Facebook

Apator Elkomtech: projekt automatyzacji linii SN i stacji SN/nn

Apator Elkomtech – jedna ze spółek Grupy Apator – przeprowadziła w ostatnim czasie pilotażowy projekt automatyzacji linii SN i stacji SN/nn. Realizacja obejmowała wdrożenie zdalnego sterowania i elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej (w tym wskaźników przepływu prądów zwarciowych), a także modernizację i przebudowę linii i stacji SN i nn. Rozwiązanie zostało wdrożone na terenie bydgoskiego oddziału Enei Operator. 

Celem projektu w Gminie Dąbrowa Chełmińska, na terenie Rejonu Dystrybucji w Bydgoszczy, była budowa inteligentnej sieci, modernizacja i przebudowa zasilania. Istniejące stanowiska słupowe doposażono w sterowniki microBEL_SRS, a nowo wybudowaną stację kontenerową wyposażono w automatykę, opartą o sterownik microBEL_Sx. Urządzenie microBEL_Sx pełni rolę wskaźnika przepływu prądu zwarcia, realizuje pomiary oraz sterowania w linii SN.

Sercem stacji jest sterownik microBEL_ARN, który dzięki pomiarom napięcia z szyn stacji nn oraz napięcia na odpływach linii nn, za pomocą sterowników wyniesionych – microBEL_SENS, z przełącznikiem zaczepów ECOTAP VPD firmy Reinhausen, jest w stanie regulować napięcie zaczepami transformatora. Regulacja odbywa się w zależności od obciążenia linii nn przez odbiorców.

Powyżej opisano pierwszą część pilotażowego projektu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020; działanie 1.4.: „Rozwijanie i wdrażanie inteligentnych systemów dystrybucji działających na niskich i średnich poziomach napięcia, z Funduszu Spójności perspektywa 2014-2020”. W projekcie zastosowano rozwiązanie w zakresie automatyzacji linii SN i stacji SN/nn, druga część realizacji przewiduje modernizację sieci na terenie gminy Sicienko.

Aktualności

Notowania – GIE

Wyniki GUS

Archiwum

Elektrosystemy

Śledź nas