Facebook

Rusza modernizacja GPZ Rzeszów-Baranówka

PGE Dystrybucja, spółka z Grupy PGE, rozpoczęła modernizację stacji elektroenergetycznej 110/15 kV Rzeszów-Baranówka.

W ramach inwestycji przebudowana zostanie stacja 110 kV, która po okresie długotrwałego użytkowania wymaga remontu. Inwestycja umożliwi przyłączanie nowych klientów oraz zmniejszenie strat energii w sieci elektroenergetycznej, poprawi również niezawodność zasilania i jakość dostaw energii.

Nowa stacja została zaprojektowana w oparciu o nowoczesną rozdzielnię wnętrzową 110 kV typu GIS. Modernizacja obejmuje swoim zakresem między innymi wykonanie budynku rozdzielni 110 kV wraz z transformatorami 110/15 kV oraz rozdzielni 15 kV. Istniejące linie 110 kV wprowadzone zostaną do nowo wybudowanej rozdzielni 110 kV, a linie 15 kV w starej rozdzielni odłączone i wprowadzone do nowej. Przebudowa obejmie również demontaż istniejącej rozdzielni napowietrznej 110 kV i rozbiórkę istniejącego budynku rozdzielni 15 kV.

Przebudowa istniejącej stacji jest konieczna z uwagi na wzrost zapotrzebowania na moc w Rzeszowie. Dodatkowo, dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii i umieszczeniu całej infrastruktury elektroenergetycznej niezbędnej do zasilania odbiorców pobliskich osiedli w jednym budynku, znacznie zmniejszony zostanie teren zajmowany przez GPZ. Ważny jest także aspekt bezpieczeństwa – wszystkie urządzenia stacyjne zlokalizowane będą wewnątrz budynku stacji, przez co zminimalizowana zostanie możliwość ewentualnego porażenia prądem osób postronnych – powiedział Grzegorz Pietrusza, dyrektor generalny Oddziału Rzeszów.

Z uwagi na swoją lokalizację w bezpośrednim sąsiedztwie osiedla mieszkalnego i szkoły, zastosowane rozwiązanie pozwoli na zredukowanie hałasu generowanego przez pracujące na wolnym powietrzu urządzenia elektroenergetyczne. Znacznie poprawi się też estetyka otoczenia sąsiadującego z osiedlami mieszkaniowymi.
Planowany koszt inwestycji wyniesie około 20 mln zł, a termin zakończenia prac wyznaczono na luty 2023 roku.

Aktualności

Notowania – GIE

Wyniki GUS

Archiwum

Elektrosystemy

Śledź nas