Facebook

Wtykowy system rozdzielczy Smissline TP firmy ABB

OkladkaES_11_2014Smissline TP firmy ABB to uniwersalny system rozdzielczy charakteryzujący się prostotą, modułową budową i wszechstronnością w zakresie do 200 A. Rozwiązanie obejmuje pięć rodzajów aparatów zabezpieczeniowych jako elementy przeznaczone do umieszczania w gniazdach systemu z szynami zintegrowanymi. Poszczególne jednostki i komponenty mogą być dołączane do systemu w sposób bardzo prosty, co optymalizuje koszty projektowania i montażu.

System Smissline TP oferuje nowe możliwości w zakresie organizacji i elastyczności pracy. W porównaniu z systemami konwencjonalnymi zapewnia oszczędność czasu i miejsca, łatwą rozbudowę i bezpieczeństwo eksploatacji. Dzięki wtykowej konstrukcji, nieobciążone aparaty elektryczne można montować i demontować pod napięciem (do 400 V AC i do 250 V DC), bez potrzeby stosowania dodatkowego osprzętu do ochrony przed porażeniem elektrycznym. System chroni przed dotykiem bezpośrednim, zabezpiecza osoby przed skutkami powstania łuku elektrycznego przy czynnościach łączeniowych lub powstałych na skutek zakłócenia. Mocowane wtykowo aparaty mogą być dodawane lub wymieniane szybko i bezpiecznie w czasie pracy systemu.

Smissline TP firmy ABB – uniwersalny system rozdzielczy do 200 A

Smissline TP firmy ABB – uniwersalny system rozdzielczy do 200 A

Konstrukcja

Podstawowym elementem systemu Smissline TP jest podstawa wtykowa ze zintegrowanym systemem szyn o stopniu ochrony IP2XB. W podstawie tej mocowane są aparaty z zaciskami wtykowymi: wyłączniki instalacyjne, wyłączniki różnicowoprądowe, wyłączniki różnicowoprądowe z członem nadmiarowoprądowym, wyłączniki silnikowe, rozłącznik i ogranicznik przepięć. Podstawa z mostem szynowym może być mocowana na szynie DIN lub na płycie montażowej w pozycji poziomej lub pionowej.
Parametry elektryczne systemu szynowego są następujące:
• znamionowe napięcie robocze – 690 V AC i 1000 V DC,
• napięcia, przy których można montować i demontować nieobciążone aparaty – 400 V AC i 250 V DC,
• prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany Icw = 10 kA / 300 ms,
• znamionowy prąd szczytowy wytrzymywany Ipk = 17 kA.

Gniazdo ze zintegrowanym systemem szyn

Gniazdo ze zintegrowanym systemem szyn

Szyny główne 100 A (L1, L2, L3 i N) mają przekrój 3 x 10 mm, a szyny pomocnicze 40 A (LA i LB) 5 x 2 mm. Na szynach głównych montowane są aparaty wyposażone w zaciski wtykowe, a szyny pomocnicze wykorzystywane są do podłączania styków pomocniczych.
Podstawy wtykowe do szyn prądowych montowane są z elementów mieszczących sześć lub osiem modułowych aparatów jednobiegunowych. Maksymalny rozmiar podstawy wtykowej to 110 modułów, co daje długość 1980 mm.
Podstawa wtykowa z systemem szyn może być zmontowana z pojedynczych elementów składowych, ale wygodniej jest zamówić pakiet startowy o określonej długości i funkcjonalności. Pakiet startowy zawiera gniazda wtykowe, szyny prądowe i płytki końcowe. Dostępne są pakiety o długościach od 22 do 80 modułów (razem 32 rozmiary) i dla każdej długości oferowane są czterech wersje:
• 3L
• 3L, N
• 3L, LA i LB
• 3L, N, LA i LB.

