Facebook

Energa Operator przyłączyła kolejne 310 MW źródeł PV

W pierwszym półroczu 2021 roku Energa Operator przyłączyła instalacje solarne o mocy 310 MW. Łączna moc zainstalowana fotowoltaicznych źródeł energii przyłączonych do sieci Energi Operatora wynosi już ponad 1,1 GW.

W trakcie pierwszego półrocza 2021 roku moc zainstalowana mikroinstalacji fotowoltaicznych wzrosła o 255 MW, zaś ich liczba o niemal 33 tys. sztuk. Do sieci Energi Operatora w tym samym okresie przyłączonych zostało również 66 większych źródeł wytwórczych wykorzystujących energię słońca, o zsumowanej mocy zainstalowanej przekraczającej 54 MW.

Większą część przyłączonych mocy solarnych zapewniają mikroinstalacje. Ich łączna moc zainstalowana wedle danych na koniec I półrocza 2021 r. wyniosła ponad 885 MW, które przypadały na niemal 121 tys. mikroźródeł. Blisko 280 MW zapewniały 323 źródła wytwórcze o mocy zainstalowanej większej niż 50 kW.

Aktualności

Notowania – GIE

Wyniki GUS

Archiwum

Elektrosystemy

Śledź nas