Facebook

Wyzwalacz PremEon S do wyłączników Record Plus

OkladkaES_06_2014PremEon S to seria nowoczesnych, elektronicznych wyzwalaczy nadprądowych stosowanych w wyłącznikach kompaktowych Record Plus wytwarzanych w fabryce GE w Kłodzku. Aparaty zostały zaprojektowane pod kątem niezawodnej pracy i prostej obsługi, przy zachowaniu rozbudowanych funkcji ochronnych o szerokim zakresie nastaw. Ważną cechą urządzeń jest funkcjonalna opcja testowania i diagnostyki.

Wyzwalacze PremEon S są przeznaczone do współpracy z wyłącznikami Record Plus typu FE i FG na prądy znamionowe od 7 do 630 A, w wykonaniu 3- i 4-biegunowym. Zastępują starszą gamę wyzwalaczy SMR1.

Rys. 1. Wyłączniki FE (250 A) i FG (630 A) z wyzwalaczami PremEon S

Rys. 1. Wyłączniki FE (250 A) i FG (630 A) z wyzwalaczami PremEon S

Rys. 2. Płyta czołowa wyzwalacza z funkcjami zabezpieczającymi LSIG

Rys. 2. Płyta czołowa wyzwalacza z funkcjami zabezpieczającymi LSIG

Właściwości

Zastosowana w aparatach PremEon S 32-bitowa technologia zapewnia pełną niezawodność we wszystkich typach aplikacji. Dodatkowo, nowy wyzwalacz oferuje poprawioną selektywność pomiędzy zabezpieczeniami od strony zasilania i odbiorów.
Zabezpieczenia
Wyzwalacze PremEon S występują w trzech wariantach konfiguracyjnych: LSI, SI oraz LSIG. Funkcjonalne pokrętła pozwalają na precyzyjny wybór nastawy następujących zabezpieczeń (rys. 2):
• ochrona przeciążeniowa (L) o zakresie nastaw Ir = (0,3.. 1) x In wybranego wyzwalacza; każda z możliwych 15 pozycji wyrażona jest w amperach,
• ochrona zwarciowa krótkozwłoczna (S) z szeroką gamą nastaw Im = (2.. 13) x Ir,
• ochrona zwarciowa bezzwłoczna (I) jest ustawiona na stałą wartość 14 x In dla wyłączników do 250 A (FE) oraz 10 x In dla wyłączników do 630 A (FG) z funkcją rozpoznania przebiegu gwarantującą selektywność,
• ochrona ziemnozwarciowa (G) o zakresie Ig = (0,4.. 1) x In z możliwością wyboru opóźnienia od 40 do 400 ms dla charakterystyki zależnej I2t w pozycji załączonej lub wyłączonej.
Dodatkowo wszystkie wyłączniki Record Plus są wyposażone w system zabezpieczenia zwarciowego HIOSC (zaawansowane zabezpieczenie bezzwłoczne). System ten pozwala na mechaniczne wyzwolenie w przypadku wykrycia prądu zwarciowego o wartości przekraczającej możliwości ograniczenia prądu zainstalowanego wyłącznika.
W wyłącznikach 4-biegunowych zabezpieczenie toru neutralnego może być realizowane dla trzech różnych ustawień: 100% – 50% – 0%.

Rys. 3.  Charakterystyki  czasowo-prądowe  wyłącznika FG630  z wyzwalaczem PremEon S i pełnym  zabezpieczeniem LSIG: • kolor zielony jasny – dolny próg zabezpieczenia LS, • kolor czerwony – górny próg zabezpieczenia LSI, • linia przerywana – zabezpieczenie G – dolny próg dla I2t załączonej (On) oraz górny próg dla I2t wyłączonej (Off). Klasa wyzwalania 10

Rys. 3. Charakterystyki czasowo-prądowe wyłącznika FG630 z wyzwalaczem
PremEon S i pełnym zabezpieczeniem LSIG:
• kolor zielony jasny – dolny próg zabezpieczenia LS,
• kolor czerwony – górny próg zabezpieczenia LSI,
• linia przerywana – zabezpieczenie G – dolny próg dla I2t załączonej (On) oraz górny próg dla I2t wyłączonej (Off).
Klasa wyzwalania 10

