Facebook

System MyHome firmy Legrand

MyHome to przyjazny i kompleksowy system automatyki domowej firmy Legrand, otwierający szerokie spektrum możliwości i korzyści, jakie niesie tzw. „inteligentna instalacja”. Do przesyłania danych i zasilania urządzeń służy 2-przewodowa magistrala SCS BUS. Uzupełnieniem są mechanizmy radiowe wykorzystujące protokół komunikacyjny ZigBee.

MyHome pozwala na realizację projektów różnej wielkości: od automatyki pojedynczych funkcji w mieszkaniach (oświetlenie, rolety), po zintegrowane, wielofunkcyjne systemy w rezydencjach. MyHome to funkcje zapewniające mieszkańcom komfort, bezpieczeństwo, kształtujące nastrój otoczenia, jak system dźwiękowy czy regulacja temperatury.

MyHome może obejmować jeden lub więcej systemów zainstalowanych w domu. Najczęściej są to: sterowanie oświetleniem, roletami oraz termoregulacja. Zakres funkcjonalny jest jednak znacznie szerszy i obejmuje system alarmowy, dystrybucję dźwięku, integrację z systemem wideodomofonowym.
Ze względu na różnice w sygnałach w poszczególnych systemach, należy je wydzielić czyli dedykować dla nich wydzielone magistrale. Niemniej jednak wszystkie mogą ze sobą współpracować, po połączeniu z wykorzystaniem interfejsów SCS-SCS.
Działanie funkcji poszczególnych systemów można również sprzęgnąć za pomocą tzw. „scenariuszy”, czyli zapamiętanych zestawów komend, wywoływanych naciśnięciem jednego przycisku.

Podstawowe funkcje systemu MyHome

Podstawowe funkcje systemu MyHome

Elementy systemu

System tworzą trzy podstawowe grupy produktów:
• elementy sterujące (sterowniki),
• elementy wykonawcze (aktory),
• akcesoria systemowe (zasilacze, interfejsy, przewody itp.).
Aktory są dostępne w dwóch wersjach: modułowej do montażu w rozdzielnicach oraz jako elementy osprzętu, montowane podtynkowo. Dzięki temu, zależnie od rodzaju obiektu oraz wymagań, można zbudować system o architekturze scentralizowanej lub peryferyjnej (rozproszonej). W architekturze scentralizowanej: urządzenia wykonawcze (aktory) zlokalizowane są w jednym miejscu (rozdzielnicy głównej), sterowniki są „rozrzucone” po obiekcie. W architekturze peryferyjnej zarówno aktory), jak i sterowniki są rozmieszczone w różnych miejscach obiektu.
MyHome jest systemem automatyki domowej, opartym w swojej zasadniczej części o magistralę BUS i oryginalny protokół komunikacji SCS. Uzupełnieniem systemu magistralnego są rozwiązania radiowe, wykorzystujące w komunikacji protokół ZigBee. Oba rozwiązania mogą funkcjonować niezależnie lub współpracować ze sobą. To pozwala zbudować system, najlepiej odpowiadający potrzebom klienta i uwzględniający specyficzne warunki projektu, jak choćby bariery architektoniczne.
Zasadniczy sposób sterowania systemem, czyli sterownikami podłączonymi do BUS lub elementami ZigBee, został rozbudowany o dodatkowe opcje komunikacji:
• telefoniczną: otrzymywanie informacji o zdarzeniach i zdalne wydawanie poleceń podczas nieobecności w domu,
• internetową: za pośrednictwem dedykowanej witryny można monitorować pracę systemu oraz wydawać polecenia.

MyHome umożliwia indywidualne lub grupowe zarządzanie oświetleniem i roletami  w domu

MyHome umożliwia indywidualne lub grupowe zarządzanie oświetleniem i roletami w domu

Sterowanie oświetleniem i roletami

MyHome umożliwia indywidualne lub grupowe zarządzanie oświetleniem i roletami w domu. Oprócz sterowania indywidualnego punkt-punkt, można zrealizować opcje sterowania obejmujące strefy, grupy lub nawet wszystkie rolety lub źródła światła w obiekcie, z wykorzystaniem jednego elementu skonfigurowanego do generalnego zarządzania tymi odbiorami lub z ekranu dotykowego. W przypadku oświetlenia, obok funkcji włącz – wyłącz możliwa jest regulacja jego natężenia, z wykorzystaniem aktorów ściemniaczy dedykowanych do różnych źródeł. Nowością jest także możliwość regulacji barwy (RGB) dostępnych w systemie MyHome kinkietów LED.

