Facebook

Bezprzewodowy system pomiarowy Fluke Connect

OkladkaES_01_2015System pomiarowy Fluke Connect obejmuje ponad 20 przyrządów Fluke połączonych bezprzewodowo (za pomocą technologii Bluetooth lub WiFi) oraz aplikację Fluke Connect. Rozwiązanie pomaga w realizacji rutynowych prac konserwacyjnych, sprzyja też szybszemu zarządzaniu problemami. Aplikacja na urządzenia mobilne służy do dodawania wyników pomiarów i obrazów termowizyjnych do bazy danych Fluke Cloud (praca w chmurze) i szybkiej wymiany informacji. System umożliwia dowolne rejestrowanie, śledzenie i udostępnianie danych pomiarowych na odległość.

Fluke Connect to system bezprzewodowych przyrządów diagnostycznych połączonych z aplikacją na smartfony. Pozwala na przesyłanie danych pomiarowych z przyrządów diagnostycznych na smartfony i w „chmurę”. Umożliwia technikom serwisu, elektrykom i inżynierom utrzymania ruchu rejestrowanie, przechowywanie i udostępnianie danych wszystkim osobom w zespole. Zapewnia natychmiastowy dostęp do danych i wyników pomiarów na ekranie smartfona pozwalając na przeglądanie obrazów, sprawdzanie raportów i wykrywanie trendów. Ma za zadanie poprawić komunikację między członkami zespołu, zwiększyć bezpieczeństwo i wydajność pracy.

Rys. 1. Fluke Connect  to system  bezprzewodowych przyrządów  diagnostycznych połączonych z aplikacją  na smartfony

Rys. 1. Fluke Connect to system bezprzewodowych przyrządów diagnostycznych połączonych z aplikacją na smartfony

Właściwości

System obejmuje ponad 20 przyrządów Fluke połączonych bezprzewodowo (za pomocą technologii Bluetooth lub WiFi) oraz aplikację Fluke Connect, która służy do dodawania pomiarów i obrazów termowizyjnych do bazy danych Fluke Cloud. Dane te są wprowadzane bezpośrednio do bazy bez potrzeby ręcznego ich wpisywania. Można je przypisać do konkretnego urządzenia w celu przygotowania serwisowania i długoterminowej historii. Odczyty można udostępniać w czasie rzeczywistym za pośrednictwem wideo rozmów ShareLive pozostałym osobom w zespole, znajdującym się w innym miejscu zakładu. Zlecenia razem z wynikami pomiarów można publikować za pośrednictwem aplikacji, aby osoby w zespole miały dokładny wgląd w zaistniały problem.
System umożliwia zbieranie i wyświetlanie na ekranie smartfona wyników pomiarów z 11 urządzeń jednocześnie. Komunikacja jest możliwa z odległości do 20 metrów (w zależności od otoczenia). Urządzenia łączą się za pomocą Bluetooth lub WiFi bezpośrednio ze sobą – nie jest wymagany dostęp do sieci bezprzewodowej.
Najważniejsze funkcje aplikacji Fluke Connect:
• rozmowy wideo ShareLive – udostępnianie pomiarów pozostałym osobom w zespole w czasie rzeczywistym,
• pomiary AutoRecord – szybki zapis pomiarów i obrazów w telefonie i w chmurze,
• historia EquipmentLog – automatyczne skojarzenie pomiarów z urządzeniami, aby wszystkie dane historii były w jednym, łatwo dostępnym miejscu,
• wykresy TrendIt – tworzenie i wyświetlanie wykresów bezpośrednio w telefonie,
• pamięć masowa Fluke Cloud – bezpieczny dostęp do zapisów w dowolnym czasie, w oparciu o najnowocześniejszy nadzór elektroniczny, wielopoziomowy system kontroli dostępu, wbudowane zapory i szyfrowanie przechowanych danych.
Aplikacja jest dostępna bezpłatnie w Apple App Store i w Google Play Store. Współpracuje z urządzeniami mobilnymi z systemem iOS 7 lub wyższym oraz Android 4.4. x lub wyższym. Może być również obsługiwana na komputerach PC za pomocą przeglądarki internetowej.

Rys. 2. System Fluke Connect obejmuje ponad 20 przyrządów oraz aplikację Fluke Connect, która służy do dodawania pomiarów i obrazów termowizyjnych do bazy danych Fluke Cloud

Rys. 2. System Fluke Connect obejmuje ponad 20 przyrządów oraz aplikację Fluke Connect, która służy do dodawania pomiarów i obrazów termowizyjnych do bazy danych Fluke Cloud

Rys. 3. Wybrane przyrządy współpracujące z systemem Fluke Connect

Rys. 3. Wybrane przyrządy współpracujące z systemem Fluke Connect

Przyrządy pomiarowe

System obejmuje nowe oraz obecne już na rynku przyrządy, które mogą z nim współpracować po dodaniu bezprzewodowych kart SD Fluke Connect lub konektorów Fluke Connect. W skład rodziny Fluke Connect wchodzą:
• przyrządy diagnostyczne: bezprzewodowy multimetr Fluke Connect, multimetry cyfrowe Fluke 289 i 287, mierniki przemysłowe Fluke 789 oraz testery rezystancji izolacji Fluke 1550 i 1555, moduły napięciowe i prądowe (AC i DC), moduł cęgowy oraz temperaturowy typu K,
• kamery termowizyjne z serii Ti400/300/ 200 oraz serii Ti125/110/105/100 (w tym wersje „R” do diagnostyki budowlanej) – po dodaniu bezprzewodowej karty SD Fluke Connect.

