Facebook

PGE wybuduje pięć nowych elektrowni fotowoltaicznych

PGE rozpoczęła budowę pięciu nowych elektrowni fotowoltaicznych. Do końca roku, na farmie PV Bedlno Radzyńskie 2 w województwie lubelskim zainstalowane będą panele słoneczne. Natomiast na farmie PV Brzeźnik w województwie mazowieckim oraz PV Kaleń 1, PV Wrzeszczewice 1 i PV Wrzeszczewice 2 w województwie łódzkim, zostaną zamontowane kable, inwertery, stacje transformatorowe i konstrukcje wsporcze. Inwestycje zrealizuje spółka PGE Energia Odnawialna, która w Grupie PGE odpowiedzialna jest za rozwój odnawialnych źródeł energii.

Uruchomienie nowych elektrowni fotowoltaicznych jest możliwe dzięki wygranej 19 projektów PGE Energia Odnawialna podczas ostatniej, czerwcowej aukcji na sprzedaż energii elektrycznej w instalacjach odnawialnych źródeł energii do 1 MW, zorganizowanej przez Urząd Regulacji Energetyki. Projekty PGE uzyskały wsparcie, oferując cenę sprzedaży energii elektrycznej na poziomie nie wyższym niż 253,37 PLN/MWh. Oznacza to, że spółka otrzymała gwarancję, że w ujęciu realnym cena ta się nie zmieni przez 15 lat. W przypadku projektów PV PGE Energia Odnawialna, chodzi o lata 2023-2037.

Zgodnie z harmonogramem wszystkie instalacje zostaną ukończone w drugiej połowie 2022 r. Farmy fotowoltaiczne będą zasilane nowoczesnymi modułami fotowoltaicznymi, których parametry techniczne pozwolą na uzyskanie wysokiej produktywności, w warunkach pogodowych typowych dla stref klimatycznych występujących w Polsce. Moc pojedynczego ogniwa osiągnie poziom 535 W. To ponad dwa razy więcej niż ma każdy z paneli na Górze Żar, gdzie znajduje się pierwsza, wybudowana w 2015 r. farma fotowoltaiczna PGE.

Należąca do Grupy Kapitałowej PGE spółka PGE Energia Odnawialna posiada 17 farm wiatrowych, 29 elektrowni wodnych, cztery elektrownie szczytowo-pompowe oraz pięć farm fotowoltaicznych. Łączna moc zainstalowana wszystkich obiektów produkujących energię odnawialną wynosi 2326,25 MW.

Aktualności

Notowania – GIE

Wyniki GUS

Archiwum

Elektrosystemy

Śledź nas