Do aktywacji scenariuszy może służyć pojedynczy przycisk lub specjalny łącznik scenariuszy, pozwalający na uruchomienie jednego z czterech zaprogramowanych schematów działania

Do aktywacji scenariuszy może służyć pojedynczy przycisk lub specjalny łącznik scenariuszy, pozwalający na uruchomienie jednego z czterech zaprogramowanych schematów działania

Termoregulacja

Zarządzanie ogrzewaniem lub klimatyzacją to nie tylko sposób na uzyskanie komfortowej temperatury w poszczególnych strefach obiektu, ale także źródło potencjalnych oszczędności. MyHome pozwala na podzielenie obiektu na strefy i na ręczne lub automatyczne sterowanie temperaturą. Ustawienie wyższej temperatury w strefie mieszkalnej, przy jednoczesnym zredukowaniu jej w pomieszczeniach, takich jak piwnica, poddasze, czy garaż, pozwala racjonalnie gospodarować zużyciem energii i w ten sposób obniżyć koszty eksploatacji. Dzięki centrali termoregulacji można również tworzyć profile temperaturowe dla poszczególnych stref oraz dni tygodnia lub pór dnia. W dni robocze można na przykład zdefiniować temperaturę w godzinach 9 – 17 na niższym o kilka stopni poziomie niż podczas obecności domowników, co obniży koszty ogrzewania. Latem, analogiczne działanie może sterować pracą klimatyzacji, prowadząc do redukcji zużycia energii.
MyHome pozwala na sterowanie temperaturą poprzez zarządzanie różnymi odbiorami: od ogrzewania podłogowego, aż po sterowanie pompami ciepła i elektrozaworami systemu grzewczego.

System MyHome pozwala także na kontrolę zużycia energii

System MyHome pozwala także na kontrolę zużycia energii

Scenariusze

Scenariusze pozwalają na jednoczesną aktywację kilku urządzeń (np. oświetlenia, rolet) oraz akcji w innych za pomocą komendy z jednego przycisku. Ułatwiają użytkownikowi korzystanie z funkcji systemu, pozwalają uniknąć wielokrotnego wykonywania tych samych czynności, związanych z indywidualnym sterowaniem poszczególnymi odbiorami.
Scenariusze są programowane i zapamiętywane w module scenariuszy. Do ich aktywacji może służyć pojedynczy przycisk lub specjalny łącznik scenariuszy, pozwalający na uruchomienie jednego z czterech zaprogramowanych schematów działania. Scenariusze mogą być również uruchamiane z ekranów dotykowych. Istnieje również możliwość zaprogramowania scenariuszy warunkowych, których uruchomienie następuje w określonym czasie lub po wystąpieniu w systemie określonego zdarzenia, np. zadziałania czujki alarmowej.
Przykładem scenariusza integrującego działanie różnych odbiorów systemu automatyki może być „wyjście z domu”. Taki scenariusz może na przykład powodować:
• wyłączenie oświetlenia w całym domu,
• opuszczenie wszystkich rolet,
• obniżenie temperatury o kilka stopni lub wyłączenie klimatyzacji,
• podświetlenie drogi do furtki, jeżeli jest,
• włączenie alarmu.

Kontrola zużycia energii

MyHome zawiera również rozwiązania pozwalające na bardziej racjonalne, pod względem ekonomicznym i ekologicznym, wykorzystywanie energii i mediów, z jednoczesną możliwością monitorowania poprawności działania odbiorników podłączonych do systemu. Dzięki wykorzystaniu ekranów dotykowych oraz dedykowanych akcesoriów możliwe jest:
• prowadzenie monitoringu zużycia energii elektrycznej lub innych mediów: dane mogą być wyświetlane w zakresach dziennych, miesięcznych i rocznych; prezentacja danych może mieć postać wykresu lub danych liczbowych; użycie przelicznika walutowego pozwala dodatkowo na waloryzację kwotową danych; prezentacja może obejmować również dane o energii wytwarzanej przez panele fotowoltaiczne lub ciepłej wodzie uzyskiwanej z kolektorów słonecznych,
• zrealizowanie diagnostyki poprawności pracy odbioru pod względem wartości prądu różnicowego,
• zarządzanie odbiorami czyli ustawianie progów poboru energii oraz ustalenie odbiorników (tj. ich aktorów) o priorytetowym działaniu.
Funkcja monitoringu zużycia kształtuje świadomość będącą pierwszym krokiem do optymalnego wykorzystania zasobów, z korzyścią nie tylko dla środowiska, ale także domowego budżetu.