Wybrane urządzenia

Multimetr przemysłowy Fluke 289
Model 289 (rys. 4) jest przemysłowym multimetrem rejestrującym, wspomagającym rozwiązywanie złożonych problemów w układach elektronicznych, mechanizmach automatyzacji zakładów pracy, oprzyrządowaniu do dystrybucji zasilania oraz oprzyrządowaniu elektromechanicznym. Zbierane dane można rejestrować i przeglądać w postaci graficznej na ekranie. Model 289 może monitorować działanie systemów i procesów podczas nieobecności użytkownika. Przyrząd wyposażono w nowe funkcje.
Wybrane właściwości:
• kompatybilny z konektorem Fluke ir3000 FC, dzięki któremu można przesyłać na bieżąco pomiary na urządzenia z systemem iOS lub Android z aplikacją mobilną Fluke Connect,
• funkcja TrendCapture – do przedstawienia graficznego zarejestrowanych danych w celu szybkiego ustalenia, czy mogły wystąpić nieprawidłowości,
• funkcja powiększenie (do 14 razy) – zapewnia możliwość przeglądania i analizowania danych przetworzonych za pomocą funkcji TrendCapture,
• filtr sieciowy (tryb wygładzania) – pozwala wyświetlić bardziej stabilny odczyt, gdy sygnał wejściowy zmienia się szybko lub występują szumy,
• regulowane wartości progowe rejestracji i funkcji Auto Hold (zatrzymania wskazań) określają procentową zmianę wartości odczytu, rozpoczynającą nowe zdarzenie,
• duża liczba 50 000 wskazań, 1/4 wyświetlacza VGA z białym podświetleniem,
• funkcja rejestrowania danych z rozbudowaną pamięcią umożliwia bezobsługowe monitorowanie sygnałów w czasie. Użycie wbudowanej funkcji TrendCapture umożliwia podgląd zapisanych pomiarów w postaci graficznej bez użycia komputera. Można zarejestrować do 15 000 zdarzeń,
• zapisywanie kilku sesji rejestrowania nie wymaga kopiowania do komputera,
• dwa złącza o zakresie rezystancji 50 W i rozdzielczości 1 mW, prąd źródłowy 10 mA, przydatne do mierzenia i porównywania różnic w oporności uzwojenia silnika lub rezystancji styków,
• filtr dolnoprzepustowy – umożliwia uzyskanie dokładnych pomiarów napięcia i częstotliwości w napędach z regulacją prędkości i innych urządzeniach elektrycznych generujących szumy i zakłócenia,
• funkcja LoZ Volts – funkcja niskiej impedancji wyjścia, która eliminuje błędne odczyty spowodowane napięciami szczątkowymi. Zaleca się również w przypadku badania obecności/braku obecności przewodów pod napięciem
• przycisk  – ekrany na tablicy pomocy dotyczące funkcji pomiarowych; gdy nie ma pewności co do funkcji – należy wybrać ją, a następnie nacisnąć przycisk „i”,
• zegar czasu rzeczywistego do automatycznego wstawiania znaczników czasu w zapisanych odczytach,
• tryb względny, umożliwiający wyeliminowanie rezystancji przewodu pomiarowego w pomiarach o niskiej oporności lub pojemności,
• precyzyjne pomiary prawdziwej wartości RMS napięcia i prądu AC przebiegów nieliniowych,
• pomiar prądu do 10 A (20 A przez 30 sekund),
• zakres pomiaru pojemności 100 mF,
• przechwycenie wartości szczytowej w celu rejestracji przebiegów o szybkości 250 ms,
• w zestawie przewody i zaciski krokodylkowe wysokiej jakości,
• w zestawie wtyki wzmacniacza,
• opcjonalny wieszak magnetyczny umożliwia proste mocowanie, co pozwala skupić się na innych zadaniach,
• opcjonalna funkcja FlukeView umożliwia dokumentowanie, zapisywanie oraz analizowanie poszczególnych odczytów lub ich serii, a następnie konwertowanie tych danych do postaci profesjonalnie wyglądających dokumentów,
• ograniczona gwarancja na cały okres eksploatacji.

