Facebook

APS Energia dostarczy urządzenia do wagonów

APS Energia dostarczy jednosystemowe przetwornice statyczne podwagonowe wraz z systemami diagnostyki pokładowej oraz rejestratorami ciśnień dla PKP Intercity Remtrak. Łączna wartość umowy to 13,7 mln PLN.

Umowa została zawarta na okres do 31 grudnia 2022 roku. Według komunikatu APS Energia odbiorca zamówił komplety urządzeń do wagonów za kwotę 2,2 mln zł netto. Umowa stanowi następnie, iż odbiorca dołoży wszelkich starań, aby zamówić dalsze komplety urządzeń, co nie oznacza zobowiązania odbiorcy do złożenia takiego zamówienia. W przypadku, gdy odbiorca w terminie do dnia 31 lipca 2021 roku zleci dalsze dostawy ponad zagwarantowane w dniu podpisania umowy, należne wynagrodzenie netto wyniesie łącznie (tj. wraz z wynagrodzeniem za dostawy zagwarantowane w dniu podpisania umowy) 13,2 mln zł, a w przypadku zamówienia dalszych kompletów po wskazanej dacie – 13,7 mln zł. Wynagrodzenie płatne będzie etapami, każdorazowo po dokonaniu dostawy produktów.

Aktualności

Notowania – GIE

Wyniki GUS

Archiwum

Elektrosystemy

Śledź nas