Facebook

System oświetlenia zewnętrznego

OkladkaES_06_2014Realizacja funkcjonalnego systemu oświetlenia zewnętrznego to bardzo często spore wyzwanie, wymagające przygotowania dobrze przemyślanego schematu. Wszystko po to, aby zaprojektowana infrastruktura była nie tylko estetyczna, ale też przyjazna dla otoczenia. Warto przy tym pamiętać, że jej funkcjonalność jest ściśle związana z charakterem oświetlanego obszaru.

Bezpieczeństwo, funkcjonalność oraz koszty związane z eksploatacją to tylko niektóre elementy, na które należy zwracać szczególną uwagę podczas realizacji systemów oświetlenia zewnętrznego. Należy także zauważyć, iż ich funkcje ulegają zmianie w zależności od przeznaczenia danego terenu. W dostosowaniu infrastruktury do specyficznych warunków może pomóc szczegółowa analiza kilku kluczowych czynników.

Rekonstrukcja zabytkowego oświetlenia Mostu Piaskowego we Wrocławiu uwzględniająca uwarunkowania historyczne, estetyczne i kulturowe. Realizacja: Luxan. Inżynieria oświetlenia

Rekonstrukcja zabytkowego oświetlenia Mostu Piaskowego we Wrocławiu uwzględniająca uwarunkowania historyczne, estetyczne i kulturowe. Realizacja: Luxan. Inżynieria oświetlenia

Bezpieczeństwo

W przypadku oświetlenia terenów takich jak parkingi, lotniska czy magazyny zewnętrzne bardzo ważną rolę odgrywa element bezpieczeństwa. Wbrew pozorom najważniejsza w tym zakresie nie jest siła światła, lecz jego równomierność. Zastosowanie stałego natężenia oświetlenia jest wyjątkowo istotne w kontekście widoczności na danym terenie. Częste skoki w tym zakresie zmuszają oko do szybkiej adaptacji, co nie zawsze jest możliwe. Oświetlenie drogi i parkingów służy bezpieczeństwu ruchu samochodowego i pieszych, a niewłaściwe rozmieszczenie światła może obniżać zdolność widzenia otoczenia.

Zanieczyszczenia świetlne

Projektując system oświetlenia zewnętrznego, należy zwrócić szczególną uwagę na tzw. zanieczyszczenia świetlne. Z jednej strony rozproszenie wiązek w niepożądanym kierunku może być uciążliwe dla mieszkańców pobliskich budynków. Z drugiej natomiast – generuje ono dodatkowe, niepotrzebne koszty, które w przypadku oświetlenia z reguły stanowią sporą część budżetu przedsiębiorstwa. Niektóre typy nocnego oświetlenia zewnętrznego mają – porównywalny z zanieczyszczeniem chemicznym – wpływ na środowisko naturalne. Z uwagi na ten fakt oprawy powinny być tak dopasowane, by światło docierało tylko do obszarów docelowych. Dobór optymalnych pod tym względem rozwiązań powinien uwzględniać ustalenie kąta padającego światła tak, by emitować tylko to użyteczne.

Oświetlenie osiedla Ogrody Hallera we Wrocławiu – sylwetka nawiązująca do klasycznej formy zabudowy, energooszczędne źródła światła, materiały nadające się do powtórnego przetworzenia.  Realizacja: Luxan. Inżynieria oświetlenia

Oświetlenie osiedla Ogrody Hallera we Wrocławiu – sylwetka nawiązująca do klasycznej formy zabudowy, energooszczędne źródła światła, materiały nadające się do powtórnego przetworzenia.
Realizacja: Luxan. Inżynieria oświetlenia

Wejścia

Przy planowaniu systemu oświetlenia zewnętrznego konieczne jest uwzględnienie nie tylko samych słupów stanowiących trzon infrastruktury, ale również wszystkich innych, mniejszych elementów, takich jak oprawa lampowa, w tym np. czujniki. Prawidłowe oświetlenie wszystkich wejść zapewnia bezpieczeństwo i może dodatkowo pozwolić na precyzyjną identyfikację osób wchodzących do obiektu. W przypadku większych powierzchni korzystne może okazać się łączenie lamp w zespoły, które pozwolą oświetlić całe ciągi komunikacyjne.

Parkingi

Obszarem, który niewątpliwie wymaga największego nakładu pracy jest parking. Oświetlenie w tej sekcji musi nie tylko stanowić gwarancję bezpieczeństwa, ale również współgrać z oświetleniem terenów sąsiednich. Latarnie na parkingu nowej inwestycji deweloperskiej muszą korespondować z całością realizacji i zapewniać mieszkańcom równomierne oświetlenie danego obszaru. Przy tego typu realizacjach warto zastanowić się nad zastosowaniem opraw asymetrycznych, które na otwartej przestrzeni nie będą powodowały wspomnianych zaśmieceń świetlnych, ponieważ całe światło jest kierowane w dół. Projektując system oświetlenia zewnętrznego trzeba zwrócić uwagę na takie elementy, jak chociażby wysokość pojazdów, które docelowo będą przemieszczały się po danym terenie. Zamontowane tam lampy powinny mieć odpowiednią wysokość, dzięki czemu samochody dostawcze nie będą przysłaniały źródeł światła.

Oświetlenie zmodernizowanego placu Nowy Targ przed Urzędem Miejskim we Wrocławiu – ultranowoczesna, minimalistyczna forma, energooszczędne źródła LED, materiały nadające się do powtórnego przetworzenia. Realizacja: Luxan. Inżynieria oświetlenia

Oświetlenie zmodernizowanego placu Nowy Targ przed Urzędem Miejskim we Wrocławiu – ultranowoczesna, minimalistyczna forma, energooszczędne źródła LED, materiały nadające się do powtórnego przetworzenia. Realizacja: Luxan. Inżynieria oświetlenia

Podsumowanie

W przypadku projektowania infrastruktury oświetleniowej istotny jest niemal każdy, nawet najmniejszy szczegół. Dokładne zaplanowanie takiego systemu może nie tylko wpłynąć na bezpieczeństwo ludzi poruszających się po oświetlonym placu, lotnisku lub osiedlu, ale również znacząco usprawnić funkcjonowanie danego obiektu. Dobry projekt oświetlenia spełnia zarówno wymogi estetyczne, jak i praktyczne. Właściwa infrastruktura świetlna pozwala na efektywne wykorzystanie światła, co wiąże się także z oszczędnością energii i zmniejszeniem wpływu na środowisko naturalne.

Opracowano na podstawie
materiałów firmy Luxan

Aktualności

Notowania – GIE

Wyniki GUS

Archiwum

Elektrosystemy

Śledź nas