Rys. 4. Multimetr przemysłowy Fluke 289

Rys. 4. Multimetr przemysłowy Fluke 289

Testery rezystancji izolacji Fluke 1555 i 1550C
Nowe testery rezystancji izolacji Fluke 1555 (rys. 5) i Fluke 1550C umożliwiają wykonywanie cyfrowych pomiarów rezystancji izolacji napięciem do 10 kV. Służą do badania ogromnego wachlarza urządzeń pracujących pod wysokim napięciem, między innymi: aparatury rozdzielczej, silników, generatorów i okablowania. Urządzenia wykorzystują pełen zakres napięć określonych przez IEEE 43-2000, ponadto mają 3-letnią gwarancję oraz spełniają standardy bezpieczeństwa CAT IV 600 V. Dzięki funkcji zapisu pomiarów i interfejsowi do komputera, modele 1555 i 1550C nadają się do prewencyjnej i prognostycznej konserwacji. Pozwalają identyfikować potencjalne usterki urządzeń przed ich wystąpieniem.
Funkcje przyrządów:
• napięcie testowe do 10 kV i oszczędność czasu przy wyświetlaniu trendów na bieżąco, dzięki aplikacji mobilnej Fluke Connect,
• kategoria bezpieczeństwa CAT III 1000 V, CAT IV 600 V,
• funkcja ostrzegania zwraca uwagę użytkownika na istniejące napięcie i podaje jego wartość do 600 V AC lub DC,
• napięcia testowe ustawiane skokowo: od 250 V do 1000 V co 50 V, powyżej 1000 V co 100 V,
• pomiary można zapisywać w 99 komórkach pamięci oraz łatwo odczytywać zapamiętane wartości dzięki definiowanym przez użytkownika nazwom,
• akumulator o długim czasie pracy umożliwia wykonanie ponad 750 testów po jednym naładowaniu,
• automatyczna kalkulacja absorpcji dielektrycznej (DAR – Dielectric Absorption) oraz wskaźnika polaryzacji (PI – Polarization Index) – bez dodatkowych ustawień,
• system ochronny eliminuje efekt powierzchniowego upływu prądu podczas pomiarów wysokich rezystancji,
• duży analogowo-cyfrowy wyświetlacz LCD,
• pomiar pojemności i prądu upływu,
• funkcja napięcia narastającego do testów na przebicie,
• pomiary rezystancji do 2 TΩ,
• ustawienia licznika do 99 minut – do testów czasowych.

Rys. 5. Tester rezystancji izolacji Fluke 1555

Rys. 5. Tester rezystancji izolacji Fluke 1555

Kamery termowizyjne Fluke Ti400, Ti300 i Ti200 z systemem LaserSharp
Kamery termowizyjne Fluke umożliwiają wykrywanie potencjalnych problemów przed ich wystąpieniem. Sprawdzają się w zastosowaniach komercyjnych i przemysłowych. Funkcja połączenia wideo Fluke Connect ShareLive pozwala współpracować z innymi operatorami i bezprzewodowo udostępniać obrazy. Kamery serii Ti400, Ti300 i Ti200 zapewniają szybkie i dokładne odczyty oraz wyraźne obrazy dzięki technologii automatycznej regulacji ostrości LaserSharp. Funkcja historii EquipmentLog pozwala zaoszczędzić czas na raportowaniu, dzięki możliwości gromadzenia wyników w jednym miejscu. Precyzyjne połączenie normalnego obrazu i nagrania termowizyjnego pozwala zarejestrować wiele szczegółów i z większą łatwością identyfikować potencjalne problemy – technologia IR-Fusion z trybem AutoBlend. Urządzenia oferują standardowe i radiometryczne nagrywanie wideo oraz strumieniową transmisję wideo (aktualizacje oprogramowania sprzętowego dla tych funkcji nie są jeszcze dostępne we wszystkich krajach, użytkownicy są sukcesywnie powiadamiani za pomocą aplikacji SmartView). Kamery umożliwiają nagrywanie głosu oraz wprowadzanie notatek głosowych/tekstowych, uzupełniających informacje o wynikach badań. Dysponują rozbudowanymi opcjami pamięci (karta pamięci Micro SD, wbudowana pamięć flash, zgodność z save-to-USB, bezpośredni przesył danych USB-to-PC).

Rys. 6. Kamera termowizyjna Fluke Ti300

Rys. 6. Kamera termowizyjna Fluke Ti300

Wybrane dane techniczne:
• rozdzielczość przestrzenna: Ti400 – 1,31 mrad; Ti300 – 1,75 mrad; Ti200 – 2,09 mrad,
• rozdzielczość: Ti400 – 320 x 240 (76 800 pikseli); Ti300 – 240 x 180 (43 200 pikseli); Ti200 – 200 x 150 (30 000 pikseli);
• pole widzenia: w pionie 24o, w poziomie 17o.
Więcej informacji na temat Fluke Connect można znaleźć na stronie internetowej: www.flukeconnect.pl.

Opracowano
na podstawie materiałów
firmy Fluke

Aktualności

Notowania – GIE

Wyniki GUS

Archiwum

Elektrosystemy

Śledź nas