Facebook

PGE Dystrybucja modernizuje sieć na terenie przygranicznym

PGE Dystrybucja Oddział Białystok zmodernizował linię średniego napięcia relacji Sokółka – Chreptowce. Realizacja inwestycji była podyktowana zwiększonym zapotrzebowaniem na energię elektryczną w gminie Kuźnica, która znajduje się na terenie przygranicznym.

Rozbudowę sieci elektroenergetycznej średniego napięcia połączono z modernizacją już istniejących odcinków. W ramach inwestycji ułożono ponad 5 km linii kablowej i wybudowano trzy nowe stacje kontenerowe SN/nN. Wymienione fragmenty linii kablowej zastąpiły awaryjne odcinki sieci napowietrznej. Natomiast nowo powstające stacje transformatorowe zabezpieczą zwiększone zapotrzebowanie na moc w regularnie rozszerzanej infrastrukturze elektroenergetycznej, w strefie przygranicznej.

Program kablowania przynosi także duże korzyści dla środowiska naturalnego. Ograniczona zostaje powierzchnia wycinki drzew i gałęzi rosnących w pasach technologicznych linii napowietrznych. Zdecydowanie zmniejsza się również liczba przypadków porażenia prądem ptaków, które wpadają w przewody linii napowietrznych. Ponadto, rezygnacja z tradycyjnych, nieizolowanych przewodów na rzecz kabli podziemnych i przewodów izolowanych poprawia odporność sieci dystrybucyjnej na różnego rodzaju awarie i klęski żywiołowe, które w ostatnim czasie występują z większą siłą i częstotliwością.

Całkowita wartość inwestycji to ponad 1,7 mln zł. Jest ona realizowana w ramach programu kablowania sieci PGE Dystrybucja.

Aktualności

Notowania – GIE

Wyniki GUS

Archiwum

Elektrosystemy

Śledź nas