Facebook

Aplisens: najlepsze trzy kwartały w historii

Grupa Aplisens wypracowała w pierwszych dziewięciu miesiącach bieżącego roku rekordowe 89,6 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży (wzrost o 9,9 proc. r/r), EBIT ukształtował się na poziomie 17,5 mln zł (wzrost o 32,4 proc. r/r) a zysk netto wyniósł 14,6 mln zł (wzrost o 33,0 proc. r/r).

W trzecim kwartale przychody wyniosły 32,2 mln zł (wzrost o 7,1 proc. r/r), EBIT 6,09 mln zł (wzrost o 10,3 proc. r/r) a zysk netto 5,22 mln zł (wzrost o 14,7 proc. r/r).
Pierwsze trzy kwartały br. były dla Grupy Aplisens bardzo udane. Zanotowaliśmy historyczny rekord sprzedaży po dziewięciu miesiącach i wyrównaliśmy znakomity wynik trzeciego kwartału 2019 r., pomimo spadków przychodów na rynkach WNP, problemów z dostępnością materiałów, wzrostem cen komponentów oraz energii elektrycznej i gazu, wyższych kosztów transportu i wydłużenia czasu dostaw – powiedział Adam Żurawski, prezes Aplisens. S.A.

Po trzech kwartałach br. największy udział (35,6 proc.) w strukturze przychodów GK Aplisens miał rynek polski, gdzie zrealizowano sprzedaż na poziomie 31,9 mln zł (+10,1 proc. r/r). Przychody z rynku UE (25,9 proc. ogółu sprzedaży) osiągnęły wartość 23,2 mln zł (+31,9 proc. r/r), natomiast z WNP 27,2 mln zł (-11,4 proc. r/r), co stanowi 30,4 proc. sprzedaży ogółu Grupy. Największy wzrost przychodów (72,7 proc. r/r) odnotowano na rynkach pozostałych (8,2 proc. sprzedaży Grupy), gdzie zrealizowano sprzedaż na poziomie 7,3 mln zł.
– W mojej ocenie, jeśli chodzi sprzedaż na rynkach zagranicznych, największy potencjał mają kraje UE i Wielka Brytania oraz Turcja, Korea Południowa, Pakistan, Tajwan, Chile, Australia i USA. Sądzę, że z uwagi na sytuację polityczno-gospodarczą w Białorusi i Rosji, duże wahania kursu waluty rosyjskiej i białoruskiej oraz lokalny protekcjonizm, nie uda nam się zrealizować w tym roku, założonego w strategii 2020-2022, 10-proc. wzrostu przychodów na rynkach WNP. Chciałbym jednak podkreślić, że spółka ma bardzo komfortową sytuację finansową, środki pieniężne na koniec września wynosiły bowiem rekordowe 24,1 mln zł (wzrost o +91,4 proc. r/r) – powiedział Adam Żurawski.

Dywidenda
Spółka dziesiąty rok z rzędu wypłaciła dywidendę. 12 sierpnia 2021 r. do akcjonariuszy trafiło 5,3 mln zł, co daje 0,45 zł akcję. Jednocześnie WZA spółki upoważniło zarząd do skupu akcji własnych w celu ich umorzenia lub zaoferowania w ramach programu motywacyjnego. W tym celu utworzono kapitał rezerwowy w wysokości 13 mln zł. Do tej pory Aplisens wypłacił w postaci dywidend 38,1 mln zł, a poprzez skup akcji własnych 51 mln zł. Strategia spółki zakłada realizację polityki dywidendowej na poziomie nie niższym niż 25% osiąganych zysków netto Aplisens SA oraz nie wyklucza kontynuacji skupów akcji własnych.

Aktualności

Notowania – GIE

Wyniki GUS

Archiwum

Elektrosystemy

Śledź nas