Facebook

EPLAN wprowadza pełną wersję eMANAGE

Firma Eplan zaprezentowała pełną wersję oprogramowania eMANAGE, oferującą użytkownikom znacznie więcej korzyści, w porównaniu z dotychczas dostępną wersją darmową, która umożliwia przesyłanie, udostępnianie i zarządzanie projektami Platformy Eplan w środowisku chmurowym.

Pełna wersja Eplan eMANAGE jest dostępna od czasu wydania nowej Platformy Eplan 2022 we wrześniu br. Płatna wersja oprogramowania w chmurze umożliwia wykonanie pierwszych kroków w kierunku dwustronnej automatyzacji procesu inżynieryjnego. W wersji pełnej m.in. dane zasadnicze są dostępne w chmurze, podobnie jak dokumenty uzupełniające, a dzięki tej dodatkowej funkcjonalności wzrasta wydajność pracy. Rozwiązanie to umożliwia współpracę producentów OEM, integratorów systemów, konstruktorów maszyn i operatorów.

Pełen zestaw informacji w całym projekcie
Dotychczas, jeśli projekt był udostępniany w chmurze, widoczne były tylko schematy, a nie cała towarzysząca mu dokumentacja. W pełnej wersji Eplan eMANAGE użytkownicy mają dostęp do wszystkich danych i dokumentacji związanej z projektem, w tym zestawień materiałów oraz uzupełniających dokumentów w Excelu. Stają się one wymienne z jednolitą bazą danych.

Dostępne dane podstawowe
Obecnie wiele osób pracuje w domu i to właśnie w tym miejscu użytkownicy często napotykają ograniczenia systemowe, ponieważ o ile mogą uzyskać dostęp do projektu, to często nie mogą uzyskać dostępu do odpowiednich danych zasadniczych, które są standardowo wykorzystywane w całej firmie do projektowania. Eplan eMANAGE oferuje obecnie możliwość wymiany istotnych dla systemu danych zasadniczych, które mogą być łatwo pobrane i w razie potrzeby przenoszone, zgodnie z zasadą »pack & go».

Kompatybilność wsteczna
Wymagania dotyczące wersji zawarte w specyfikacjach dostawców lub w zaproszeniach do składania ofert, często oznaczają, że partnerzy projektu stają przed wyzwaniem korzystania z kilku różnych wersji oprogramowania Eplan. Dzięki nowej wersji Eplan eMANAGE, projekty z Platformy Eplan 2022 mogą być zapisywane w celu zachowania kompatybilności wstecznej, np. z wersją 2.9. Dzięki tej możliwości, eliminuje się konieczność utrzymywania wielu wersji oprogramowania Eplan bez naruszania warunków umowy i ostatecznie upraszcza się cały przepływ pracy w środowisku dostawcy.

Więcej miejsca w chmurze
W bezpłatnej wersji Eplan eMANAGE użytkownicy mieli dostęp do 10 gigabajtów pojemności w chmurze Eplan. W pełnej wersji pojemność ta wzrasta o dodatkowe 10 gigabajtów na każde stanowisko w firmie i jest dostępna dla każdego.

Aktualności

Notowania – GIE

Wyniki GUS

Archiwum

Elektrosystemy

Śledź nas