Selektywność
Kombinacja powyższych zabezpieczeń wyzwalacza PremEon S wraz z możliwościami ograniczania prądu wyłączników Record Plus zdecydowanie poprawia selektywność pomiędzy zabezpieczeniami od strony zasilania i odbiorów.
Wykorzystanie precyzyjnych rozwiązań i technologii elektronicznych powoduje zawężenie tolerancji oczekiwanych wyzwoleń prądowych i ich przedziałów czasowych do minimum.
W rezultacie można uzyskać selektywność do 10 kA pomiędzy wyłącznikiem „górnym” ustawionym na 180 A, a „dolnym” ustawionym na 145 A (współczynnik nastaw prądowych 1,25).

Funkcje dodatkowe

Każdy wyzwalacz posiada na płycie czołowej wskaźnik stanu pracy w postaci wielokolorowej diody LED. W normalnych warunkach pracy dioda świeci w kolorze zielonym. Osiągnięcie progu 0,95 x In sygnalizowane jest migotaniem, a przekroczenie wartości 105 x In ciągłym pomarańczowym światłem. Układy elektroniczne podlegają ciągłej autodiagnozie i w przypadku wykrycia ewentualnej usterki wskaźnik ostrzega o błędzie migając na czerwono (rys. 4). Wyzwalacze PremEon S są także wyposażone w zintegrowany czujnik temperatury, który zabezpiecza układy elektroniczne i wyłącznik przed przegrzaniem.

Rys. 4. Wielofunkcyjny wskaźnik stanu pracy wyzwalacza

Rys. 4. Wielofunkcyjny wskaźnik stanu pracy wyzwalacza

Rys. 5. Testowanie poprawności działania wyzwalacza

Rys. 5. Testowanie poprawności działania wyzwalacza

Układ testowania
Oprócz rozbudowanych funkcji zabezpieczających i sygnalizacyjnych, PromEon S oferuje także zintegrowany układ testowania. Aby sprawdzić poprawność pracy wyzwalacza, wystarczy zasilić go podłączając ładowarkę telefonu komórkowego do gniazda mikro USB, które znajduje się na płycie czołowej. Naciśnięcie przycisku Test zapoczątkuje diagnozowanie wszystkich układów elektronicznych. Jeśli nie ma usterek (po minimum 3 sekundach), nastąpi samoczynne wyzwolenie wyłącznika (rys. 5).

Diagnostyka i monitorowanie parametrów za pomocą komputera
Gniazdo mikro USB służy także do współpracy wyzwalacza z komputerem, w celu przeprowadzenia diagnostyki. Jest to bardzo prosta operacja, która wymaga tylko zainstalowania na komputerze darmowego oprogramowania EG Manager oraz połączenia obu urządzeń standardowym kablem mikro USB – USB (dodatkowe zasilanie nie jest potrzebne).
Po wybraniu odpowiedniego portu szeregowego COM i nawiązaniu komunikacji EG Manager wizualizuje parametry wyłącznika, rodzaje zastosowanych zabezpieczeń oraz wartość ich obecnych nastaw (rys. 6).

Rys. 6. Program EG Manager – monitorowanie parametrów

Rys. 6. Program EG Manager – monitorowanie parametrów

Użytkownik może monitorować wartość prądów w poszczególnych fazach oraz torze neutralnym. Dodatkowo dostępny jest licznik sumujący ilość wyzwoleń oraz wskaźnik aktualnego stanu pracy wyzwalacza przeciążeniowego (L). Bardzo istotną funkcją jest także wykaz ostatnich 10 zadziałań wyłącznika na skutek zakłócenia lub operacji manualnej (opcja wyboru) z dokładnym czasem ich wystąpienia. Wykaz zdarzeń można kasować w dowolnym momencie.

Paweł Bigda
Autor jest pracownikiem
działu PMM Power Components
firmy GE

Aktualności

Notowania – GIE

Wyniki GUS

Archiwum

Elektrosystemy

Śledź nas