Facebook

Sprzedaż Grodna w kwietniu wyższa o 64% rdr

Przychody Grupy wyniosły w kwietniu 72,4 mln zł wobec 44,2 mln zł
w analogicznym okresie przed rokiem. Był to drugi najlepszy miesiąc w historii Grodna po marcu zamykającym rok obrotowy 2020/21.

Za nami doskonały miesiąc, w którym z jednej strony po raz kolejny uwidoczniła się siła naszej aktywności w obszarze OZE, z drugiej – odnotowaliśmy dynamiczny wzrost we wszystkich obszarach biznesowych, które w poprzednich miesiącach pozostawały pod presją sytuacji epidemicznej. Przede wszystkim odczuliśmy ożywienie w zakresie naszej działalności dystrybucyjnej i sprzedaży dla budownictwa. W poprzednim roku otworzyliśmy pięć nowych punktów handlowych, jednocześnie mocno rozwijając kanały internetowe. To wszystko zaprocentowało i przełożyło się na skokowy wzrost liczby klientów – skomentował Andrzej Jurczak, Prezes Zarządu Grodno S.A.

Perspektywy rozwoju w najbliższych miesiącach Zarząd ocenia jako bardzo korzystne. Analizując aktualną sytuację rynkową, spodziewa się utrzymania wysokiej dynamiki wzrostu w bieżącym roku obrotowym.

Zdecydowanie odczuwamy sygnały rynkowego ożywienia. Zgodnie z danymi GUS, rośnie produkcja sprzedana przemysłu, sprzedaż hurtowa i detaliczna, do użytkowania oddaje się coraz więcej mieszkań. Tendencje te mają korzystny wpływ na naszą działalność i oczekujemy, że utrzymają się w najbliższych kwartałach. Do tego dochodzą doskonałe perspektywy dla rynku OZE, zarówno fotowoltaiki, ale i pomp ciepła, w przypadku których już dziś obserwujemy symptomy nadchodzącego boomu. Spodziewamy się dalszego, konsekwentnego wzrostu sprzedaży we wszystkich segmentach biznesowych, ale i w kanałach sprzedaży, wśród których coraz większą rolę odgrywać będzie sprzedaż internetowa B2B i B2C – podsumowuje prezes Andrzej Jurczak.

Przedstawione dane sprzedażowe są danymi szacunkowymi, które mogą różnić się od danych składających się na wielkości prezentowane w raportach okresowych.

Aktualności

Notowania – GIE

Wyniki GUS

Archiwum

Elektrosystemy

Śledź nas