Facebook

Separatory sterujące SIL 3 dla stref EX

Wprowadzając na rynek nowe separatory sterujące SIL 3, firma Pepperl+Fuchs rozszerza ofertę barier rozdzielających SIL 3 do wszystkich typów sygnałów — występujących zarówno w postaci modułów na szynę DIN, jak też izolowanych komponentów do płyt bazowych.

Pozycjonery w aplikacji SIL 3 mogą być podłączone bezpośrednio do sterownika za pomocą pojedynczego modułu interfejsowego. Aplikacja SIL 3 nie musi już być realizowana poprzez skomplikowaną ścieżkę redundantnych urządzeń SIL 2.

Aplikacje SIL 3 są również szeroko stosowane w zastosowaniach związanych z bezpieczeństwem, w których urządzenia polowe w obszarach niebezpiecznych muszą być sterowane za pomocą sygnałów analogowych. Jednak do tej pory nie opracowano odpowiednich barier izolacyjnych, które umożliwiałyby przesyłanie sygnałów między sterownikiem i urządzeniami polowymi. Możliwe jest obejście tego problemu za pomocą nadmiarowych urządzeń SIL 2. Moduł interfejsu zgodny z SIL 3 byłby znacznie prostszym rozwiązaniem niż struktura składająca się z dwóch nadmiarowych modułów SIL 2. Wreszcie, izolowane bariery o zgodności z SIL 3 mogą być przydatne nawet w zastosowaniach SIL 2, na przykład, gdy ma być osiągnięty najdłuższy możliwy interwał testowy.

Nowe, jednokanałowe separatory sterujące charakteryzują się szerokością 12,5 mm. Zawierają detektor uszkodzenia linii i oddzielne wyjście błędu. Pozwala to użytkownikom na budowanie aplikacji SIL 3 z jednego portfolio produktów, zarówno z izolowanymi barierami SIL 3, jak i z nadmiarowymi modułami SIL 2 z obsługą SC3.

SIL
SIL jest skrótem od „Safety Intergrity Level”, co tłumaczy się jako poziom nienaruszalności bezpieczeństwa. Jest to miara służąca do określenia stopnia redukcji ryzyka wystąpienia zagrożeń podczas pracy urządzeń przemysłowych, w porównaniu do instalacji standardowej. Stopień ten jest obliczany na podstawie uprzednio dokonanej analizy potencjalnych zagrożeń i szans ich wystąpienia.

Aktualności

Notowania – GIE

Wyniki GUS

Archiwum

Elektrosystemy

Śledź nas