Facebook

System zasilania gwarantowanego Evolution firmy Elmech

OkladkaES_02_2015Firma C&T Elmech, specjalizująca się w przemysłowych systemach zasilania w energię elektryczną, opracowała system Evolution. Rozwiązanie pozwala na budowę dowolnej konfiguracji systemu napięć gwarantowanych. Produkt jest stale rozwijany o nowe funkcjonalności.

Dla niektórych odbiorców energii elektrycznej zagwarantowanie zasilania w każdych warunkach jest szczególnie istotne. Źródłem energii mogą być dostawcy zewnętrzni, układy prądotwórcze (agregaty, elektrownie wiatrowe, słoneczne itd.) czy magazyny energii w postaci baterii akumulatorów. Jednym z najpewniejszych rozwiązań jest stosowanie systemów napięć gwarantowanych, łączących wiele zalet wymienionych źródeł.

elmech_02_2015_1

Rys. 1. Różne wykonania jednostek mocy systemu Evolution: a – Rack 2U, b – Rack 4U, c – monoblok w wersji stojącej < /br>

 

System Evolution

System Evolution firmy Elmech pozwala na budowę dowolnej konfiguracji systemu napięć gwarantowanych. Układy tworzone w oparciu o to rozwiązanie są stosowane w przemyśle w aplikacjach UPS-owych lub napędowych, do bezprzerwowego zasilania podsystemów automatyki zabezpieczeniowej, układów pomocniczych i układów telemechaniki w stacjach elektroenergetycznych, w sieciach przesyłowych i dystrybucyjnych. Innowacyjność systemu firmy Elmech opiera się na relatywnie prostej obsłudze, pomimo możliwości budowania za jego pomocą układów o wysokim stopniu skomplikowania. Evolution sprawdza się zarówno w prostych jednonapięciowych układach prądu stałego lub przemiennego, systemach łączących w sobie układy prądu stałego i przemiennego, jak również bardzo złożonych, wielonapięciowych układach o wielostopniowej redundancji.

Elementy 

System Evolution tworzą moduły mocy, takie jak zasilacze prądu stałego serii ZP, konwertery napięcia serii CN czy falowniki napięcia serii FPS, FPD, FPDN przystosowane do pracy w różnych konfiguracjach. Dodatkowo istnieje możliwość wykonania jednostek mocy, w zależności od potrzeb lub możliwości przestrzennych, w postaci monobloków przystosowanych po powieszenia na ścianie lub posadowienia na cokole lub też w formie kaset dostosowanych do montażu w rozdzielniach systemu Rack 19”.

elmech_02_2015_2

Rys. 2. Schemat systemu napięć gwarantowanych Evolution

Moduły funkcyjne
Do rodziny Evolution należy także szereg modułów funkcyjnych, np. moduł pomiaru napięć MPN, moduł kontroli doziemienia MKD i wiele innych, dających możliwości znacznej rozbudowy układu oraz dopasowania jego funkcji do konkretnych potrzeb. System Evolution daje możliwość nadzoru i sterowania systemami zasilania gwarantowanego poprzez zastosowanie modułów monitorujących wszystkie istotne dla poprawności pracy systemu obwody i urządzenia. Zapewnia również możliwość komunikacji lokalnej i zdalnej z systemami nadrzędnymi. Dostępne moduły przedstawia tabela 1.

elmech_02_2015_tab_1

elmech_02_2015_3 Rys. 3. Przykładowy widok RPW pięciopolowej

System Gwarantowanego Zasilania Potrzeb Własnych 

Jednym z najważniejszych systemów budowanych na bazie systemu Evolution jest System Gwarantowanego Zasilania Potrzeb Własnych. Został on zaprojektowany w taki sposób, aby zapewnić niezawodności zasilania oraz bezprzerwową pracę urządzeń w przypadku wystąpienia zakłócenia lub zaniku napięcia w sieci zasilającej. Najważniejsze cechy Systemu Gwarantowanego Zasilania Potrzeb Własnych to:

 • możliwość swobodnej konfiguracji dostosowanej do indywidualnych potrzeb klienta,
 • łatwa rozbudowa i rekonfiguracja,
 • prefabrykacja dostosowana do dowolnego producenta obudów elektrycznych,
 • budowa zapewniająca łatwą instalację,
 • ergonomia zapewniająca łatwość użytkowania,
 • pełny monitoring stanu rozdzielnicy,
 • komunikacja z dowolnym systemem nadrzędnym SCADA,
 • wykonanie zgodne z normami i obowiązującymi przepisami branżowymi.
elmech_02_2015_4

Rys. 4. Topologia systemu Evolution

Budowa
System gwarantowanego zasilania potrzeb własnych zasadniczo zbudowany jest według schematu przedstawionego na rys.2.
Rozdzielnica prądu przemiennego AC 400/230 V:

 • układ jedno-, dwu- lub wielosekcyjny,
 • dwa lub więcej źródła zasilania wraz z układami pomiaru energii,
 • ochrona przeciwprzepięciowa klasy B i C,
 • obwody wyjściowe jedno- i trójfazowe, zabezpieczone rozłącznikami bezpiecznikowymi lub wyłącznikami nadprądowymi z kontrolą zadziałania,
 • aparatura kontrolno-pomiarowa.

Rozdzielnica załączania rezerwy SZR:

 • moduł automatyki umożliwiający wybór trybu pracy (rezerwa jawna lub ukryta) oraz diagramu łączeń,
 • łącznik sprzęgłowy, stycznik lub wyłącznik kompaktowy,
 • wyświetlacz graficzny LCD,
 • komplet przycisków i przełączników do sterowania ręcznego.

Rozdzielnica prądu stałego DC 220 (110) V:

 • układ jedno-, dwu- lub wielosekcyjny,
 • zasilacz przemysłowy ZP,
 • ochrona baterii akumulatorów,
 • UKT – układ kompensacji temperaturowej,
 • pomiar prądu ładowania baterii,
 • kontrola ciągłości obwodu bateryjnego,
 • pomiar napięcia baterii,
 • pomiar rezystancji doziemienia,
 • układ redukcji diodowej,
 • obwody wyjściowe zabezpieczone rozłącznikami bezpiecznikowymi (lub wyłącznikami nadprądowym i z kontrolą zadziałania).

Rozdzielnica gwarantowanego napięcia przemiennego AC-GW:

 • falownik FPS napięcia gwarantowanego z wbudowanym bypassem elektronicznym,
 • bypass serwisowy,
 • obwody wyjściowe zabezpieczone rozłącznikami bezpiecznikowymi lub wyłącznikami nadprądowymi z kontrolą zadziałania,
 • separacja galwaniczna między obwodem prądu stałego a obwodami wyjściowymi,
 • aparatura kontrolno-pomiarowa.

Rozdzielnica bateryjna lub stojak bateryjny z zestawem przyłączeniowym – typ i parametry baterii akumulatorów są dobierane indywidualnie do zapotrzebowania na moc oraz czas podtrzymania.

Moduły mocy
Główne cechy modułów mocy stosowanych w systemach gwarantowanego zasilania potrzeb własnych to:

 • bogata podstawowa funkcjonalność,
 • wysoka niezawodność,
 • stabilność napięcia i prądu wyjściowego,
 • odporność na zwarcie, przeciążenie,
 • możliwość współpracy z dowolnym typem baterii akumulatorów,
 • charakterystyka ładowania baterii zgodna z EuroBat,
 • praca w różnych konfiguracjach: z baterią dodawczą, z ograniczeniem napięcia wyjściowego,
 • zabezpieczenie przed odwrotnym podłączeniem baterii,
 • zabezpieczenie przed nadnapięciem i przegrzaniem,
 • eparacja galwaniczna obwodów AC i DC,
 • możliwość skalowania mocy aplikacji i/lub praca w układzie redundancji przez równoległą pracę jednostek z równomiernym podziałem prądu.

 

Opracowano na podstawie
materiałów firmy C&T Elmech

Aktualności

Notowania – GIE

Wyniki GUS

Archiwum

Elektrosystemy

Śledź nas