Mocowanie aparatów systemu Smissline TP

Mocowanie aparatów systemu Smissline TP

Rozdział energii

Szyny systemu Smissline TP umożliwiają realizację rozdziału mocy przy prądzie do 200 A. Szyny mogą być zasilone przez moduły zasilające lub przez wyłączniki różnicowoprądowe. ABB oferuje moduły zasilające na prądy znamionowe 63, 100, 160 i 200 A. Moduły na 160 i 200 A powinny być mocowane pośrodku systemu szynowego. Do modułów zasilających na 200 A można podłączać przewody o przekroju od 10 do 95 mm², a do modułów na 100 A przewody od 6 do 50 mm² lub 2 x 25 mm² dla szyn L i N oraz 10 mm² dla LA, LB.
Zasilanie przez wyłączniki różnicowoprądowe realizuje się na dwa sposoby. Przy zasilaniu od góry układ jest chroniony zabezpieczeniem różnicowoprądowym, a przy zasilaniu od dołu ochrony takiej nie ma. Możliwe jest również zasilenie szyn zbiorczych przez wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadmiarowoprądowym.
Do podstawy z systemem szyn można dołączyć dodatkowe gniazdo wtykowe z szynami N i PE umożliwiające podłączenie zacisków. Szyny te stosuje się na przykład w układzie z jednobiegunowymi wyłącznikami instalacyjnymi, gdyż szyna N zamontowana w podstawie wtykowej nie może być wtedy wykorzystana. Gniazdo dodatkowe jest wyposażone w mocowanie do szyny TH 35 i może być zamontowane w dowolnym miejscu rozdzielnicy, niezależnie od systemu Smissline TP.

Włącznik instalacyjny S401-K13 ze stykiem pomocniczym

Włącznik instalacyjny S401-K13 ze stykiem pomocniczym

Wyłącznik różnicowoprądowy F404 A-25/0,03

Wyłącznik różnicowoprądowy F404 A-25/0,03

Wybrane aparaty modułowe

Szyny systemu Smissline są dedykowane do montażu aparatury z zaciskami wtykowymi ale można na nich mocować również inne aparaty na adapterach wtykowych. W ofercie systemu znajdują się również adaptery przeznaczone do montażu wyłączników silnikowych serii MS116 i MS132.

Wyłączniki instalacyjne
W systemie Smissline TP dostępne są wyłączniki instalacyjne od 0,5 do 63 A na prąd znamionowy wyłączalny zwarciowy Icn = 10 kA w charakterystyce B, C, D i prąd znamionowy wyłączalny zwarciowy graniczny Icu = 10-50 kA w charakterystyce C i K oraz wyłączniki na prąd stały w charakterystyce C i Z.
System Smissline umożliwia konfigurację wyłączników instalacyjnych 1-, 2-, 3- i 4 (3+N)-biegunowych. Do wyłączników instalacyjnych można dołączać styki pomocnicze i sygnalizacyjne (zmieniające położenie po zadziałaniu zabezpieczenia przetężeniowego) oraz wyzwalacze wzrostowe.

Wyłączniki nadmiarowoprądowe systemu Smissline

Wyłączniki nadmiarowoprądowe systemu Smissline

Wyłączniki różnicowoprądowe
System oferuje wyłączniki różnicowoprądowe typu A, dwubiegunowe 25 i 40 A na 0,01 mA i 0,03 mA oraz czterobiegunowe 25, 40 i 63 A na prądy różnicowe: 0,01 / 0,03 / 0,1 / 0,3 / 0,5 mA. Wyłączniki można wyposażać w napędy silnikowe do zdalnego załączania lub moduły do samoczynnego ponownego załączania zasilania w przypadku niepożądanego rozłączenia.
Wyłączniki różnicowoprądowe czterobiegunowe dostępne są również w wersji z opóźnionym zadziałaniem, wersji selektywnej i w wersji na 16 2/3Hz. Przy pomocy specjalnych izolatorów szyn, w systemie Smissline można zrealizować podział mostu szynowego na krótsze odcinki. Odcinki szyn można zasilać np. przez wyłączniki różnicowoprądowe (doprowadzenie kabli od góry) i do tak zabezpieczonego mostu szynowego dołączyć wyłączniki instalacyjne S400.

Wyłączniki silnikowe
W systemie Smissline znalazły się wyłączniki silnikowe MS325_ na zakres prądowy 0,1-25 A ze zwarciową zdolnością wyłączania Ics od 50 do 100 kA. Oferowane są również wyłączniki izolacyjne na 63 A i ograniczniki przepięć typu 2 na maksymalny prąd wyładowczy 30 kA.

Katarzyna Jarzyńska
Autorka jest pracownikiem
firmy ABB

Aktualności

Notowania – GIE

Wyniki GUS

Archiwum

Elektrosystemy

Śledź nas