Facebook

Energa rozwija małą fotowoltaikę

Energa z Grupy Orlen systematycznie inwestuje w rozwój mniejszych projektów OZE w obszarze fotowoltaiki. Nowopowstające instalacje wykorzystywać będą panele bifacjalne.

Równolegle do budowy farmy fotowoltaicznej PV Gryf o mocy zainstalowanej  około 20 MW trwa realizacja czterech aktywów fotowoltaicznych o łącznej mocy około 4 MW. Umiejscowione są w trzech lokalizacjach: dwie farmy powstają w Samolubiu (woj. warmiński-mazurskie), a po jednej w Czernikowie (obok już istniejącego obiektu – woj. kujawsko-pomorskie) i Przykonie (w sąsiedztwie FW Przykona i budowanego Gryfa – woj. wielkopolskie).
Dla wszystkich czterech inwestycji NTP (ang. Notice-to-proceed, czyli polecenie rozpoczęcia prac) wydano z końcem marca 2021. Ich oddanie do użytku planowane jest w 2022 roku.

Panele dwustronne

Nowopowstające małe farmy fotowoltaiczne Energi wykorzystywać będą panele bifacjalne, czyli generujące energię ze światła pozyskanego obydwiema stronami instalacji. Rozwiązanie takie wymaga odpowiedniej konstrukcji montażowej i przygotowania powierzchni pod całą instalacją, w celu uzyskania odpowiedniego współczynnika odbijania promieni słonecznych, aby spodnia strona paneli mogła je zebrać i przekształcić w energię elektryczną.

Szacunkowo panele bifacjalne pozwalają uzyskać około 10 % więcej energii elektrycznej, niż panele standardowe. Jednocześnie charakteryzują się wysoką sprawnością konwersji energii i dłużej – nawet o 10 lat – zachowywaną wydajnością pracy.

Farmy fotowoltaiczne Energi

Obecnie Energa OZE posiada dwie farmy fotowoltaiczne o łącznej mocy zainstalowanej  około 5,4 MW: PV Czernikowo koło Torunia oraz PV Delta pod Gdańskiem. Instalacje w 2020 roku wyprodukowały łącznie  około 5 GWh energii, podobnie jak w roku 2019. Pod koniec ubiegłego roku Energa OZE wydała NTP dla inwestycji w PV Gryf, która budowana jest w bezpośrednim sąsiedztwie działającej od lipca 2020 roku Farmy Wiatrowej Przykona. Na tym samym terenie – 300 ha gruntów zrekultywowanych po odkrywce kopalni węgla brunatnego Adamów – powstać mogą też kolejne aktywa OZE o łącznej mocy zainstalowanej ponad 100 MW.

Aktualności

Notowania – GIE

Wyniki GUS

Archiwum

Elektrosystemy

Śledź nas