Facebook

innogy Stoen Operator prezentuje stację Towarowa

12 października firma innogy Stoen Operator zaprezentowała dystrybucyjną stację elektroenergetyczną Towarowa – jeden z największych i najbardziej nowoczesnych obiektów tego typu w Polsce. Obiekt jest zlokalizowany na warszawskiej Woli u zbiegu ulic Towarowej i Kolejowej i zastępuje stojącą obok stację z 1978 roku. Stacja obsługuje centralną część Warszawy i ze względu na swoją charakterystykę znacząco wpływa na poprawę  bezpieczeństwa energetycznego w stolicy.

W prezentacji obiektu uczestniczyli przedstawiciele URE oraz Johan Mörnstam – wiceprezes nowej europejskiej organizacji EU DSO Entity, zrzeszającej europejskich operatorów elektroenergetycznych systemów dystrybucyjnych i jednocześnie wiceprezydent E.ON ds. sieci w Europie (poza Niemcami).

– Wymagania energetyczne miast stale rosną. Sieci elektroenergetyczne muszą być bardziej elastyczne, aby zapewnić  możliwość obsługi różnych konfiguracji źródeł wytwórczych i odciążanie wybranych elementów systemu w trudniejszych okresach. Stacja Towarowa daje duże możliwości przełączeń, ponieważ składa się  z dwóch transformatorów 220/110kV, trzech transformatorów 110/15kV i aż 88 pól średniego napięcia – stwierdził Robert Stelmaszczyk, prezes innogy Stoen Operator.

Budowa

Budowa nowej stacji Towarowa rozpoczęła się w 2015 roku. Była ona skomplikowana ze względu na niewielką odległość od urządzeń pracujących pod napięciem i konieczność wieloetapowej realizacji. Nowoczesne rozdzielnie i transformatory zamknięto w budynkach, co odpowiada nowym standardom przyjętym w innogy Stoen Operator i odróżnia je od starych obiektów tego typu. Stacja jest połączona   z siecią dystrybucyjną i przesyłową wyłącznie podziemnymi liniami kablowymi 110 kV i 220 kV, a same budynki zajmują znacznie mniejszą powierzchnię. Stacja jest całkowicie bezobsługowa i wyposażona w inteligentną automatykę.

Stacja Towarowa to największa dotychczas pojedyncza inwestycja modernizacyjna innogy Stoen Operator, której całkowity koszt wyniósł 75 mln zł.

Aktualności

Notowania – GIE

Wyniki GUS

Archiwum

Elektrosystemy

Śledź nas