Facebook

Przewody i kable Helukabel w kopalniach odkrywkowych surowców budowlanych

ES_02_2015Instalacje elektryczne stosowane w kopalniach i zakładach przetwórczych kruszyw budowlanych muszą sprostać szczególnym wymaganiom. W tego typu aplikacjach przewody i kable są narażone na ciężkie, specyficzne warunki eksploatacji – duże zapylenie, wibracje, ciągle zmieniające się warunki atmosferyczne itp. W kopalni odkrywkowej Dolnośląskich Surowców Skalnych w Piławie Górnej zastosowane zostało okablowanie firmy Helukabel.

W pierwszej fazie działalności kopalni, wbudowane w ziemię linie zasilające zostały ułożone z wykorzystaniem kabli NYY-J, które zapewniają niezakłóconą pracę zainstalowanych maszyn i urządzeń (rozdzielnice zasilające kruszarki, młyny, taśmociągi, pompy oraz szereg narzędzi ręcznych).

Kopalnia odkrywkowa Dolnośląskie Surowce Skalne w Piławie Górnej (fot. DSS)

Kopalnia odkrywkowa Dolnośląskie Surowce Skalne w Piławie Górnej (fot. DSS)

Sterowanie i monitoring

W kopalni odkrywkowej stosowanych jest szereg urządzeń i maszyn zaopatrzonych w moduły sterujące i monitorujące ich działanie, również w formie zdalnej. Wymiana danych i transmisja sygnałów w relacji człowiek-maszyna musi przebiegać w sposób niezakłócony i bez błędów. Magistrale komunikacyjne obsługujące przetworniki częstotliwości, czujniki, łączniki krańcowe, panele operatorskie, a przede wszystkim moduły bezpieczeństwa muszą zapewnić bezawaryjną pracę wszystkich urządzeń nie dopuszczając do kosztownych przestojów. W DSS połączenia w ramach tego typu komunikacji przewodowej wykonano przewodami JZ-500 i ich wersjami ekranowanymi FC-CY-JZ dostarczonymi przez Helukabel Polska.

Okablowanie Helukabel w systemie elektrycznym DSS

Okablowanie Helukabel w systemie elektrycznym DSS

Przewody iskrobezpieczne

Specyfiką kopalni odkrywkowych kruszyw budowlanych jest utrudniony dostęp do urobku. Surowcem wydobywanym w DSS Piława Górna jest sjenit. Budowa krystaliczna tego minerału nie jest aż tak gęsta jak np. marmuru, lecz wyklucza tradycyjne wydobywanie, np. za pomocą koparek wielonaczyniowych, jak ma to miejsce w kopalniach odkrywkowych węgla brunatnego. W DSS Piława Górna urobek uzyskuje się m.in. za pomocą kontrolowanych odstrzałów z wykorzystaniem materiałów wybuchowych. Przed użyciem środki te składowane są w chronionych pomieszczeniach, w których zastosowano dedykowane przewody iskrobezpieczne Helukabel OZ-BL i OZ-BL-CY. Unikalna budowa tych produktów zapewnia wymagane bezpieczeństwo.

Infrastruktura kopalni DSS (fot. DSS)

Infrastruktura kopalni DSS (fot. DSS)

Zasilanie urządzeń mobilnych

Infrastrukturę kopalni tworzą także urządzenia wspomagające produkcję, takie jak suwnice, mobilne maszyny do wstępnej obróbki urobku, taśmociągi itp. Specyfika tych urządzeń wymusza zastosowanie przewodów zasilających, które niejako podążają za daną maszyną w trakcie jej pracy. W tym przypadku zastosowane zostały rozwiązania Helukabel o oznaczeniu NSHTÖU. Właściwości mechaniczne i specjalna konstrukcja tych przewodów umożliwiają bezproblemową obsługę maszyn i urządzeń mobilnych. Przykładem szczególnego zastosowania są suwnice bramowe. Na konstrukcji suwnicy znajduje się bęben, na którym nawinięty jest przewód NSHTÖU. Wraz z ruchem urządzenia przewód jest odwijany lub zwijany na bęben, a jego wolna część swobodnie spoczywa na podłożu. Odporność przewodu na naprężenia mechaniczne, wszelkie warunki atmosferyczne i promieniowanie UV pozwala zapewnić wieloletnią pracę suwnicy.

Okablowanie zrealizowane przewodami firmy Helukabel

Okablowanie zrealizowane przewodami firmy Helukabel

Przewód Titanex H07 RN-F

Stosunkowo nową propozycją asortymentową Helukabel Polska jest Titanex H07 RN-F. Przewód ten również znalazł zastosowanie w Dolnośląskich Surowcach Skalnych w Piławie Górnej. Oznaczenie produktu wskazuje na przewód w zwykłej izolacji gumowej, lecz w przypadku tego rozwiązania zastosowano inny materiał. Specjalny elastomer stanowiący zewnętrzny płaszcz przewodu sprawia, że jego trwałość, wytrzymałość chemiczna i mechaniczna wzrasta kilkukrotnie. Takie parametry mają istotne znaczenie w przypadku tak specyficznego środowiska pracy, jak kopalnia odkrywkowa.
Dolnąśląskie Surowce Skalne w Piławie Górnej są przykładem jednej z wielu inwestycji, w których realizacji wykorzystano rozwiązania Helukabel.

Opracowano na podstawie
materiałów firmy Helukabel

Aktualności

Notowania – GIE

Wyniki GUS

Archiwum

Elektrosystemy

Śledź nas