Facebook

Oprogramowanie „Charakterystyki NZM, IZM” firmy Eaton

OkladkaES_09_2014Wyłączniki to główne aparaty zabezpieczające urządzenia i instalacje od skutków przeciążeń i zwarć. Dla ułatwienia doboru i eksploatacji wyłączników firma Eaton opracowała program „Charakterystyki NZM, IZM”, dzięki któremu można w łatwy i czytelny sposób przeprowadzić analizę nastaw bloków zabezpieczeń aparatury, sprawdzić kształt charakterystyk czasowo-prądowych, a następnie sprawdzić selektywności pracy aparatów.

Charakterystyki NZM, IZM” jest oprogramowaniem wspomagającym pracę projektantów jak również osób użytkujących aparaturę zabezpieczającą Eaton, taką jak: wyłączniki powietrzne IZMX, wyłączniki kompaktowe NZM, wyłączniki silnikowe PKZ, wyłączniki nadprądowe CLS, przekaźniki przeciążeniowe ZB czy bezpieczniki. Przy użyciu przejrzystej, nie wymagającej instalacji aplikacji istnieje możliwość wyrysowania modelowych charakterystyk czasowo-prądowych wszystkich powyższych aparatów, dzięki czemu można określić warunki, w jakich zadziała zabezpieczenie wyłącznika. Dodatkową funkcją jest możliwość wprowadzenia danych silnika asynchronicznego od 0,05 do 1000 kW i wykreślenia charakterystyki prądu rozruchowego, po czym dobrania odpowiedniego zabezpieczenia.

Aparaty zabezpieczające – wyłączniki kompaktowe NZM oraz powietrzne IZMX

Aparaty zabezpieczające – wyłączniki kompaktowe NZM oraz powietrzne IZMX

Menu

Poruszając się po arkuszach w dolnej części programu, w zakładce Read me można bliżej zapoznać się z podstawowymi funkcjami aplikacji. W arkuszu General istnieje możliwość wprowadzenia danych ogólnych, takich jak nazwa firmy, nazwa projektu, autor, data, oraz danych kluczowych, czyli napięcia i częstotliwości sieci. Dwie ostatnie dane są szczególnie ważne, gdyż wpływają na zdolności łączeniowe wyłączników Icu/Ics. Dane wpisane w tej zakładce będą wyświetlone w prawym górnym rogu wykresu przedstawiającego wyrysowane charakterystyki.
Kolejny arkusz Curves służy do końcowego odczytu i analizy wszystkich wyrysowanych charakterystyk aparatów, które wprowadza się w odpowiednich arkuszach, np. NZM1 lub IZMX.

Wprowadzanie danych aparatów

W celu wyświetlenia charakterystyki aparatu w arkuszu Curves, należy przejść do odpowiedniego arkusza oznaczającego dany aparat, np.: NZM3. Tu istnieje możliwość wyrysowania maksymalnie trzech różnych charakterystyk danego aparatu, co może dać pogląd na możliwości bloku zabezpieczeń i odkształcenia charakterystyki przy różnych nastawach pokręteł członu przeciążeniowego czy zwarciowego.
W pierwszej kolejności uzupełnia się zakres danych wejściowych, gdzie wpisuje się nazwę aparatu (np. Q1), rodzaj wyłącznika (np. NZMN3), blok zabezpieczeń (np. VE) oraz jego prąd znamionowy (np. 630 A). Dla ułatwienia pracy, po prawej stronie wyświetlają się podpowiedzi odnośnie jednostki, w jakiej wyrażane są dane, podany jest dostępny wybór aparatów oraz zakres nastaw bloku zabezpieczeń. W celu pełnej aktywacji należy wypełnić wszystkie podstawowe pola wyboru. O kształcie samej charakterystyki decydują dane wpisywane w drugiej kolejności, tj. wartość prądu roboczego Ir, nastawa prądu czasu przeciążeniowego tr, nastawa prądu zwarciowego krótkozwłocznego Isd, czasu członu zwarciowego krótkozwłocznego tsd lub nastawy członu zwarciowego bezzwłocznego Ii. Możliwość zmian nastaw jest ściśle zależna od wybranego aparatu oraz rodzaju wykorzystanego bloku zabezpieczeń. Wyłączniki kompaktowe NZM posiadają dwa rodzaje bloków zabezpieczeń – termomagnetyczne i elektroniczne, które dzięki różnej funkcjonalności i możliwościom obejmują następujące obszary zastosowań: ochrona instalacji (typ zabezpieczenia A, AE), ochrona silników (typ M, S, ME), ochrona transformatorów i generatorów (typ VE). Natomiast wyłączniki w serii IZMX jako zabezpieczenia przed skutkami przeciążeń i zwarć posiadają elektroniczne bloki zabezpieczeń Digitrip. Podzielone są one na pięć podstawowych rodzajów, w zależności od wymogów aplikacji: ochrona instalacji (typ A), ochrona selektywna (typ V), ochrona uniwersalna (typ U) oraz ochrona z pomiarem mocy (typ P). W trakcie uzupełniania pól od góry do dołu, program wspomaga użytkownika przedstawiając wszystkie możliwe opcje wyboru oraz komunikuje o ewentualnych brakach i błędach w trakcie wpisywania danych.

Charakterystyki  czasowo-prądowe  wykreślone za pomocą programu  „Charakterystyki NZM, IZM”

Charakterystyki czasowo-prądowe wykreślone za pomocą programu „Charakterystyki NZM, IZM”

Pole wprowadzania  danych wyłącznika  oraz zakresy nastaw bloków zabezpieczeń

Pole wprowadzania danych wyłącznika oraz zakresy nastaw bloków zabezpieczeń

Charakterystyki czasowo-prądowe

Po wprowadzeniu odpowiednich danych odnośnie wyłącznika, charakterystyka wyświetlona jest w arkuszu Kennlinien<>Curves. Przedstawione osie wartości prądu oraz czasu są wyrażone w jednostkach bezwzględnych. Wyrysowana charakterystyka odwzorowuje parametry nastaw bloków zabezpieczeń, nie jest natomiast pokazywana na wykresie tolerancja zakresów nastaw.
Po wprowadzeniu odpowiednich charakterystyk można zweryfikować zachowanie selektywności wyłączników i bezpieczników przez sprawdzenie, czy ich charakterystyki nie przecinają się lub nie dotykają jedna drugiej. W celu określenia maksymalnych granic selektywności w przypadku przecięcia się charakterystyk zwarciowych wyłączników, należy skorzystać z tabel selektywności zamieszczonych w katalogu aparatury przemysłowej firmy Eaton.
Najnowszą wersję programu „Charakterystyki NZM, IZM” można pobrać bezpłatnie ze strony www.moeller.pl w zakładce Oprogramowanie i narzędzia.

Tomasz Grzegulski
Autor pracuje jako
Product Manager w firmie Eaton

Aktualności

Notowania – GIE

Wyniki GUS

Archiwum

Elektrosystemy

Śledź nas