Centrala może nadzorować 72 czujki systemu antywłamaniowego podzielone na osiem stref

Centrala może nadzorować 72 czujki systemu antywłamaniowego podzielone na osiem stref

Alarmy

Centrala kontroluje i steruje pracą całego systemu. Może nadzorować 72 czujki systemu antywłamaniowego podzielone na osiem stref. Podział systemu alarmowego na strefy umożliwia włączenie lub wyłączenie alarmu w każdej ze stref osobno.
Menu centralki umożliwia zapisywanie kluczy aktywacji i dezaktywacji, sterowanie systemem, a także obsługę alarmów technicznych. Możliwe jest też zaprogramowanie zaawansowanych funkcji, takich jak scenariusze, ograniczanie dostępu w określonych przedziałach czasowych, itp. Wbudowany komunikator telefoniczny informuje użytkownika mieszkania o alarmie przekazując wiadomość przez telefon.
System może być zintegrowany z urządzeniami bezprzewodowymi ZigBee w celu wykorzystania czujek alarmów technicznych do ochrony przed skutkami wycieku wody lub wypływu gazu. Jeżeli w instalacjach zostały wykorzystane zawory elektryczne, system może je zamknąć, odcinając wyciek i tym samym eliminując zagrożenie, aż do momentu usunięcia awarii.
System alarmowy może być zintegrowany z innymi podsystemami za pośrednictwem interfejsu SCS-SCS. Dzięki temu można realizować zaawansowane funkcje i scenariusze, na przykład włączenie pełnego oświetlenia po wykryciu włamania.

Dystrybucja dźwięku

System dźwiękowy składa się ze wzmacniaczy, głośników oraz urządzeń wejścia, pozwalających na słuchanie muzyki zarówno z zewnętrznych źródeł, jak i z radia stanowiącego element instalacji. Umożliwia wybór źródła dźwięku i sterowanie nagłośnieniem w kilku pomieszczeniach jednocześnie. Zależnie od wykorzystanych elementów dystrybucyjnych, możliwy jest wybór systemów jedno- lub wielokanałowych. Elastyczność systemu dystrybucji dźwięku MyHome pozwala na zastosowanie go zarówno w domu, jak i w obiektach handlowych, biurowych, restauracjach itp.

10-calowy multimedialny ekran dotykowy pozwala na obsługę zarówno funkcji wideodomofonu, jak i automatyki domowej

10-calowy multimedialny ekran dotykowy pozwala na obsługę zarówno funkcji wideodomofonu, jak i automatyki domowej

Wideodomofony

System wideodomofonowy korzysta z tej samej technologii magistralnej, jaka używana jest w innych systemach MyHome. Niezależnie od liczby lokatorów, złożoności systemu i funkcjonalności, wszystkie urządzenia są połączone 2-żyłowym przewodem. Aby zwiększyć poziom bezpieczeństwa domowników można zastosować dodatkowe kamery do obserwacji wnętrza lub otoczenia domu (funkcja monitoringu domowego), a dzięki połączeniu z internetem można „zajrzeć do domu” z dowolnego miejsca na świecie. Każda kamera może być również połączona z czujką systemu antywłamaniowego, co pozwala na obserwację obszaru, w którym pojawił się intruz, przy użyciu wideodomofonu.
W obrębie systemu wideodomofonowego istnieje możliwość realizacji połączeń interkomowych. System wideodomofonowy w domu jednorodzinnym może także współpracować z systemem dystrybucji dźwięku. Dzięki temu, wideodomofon może być wykorzystany do emisji komunikatów przez głośniki.
W ofercie są dostępne wideodomofony tradycyjne słuchawkowe oraz głośnomówiące (bez słuchawki), o zróżnicowanej estetyce i funkcjonalności. Zaawansowane aparaty pozwalają na obsługę zarówno funkcji wideodomofonu, jak i automatyki domowej. Przykładem może być 10-calowy multimedialny ekran dotykowy, którego dodatkową zaletą jest obsługa przeglądarki internetowej i treści multimedialnych.

Elementy systemu dostępne są w dwóch seriach osprzętu: Axolute i Celiane

Elementy systemu dostępne są w dwóch seriach osprzętu: Axolute i Celiane

Myhome w osprzęcie Axolute i Celiane

Szerokie możliwości doboru urządzeń, rozwiązań systemowych i opcji sterowania sprawiają, że automatyka domowa MyHome spełni swoją funkcję, podnosząc komfort i bezpieczeństwo użytkownika. Obok walorów praktycznych, MyHome oferuje bogate wzornictwo, dzięki integracji elementów w estetykę linii osprzętu.
Elementy sterowania systemem MyHome, takie jak łączniki scenariuszy, sterowniki, ekrany dotykowe i wideodomofony są dostępne w dwóch seriach osprzętu: Axolute i Celiane. Dopracowane wzornictwo w połączeniu z szeroką paletą materiałów i kolorów ozdobnych ramek pozwala na wizualne dopasowanie produktów do koloru ścian, mebli, podłóg, dywanów. Serie Axolute i Celiane zostały zaprojektowane tak, aby stały się atrakcyjnym i dekoracyjnym elementem wystroju każdego wnętrza, podkreślając jego specyficzny styl i charakter. Obok bogatej palety kolorystycznej, dostępne są m.in. wykończenia z drewna, skóry, szkła, metalu, kamienia, marmuru, porcelany, tkaniny.

Andrzej Gudel
Autor jest kierownikiem
projektów marketingowych

Aktualności

Notowania – GIE

Wyniki GUS

Archiwum

Elektrosystemy

Śledź nas