Facebook

PGE Energia Odnawialna ogłasza przetarg na cztery farmy PV

PGE Energia Odnawialna, spółka z Grupy Kapitałowej PGE, uruchomiła postępowanie zakupowe związane z budową czterech jednomegawatowych farm fotowoltaicznych: PV Opoczno, PV Kusin 1, PV Bedlno Radzyńskie 2 oraz PV Pierzyska-Baranowo 2.

Zgodnie z zakładanym harmonogramem farmy fotowoltaiczne powstaną do połowy 2022 roku na wydzierżawionych przez spółkę terenach prywatnych znajdujących się w województwie łódzkim, zachodniopomorskim, lubelskim i wielkopolskim. Wcześniej, bo już na przełomie maja i czerwca 2021 roku, PGE Energia Odnawialna planuje wystawić je w aukcji na sprzedaż energii elektrycznej w instalacjach odnawialnych źródeł energii do 1 MW.

Według wstępnych szacunków cztery jednomegawatowe instalacje fotowoltaiczne, wyposażone w panele o mocy co najmniej 400 W, osiągną roczną produkcję na poziomie około 4 tys. MWh.

Zgodnie z Programem PV Grupy Kapitałowej PGE w ciągu dekady zostaną zbudowane instalacje o mocy 3 GW. Będą to inwestycje realizowane na gruntach własnych Grupy, dzierżawionych od prywatnych właścicieli, samorządów oraz instytucji kościelnych, a także na gruntach spółek skarbu państwa.

Należąca do Grupy Kapitałowej PGE spółka PGE Energia Odnawialna posiada 17 farm wiatrowych, 29 elektrowni wodnych, 4 elektrownie szczytowo-pompowe oraz 5 farm fotowoltaicznych. Łączna moc zainstalowana wszystkich obiektów produkujących energię odnawialną wynosi 2326,25 MW.

Aktualności

Notowania – GIE

Wyniki GUS

Archiwum

Elektrosystemy

Śledź nas