Facebook

Wysoka rentowność TIM po trzech kwartałach 2021 roku

Po trzech kwartałach 2021 roku skonsolidowane przychody TIM wyniosły 950,6 mln zł i były wyższe o około 25% w porównaniu z analogicznym okresem 2020 r. Przychody jednostkowe osiągnęły 904,9 mln zł (wzrost o ponad  30%), a zysk netto Grupy w wysokości 69,6 mln zł wzrósł o 250% r/r.  Grupa Kapitałowa TIM przygotowuje się do debiutu 3LP SA na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych.

Jak podała spółka w komunikacie, praktycznie wszystkie najważniejsze wskaźniki finansowe po dziewięciu miesiącach 2021 r. osiągnęły najwyższe poziomy w 34-letniej historii TIM-u.
Tak dobre wyniki pozwoliły nam zdecydować o wypłacie jeszcze przed Bożym Narodzeniem zaliczki na poczet dywidendy za rok 2021. Naszym sukcesem dzielimy się z akcjonariuszami, jednak równie chętnie „reinwestujemy” go w dalszy rozwój. W tak konkurencyjnej branży jak e-commerce to jedyny sposób na utrzymanie przewagi konkurencyjnej, a także dotrzymanie kroku oczekiwaniom klientów. Dlatego też intensywnie pracujemy nad projektem TIM 2.0, wiążącym się między innymi z przebudową naszych zasobów informatycznych oraz migracją platformy TIM.pl na Magento 2, a także nad strategią spółki na najbliższe lata – mówi Krzysztof Folta, prezes zarządu TIM SA.

Rentowność
Skonsolidowany zysk netto na poziomie 69,6 mln zł oraz EBITDA Grupy TIM, sięgająca po dziewięciu miesiącach 2021 r. 109,8 mln zł (+117,5% r/r), to w dużej mierze efekt wzrostu przychodów ze sprzedaży oraz dobrego zarządzania rentownością. Dzięki temu marża EBITDA Grupy TIM wyniosła po trzech kwartałach 2021 r. 11,5% (vs 6,6% po 3 kw. 2020 r.), zaś marża zysku netto – 7,3% (vs 2,6% w analogicznym okresie 2020 r.).
Do poprawy rentowności działalności Grupy TIM przyczyniło się także to, że – niezależnie od rozwoju biznesu i dbania o marżę – w sposób ciągły pracujemy nad optymalizacjami procesów. Pozwala nam to ograniczać wzrost kosztów działalności podstawowej. W pierwszych trzech kwartałach bieżącego roku mieliśmy do czynienia z 18-procentowym wzrostem kosztów operacyjnych rok do roku, podczas gdy skonsolidowane przychody wzrosły o 36%. Efekt działania dźwigni operacyjnej przełożył się na skokową poprawę rentowności Grupy TIM – podkreśla Piotr Tokarczuk, członek Zarządu i dyrektor finansowy TIM SA.

Platforma TIM.pl
Według informacji spółki od pewnego czasu najczęściej rejestrującą się na platformie TIM.pl grupą klientów są instalatorzy – stanowią ponad 50% wszystkich rejestracji. Po dziewięciu miesiącach 2021 r. w strukturze sprzedaży o 2 punkty procentowe wzrósł udział sprzedaży do tego segmentu. To konsekwencja działań prosprzedażowych ukierunkowanych na zwiększanie udziału firm instalatorskich w całości przychodów generowanych przez TIM.
Dostępność to nasza przewaga, która przekłada się na nowe rejestracje klientów na TIM.pl. W trzecim kwartale 2021 roku było ich 5950 wobec 4135 w analogicznym okresie 2020 roku i niespełna 3400 przed dwoma laty – wylicza Piotr Nosal, członek Zarządu i dyrektor handlowy TIM SA.

3LP
Planowany na I kwartał 2022 r. debiut spółki 3LP na GPW poprzedzi oferta publiczna, która pozwoli sfinansować m.in. automatyzację procesów w nowej hali w Siechnicach k. Wrocławia, rozwój zarządzanej powierzchni magazynowej oraz inwestycje w zrównoważony rozwój firmy zgodnie z przyjętą strategią ESG, w tym w energetykę odnawialną.
Działamy w modelu „asset light”. Nie ponosimy wydatków na budowę magazynów, a możemy skoncentrować się na ich wyposażeniu w najnowocześniejszą automatykę zwiększającą wydajność i bezbłędność procesów logistycznych, umożliwiających dynamiczne skalowanie operacyjne, dostosowywanie działalności do panujących warunków rynkowych i zwiększanie efektywności. Cały czas dynamicznie się rozwijamy, o czym świadczą osiągane rezultaty – mówi Maciej Posadzy, prezes zarządu 3LP SA.
Przychody spółki 3LP po trzech kwartałach 2021 r. osiągnęły poziom 102,5 mln zł (+28% r/r). Przez dziewięć miesięcy 2021 r. 3LP SA zrealizowało 3,73 mln wysyłek (+32,7% r/r).

Aktualności

Notowania – GIE

Wyniki GUS

Archiwum

Elektrosystemy

Śledź nas