Facebook

Photon Energy rozpoczyna kolejne projekty fotowoltaiczne w Rumunii

Photon Energy Group rozpoczyna w Rumunii budowę trzech kolejnych elektrowni fotowoltaicznych o łącznej mocy 6,0 MWp. Wysokowydajne moduły typu bi-facial zamontowane będą na jednoosiowych trackerach i dostarczać będą około 9,6 GWh energii odnawialnej rocznie do sieci Distribuție Energie Oltenia.

Wyprodukowana energia elektryczna będzie sprzedawana na zasadach rynkowych, czyli bez dotacji ze strony rządu i bez umowy na dostarczanie energii z odbiorcą końcowym. Uruchomienie instalacji planowane jest na czwarty kwartał 2022 roku.
Nowe elektrownie, w których zostanie zainstalowanych 10 800 paneli fotowoltaicznych, zlokalizowane będą na 10,2 hektarach nieużytków w pobliżu miejscowości Calafat w okręgu Dolj w Rumuniii.

Po uruchomieniu trzech rozpoczynanych projektów Spółka będzie posiadać i obsługiwać 93 własne elektrownie fotowoltaiczne o łącznej mocy 108,3 MWp, z czego energia wytworzona przez instalacje o mocy 96 MWp będzie sprzedawana bezpośrednio na rynku energii.
Elektrownie w Calafat będą własnością i będą obsługiwane przez trzy spółki celowe należące w całości do Photon Energy Group.

Aktualności

Notowania – GIE

Wyniki GUS

Archiwum

Elektrosystemy

Śledź nas