Facebook

PGE Dystrybucja modernizuje GPZ Czosnów

PGE Dystrybucja modernizuje część napowietrznej linii wysokich napięć zasilającej GPZ Czosnów. Dzięki temu zwiększy się wolumen przesyłanej energii oraz podwyższony zostanie poziom bezpieczeństwa.

Modernizowany odcinek napowietrznej dwutorowej linii wysokich napięć (WN) 110 kV ma długość około 2 x 3,5 km, z czego jeden tor łączył GPZ Czosnów ze Stacją Energetyczną (SE) Mościska, zaś drugi z SE Henryków. Na swojej trasie oba tory przecinały dwie linie najwyższych napięć – 400 kV i 220 kV. Każda taka krzyżówka sieci energetycznej oznacza potencjalne zagrożenie w zakresie ciągłości zasilania i stanowi punkt podwyższonego ryzyka. Demontaż odcinka napowietrznego i wykonanie linii w technologii kablowej pozwala zmniejszyć zagrożenie, co przekłada się na wyższy poziom bezpieczeństwa i pewności utrzymania przesyłu energii.
Węzeł energetyczny Czosnów, wraz z siecią wysokich napięć tworzą układ zapewniający nowe szanse rozwoju dla tego regionu i mają kluczowe znaczenie dla wzrostu zdolności przyłączeniowych sieci dystrybucyjnej. Przeprowadzona modernizacja linii WN dodatkowo podnosi bezpieczeństwo dostaw energii dla naszych klientów – podkreśla Jarosław Kwasek, prezes zarządu PGE Dystrybucja.

Łatwiejsza obsługa linii
Ważnym aspektem realizowanej inwestycji jest możliwość łatwej i kompleksowej obsługi linii. Do tej pory część obecnego ciągu zasilania, prowadząca do SE Henryków, była współużytkowana z innymi operatorami systemu dystrybucyjnego. Potrzeba wykonania koniecznych prac eksploatacyjnych każdorazowo wymagała dodatkowych uzgodnień. Nowa linia w całości jest własnością PGE Dystrybucja, co pozwala pominąć dotychczasowe, żmudne procesy uzgodnieniowe. Co ważne, w ramach inwestycji oba tory zostały przeniesione do SE Mościska – do dedykowanych pól zasilania.

Zwiększona przepustowość
Dodatkową wartość stanowi możliwość pełnego wykorzystania przepustowości linii. Oparcie obu torów bezpośrednio o źródło mocy, czyli SE Mościska, pozwala zwiększyć niezawodność pracy ciągu zasilania, a także korzystnie wpływa na możliwości jego obciążania na potrzeby odbiorców.

Ukończenie budowy kablowego odcinka linii WN Mościska – Czosnów, w niedalekiej przyszłości pozwoli na przeprowadzenie jeszcze jednej ważnej inwestycji, jaką będzie doposażenie pozostającego w eksploatacji odcinka napowietrznego w przewód odgromowy z kablem optycznym do przesyłania danych (OPGW).

Aktualności

Notowania – GIE

Wyniki GUS

Archiwum

Elektrosystemy

Śledź nas