Facebook

Elko-Bis CAD – projektowanie instalacji odgromowych

OkladkaES_04_2014Elko-Bis CAD jest pierwszym tej klasy polskim narzędziem dedykowanym dla szerokiego grona projektantów instalacji odgromowych. Oprogramowanie, wpisane w rodzinę aplikacji CAD (ang. Computer Aided Design), umożliwia automatyzację działań związanych z projektowaniem systemów ochrony odgromowej.

Prace nad programem Elko-Bis CAD są prowadzone od ponad roku. W obecnej fazie jest to już produkt gotowy do kompleksowego projektowania instalacji odgromowych. Aplikacja udostępniana jest bezpłatnie przez właściciela oprogramowania, firmę Elko-Bis Systemy Odgromowe Wrocław.

Rys. 1.  Podstawowe okno programu Elko-Bis CAD, z tego okna wybierane są elementy  instalacji odgromowych do wstawiania  na rysunek obiektu chronionego

Rys. 1. Podstawowe okno programu Elko-Bis CAD, z tego okna wybierane są elementy
instalacji odgromowych do wstawiania na rysunek obiektu chronionego

Funkcjonalność

Elko-Bis CAD umożliwia wykonywanie rysunków instalacji odgromowej na podstawie elementów umieszczonych w bazie. Elementy wybiera się z głównego okna dialogowego (rys. 1), wstawiając je w odpowiednie miejsca na rysunku obiektu budowlanego. Elementy ułożone są w katalogach według klasy ochrony odgromowej, rodzaju materiału i funkcji. Wstawiane do rysunku symbole są blokami, w których zaszyte są informacje niezbędne do wykonywania zestawień.

Modyfikacje oznaczeń
Symbole i związane z nimi oznaczenia można modyfikować, zmieniając ich wielkość oraz kolor, stosując typowe techniki CAD. Dodatkowy moduł pozwala na zmianę wielkości czcionki przy oznaczeniach elementów stosownie do skali wydruków. Istotny jest moduł wstawiania elementów liniowych, takich jak zwody i uziomy. Aby dotrzeć do jak najszerszego grona projektantów, aplikacja działa także z dwuwymiarowymi programami CAD (LT).

Rys. 2. Arkusz kalkulacyjny wbudowany do programu Elko-Bis CAD do wyznaczania stref ochronnych dla ogniw fotowoltaicznych

Rys. 2. Arkusz kalkulacyjny wbudowany do programu Elko-Bis CAD do wyznaczania stref ochronnych dla ogniw fotowoltaicznych

Rys. 3. Rysunki masztów odgromowych ze strefami ochronnymi dla graficznego projektowania ochrony odgromowej

Rys. 3. Rysunki masztów odgromowych ze strefami ochronnymi dla graficznego projektowania ochrony odgromowej

Rys. 4. Jedna ze stron poradnika odgromowego prezentująca parametry stref ochronnych i prądów piorunowych dla poszczególnych klas ochrony odgromowej LPS

Rys. 4. Jedna ze stron poradnika odgromowego prezentująca parametry stref ochronnych i prądów piorunowych dla poszczególnych klas ochrony odgromowej LPS

Kalkulatory
Poza możliwościami wykonywania grafiki inżynierskiej i generowania zestawień elementów program posiada wbudowane kalkulatory służące do numerycznego obliczania podstawowych wielkości przy projektowaniu instalacji odgromowych.
Dostępne są kalkulatory do wyznaczania stref ochronnych dla:
• korytarzy technicznych,
• terenów zielonych,
• ogniw fotowoltaicznych (rys. 2).
Po zadaniu parametrów wejściowych, m.in. gabarytów obiektu, kalkulator przelicza, ile masztów, o jakiej wysokości, w jakiej odległości od siebie chroni dany obiekt. Umieszczone w bibliotece rysunki masztów wraz z promieniami ochrony umożliwiają graficzne wyznaczanie stref ochronnych metodą kąta ochronnego (rys. 3).
Zastosowane procedury i metody obliczeniowe są zgodne z obowiązującymi normami PN-EN 62305. Prócz kalkulatorów dostępne są moduły informacyjne, między innymi poradnik odgromowy według PN-EN 62305 (rys. 4).

Moduły
Program posiada wiele użytecznych modułów, m.in.:
• moduł szablonu pomocniczego do rysowania siatki oczek, zwymiarowany dla danej klasy LPS,
• moduł przeliczenia spadków dachu obiektu w stopniach, procentach i centymetrach,
• moduł dopasowania skali obiektu do skali rysowanych elementów,
• moduł legendy zastosowanych oznaczeń i symboli,
• moduł dodatkowych opisów do rysunku,
• moduł zliczania własnych elementów graficznych umieszczonych na rysunku.

Dodatkowe informacje

Dla osób rozpoczynających pracę z programem Elko-Bis CAD oferuje czytelną instrukcję, jak również prezentację filmową pokazującą podstawowe techniki pracy.
W programie umieszczono również certyfikaty i protokoły z badań elementów instalacji odgromowych produkowanych przez Elko-Bis, m.in. certyfikat zgodności dotyczący odporności na oddziaływanie prądu pioruna, klasa H według normy PN-EN 50164-1:2008. Z poziomu programu można także przejść na stronę internetową Elko-Bis, na której są m.in. umieszczone karty katalogowe elementów do projektowania instalacji odgromowej (rys. 5).

Rys. 5. Przykład karty katalogowej elementu instalacji odgromowej na stronie internetowej Eko-Bis Systemy Odgromowe

Rys. 5. Przykład karty katalogowej elementu instalacji odgromowej na stronie internetowej Eko-Bis Systemy Odgromowe

Środowisko programistyczne

Program został napisany w języku C++. Część informatyczną wykonała firma CadProfi, autor wielu znanych nakładek CAD dla takich producentów jak: Legrand, Cablofil, Zucchini i innych.
Elko-Bis CAD jako nakładka zagnieżdża się w środowisku CAD, wykorzystuje jego standardowe możliwości oferując własne, innowacyjne narzędzia. Program współpracuje z większością znanych w Polsce aplikacji CAD, takich jak AutoCAD, ZWCAD, BriksCAD i innych. Proces instalacji przebiega automatycznie, bez potrzeby wprowadzania dodatkowych ustawień w menu CAD. Rejestracja użytkownika podczas instalacji programu służy do przesyłania powiadomień o istotnych nowych wersjach programu.
Aplikację można pobrać na stronie internetowej www.elkobis.com.pl.

mgr inż. Tadeusz Masłowski
Autor jest inżynierem produktu
i projektantem w firmie Elko-Bis,
a także współtwórcą
programu Elko-Bis CAD

Aktualności

Notowania – GIE

Wyniki GUS

Archiwum

Elektrosystemy

Śledź nas