrycznej. Do 2018 roku wartość ta spadła do 13% ze względu na proces przechodzenia na oświetlenie LED. Szacuje się, że do 2030 roku dzięki procesowi „LEDyfikacji” i wykorzystaniu technologii Internetu Rzeczy udział oświetlenia ma spaść do 8%. W tym samym czasie liczba punktów świetlnych wzrośnie o około 35%.

Całkowite przejście na oświetlenie LED w trzech obszarach zastosowań – w oświetleniu drogowym i ulicznym, służbie zdrowia i segmencie edukacji, pozwoliłoby Polsce na zmniejszenie zużycia energii elektrycznej o 3 134 GWh rocznie, co stanowi 1 168 milionów zł oszczędności w budżecie rocznym na płatnościach za energię elektryczną.

Oświetlenie drogowe i uliczne
W dziedzinie oświetlenia drogowego i ulicznego na 4 mln opraw w Polsce tylko około 20% z nich zostało już zmodernizowanych do technologii LED. Średnia dla Europy Środkowo-Wschodniej to 27%. Pozostawia to miejsce na duże oszczędności energii, takie jak:

  • roczna redukcja zużycia energii elektrycznej o 1 577 GWh (redukcja o 70%),
  • roczna redukcja kosztów energii elektrycznej o 587.7 mln zł (redukcja o 70%),
  • oraz redukcja śladu węglowego o 1.12 mln. ton CO2.

Opieka zdrowotna
W segmencie opieki zdrowotnej w Polsce zainstalowano ponad 1,2 miliona konwencjonalnych opraw oświetleniowych, które wymagają wymiany. Przejście na technologię LED pozwoliłoby na:

  • roczną redukcję zużycia energii elektrycznej o 335 GWh (redukcja o 70%),
  • roczną redukcję kosztów energii elektrycznej o 132,3 mln zł (redukcja o 70%),
  • uniknięcie 253 tysiące ton CO2.

System edukacji
System edukacji to kolejny ważny obszar zainteresowania w Polsce. Przejście na technologię LED w szkołach to nie tylko redukcja kosztów energii elektrycznej, ale przede wszystkim znaczna poprawa warunków nauki oraz komfortu wzroku ucznia i nauczyciela. Z prawie 15 milionów opraw oświetleniowych w szkołach i na uczelniach w Polsce tylko 8% zostało zmodernizowanych do technologii LED (przy średniej w Europie Środkowo-Wschodniej 7%) Kolejna zmiana mogłaby przyczynić się do:

  • rocznego zmniejszenia zużycia energii elektrycznej o 1201 GWh (redukcja o 60%),
  • rocznej redukcji kosztów energii elektrycznej o 447,8 mln zł (redukcja o 60%),
  • oraz redukcji śladu węglowego o 856 tysięcy ton CO2.

Aktualności

Notowania – GIE

Wyniki GUS

Archiwum

Elektrosystemy

Śledź nas