Facebook

PGE EO wybuduje z Gminą Kleszczów farmę PV o mocy 50 MW

PGE Energia Odnawialna wybuduje z Gminą Kleszczów farmę fotowoltaiczną o mocy 50 MW. Oba podmioty będą mieć po 50% udziałów.

Elektrownia ma powstać do końca 2022 r. na 50 ha gruntów należących do Gminy Kleszczów. Według wstępnych szacunków, średnioroczna produkcja farmy wyniesie 53 GWh. Inwestycja zostanie realizowana w oparciu o system aukcyjny lub poprzez długoterminowe umowy sprzedaży energii elektrycznej (PPA).

Umowa z Gminą Kleszczów na budowę nowej farmy fotowoltaicznej jest częścią realizowanego przez grupę PGE programu sprawiedliwej transformacji regionu Bełchatów. Zakłada on uruchomienie szeregu inwestycji w nisko i zeroemisyjne źródła energii, które stopniowo zastąpią Elektrownię Bełchatów.

Budowa farmy słonecznej o mocy 50 MW to obecnie jedna z największych inwestycji fotowoltaicznych PGE. Ale nie jedyna. Kilka dni temu dziewiętnaście naszych projektów fotowoltaicznych wygrało aukcję na sprzedaż energii elektrycznej w instalacjach odnawialnych źródeł energii do 1 MW. W kolejnych miesiącach planujemy też uruchomić postępowania zakupowe dotyczące budowy kolejnych elektrowni, zarówno małych, jak i większych, o mocach kilkudziesięciu megawatów. Będą to inwestycje realizowane na gruntach własnych grupy PGE, dzierżawionych od samorządów, instytucji kościelnych, a także na terenach należących do spółek skarbu państwa – powiedział Marcin Karlikowski, prezes PGE Energia Odnawialna.

PGE Energia Odnawialna posiada 17 farm wiatrowych, 29 elektrowni wodnych, 4 elektrownie szczytowo-pompowe oraz 5 farm fotowoltaicznych. Łączna moc zainstalowana wynosi 2.326,25 MW.

Aktualności

Notowania – GIE

Wyniki GUS

Archiwum

Elektrosystemy

Śledź nas