Facebook

Alumast zawarł porozumienie z Budimexem

Firma Alumast SA zawarła w dniu 13 lipca 2021r. porozumienie o współpracy ramowej z funkcjonującą na rynku budowlanym spółką Budimex SA.

Przedmiotem porozumienia jest określenie zasad współpracy stron, dotyczących realizowania przez Budimex SA inwestycji przy użyciu słupów kompozytowych produkowanych przez Alumast, spełniających normę PN-EN 12767. Budimex zadeklarował kupno 2,5 tys. słupów.
Porozumienie zostało zawarte na okres pięciu lat.

Aktualności

Notowania – GIE

Wyniki GUS

Archiwum

Elektrosystemy

Śledź nas