Facebook

PGE Dystrybucja wymienia linie WN Sieradz – Błaszki

PGE Dystrybucja wymieniła linie 110 kV Sieradz – Błaszki na łatwiejsze w eksploatacji i mniej podatne na czynniki atmosferyczne. Będą one stale monitorowane przez całkowicie autonomiczne stacje.

W łódzkim oddziale PGE Dystrybucja dobiegła końca modernizacja ciągu linii 110 kV relacji Sieradz-Błaszki. Stare, jednotorowe linie 110 kV zostały zastąpione nowymi. Wymieniony odcinek, liczący ponad 21 km łączy Oddział Łódź PGE Dystrybucja z Oddziałem Kalisz spółki Energa. Przesyła również 36 MW zielonej energii z farmy wiatrowej we Wróblewie. Na odcinku dwutorowym Sieradz-Jawor oraz Jawor-Wróblew dostosowano linię do pracy w temperaturze do 80oC, poprzez podwyższenie słupa kratowego i regulację zwisów. Wymieniono również izolację na kompozytową oraz zainstalowano nowe tłumiki drgań, co przełoży się na jakość dostaw energii do odbiorców i ograniczy liczbę awarii.

Linie relacji Jawor-Wróblew oraz Wróblew-Błaszki zastąpiły stare, powstałe w latach 60. ubiegłego wieku, instalacje wsparte na konstrukcjach bramowych z żerdzi BSW. Obecnie zastosowane zostały słupy rurowe, co pozwoli na osiągnięcie 3-krotnie większej rozpiętości przęseł i zmniejszenie liczby słupów, czyniąc linie łatwiejszymi w eksploatacji i mniej podatnymi na czynniki atmosferyczne.

Wykorzystana technologia zwiększy bezpieczeństwo dostaw energii w obliczu obserwowanych w ostatnim czasie ekstremalnych zmian warunków pogodowych i gwałtownych wiatrów, jakie nawiedzają centralną Polskę. Potrafią one poczynić znaczne uszkodzenia w sieci elektroenergetycznej. Ponadto zastosowanie wysokich słupów rurowych ułatwi prace dużym maszynom na tym typowo rolniczym terenie powiatu sieradzkiego – mówi Andrzej Piętka, dyrektor generalny łódzkiego oddziału PGE Dystrybucja.

Monitoring i wizualizacja

Linie wyposażono w funkcję monitoringu obciążenia sieci w czasie rzeczywistym wraz z wizualizacją – DOL (dynamiczne obciążenie linii). Ten nowoczesny system stosowany jest w PGE Dystrybucja od kilku lat i pozwala na wyznaczenie krytycznych parametrów linii napowietrznej – temperaturę przewodów i ich odległość od ziemi. System DOL pobiera dane z trzech stacji pomiarowych, zainstalowanych na wybranych słupach każdego z monitorowanych odcinków linii 110 kV: Sieradz-Jawor, Jawor-Wróblew, Wróblew-Błaszki. Stacje pomiarowe są całkowicie autonomicznym stacjami meteo, wyposażonymi w aparaturę pomiarową, system podtrzymania zasilania (panele fotowoltaiczne i akumulatory) oraz urządzenia łączności. Stacje przesyłają dane do serwera, który jest skomunikowany z systemem dyspozytorskim, a dyspozytorzy na bieżąco śledzą możliwości przesyłowe monitorowanych linii w danych warunkach pogodowych.

Całkowita wartość modernizacji przekroczyła 14 mln zł, w tym ponad 9,6 mln zł pochodzi z dofinansowania z programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 -2020. Dotacja została przyznana w ramach działania 1.1. „Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych” oś priorytetowa I „Zmniejszenie emisyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 -2020.

Aktualności

Notowania – GIE

Wyniki GUS

Archiwum

Elektrosystemy

Śledź nas