Facebook

Przełączniki, rozłączniki i lampki sygnalizacyjne firmy Noark Electric

OkladkaES_03_2013_BNoark Electric wprowadza do oferty modułowe przełączniki instalacyjne typu Ex9BT oraz lampki sygnalizacyjne typu Ex9PD. Pojawienie się tych produktów jest kolejnym etapem rozbudowy portfolio firmy na rynku polskim. Nowe aparaty są uzupełnieniem dla wprowadzonej wcześniej grupy rozłączników izolacyjnych Ex9I40, Ex9I125 oraz Ex9BI.

Przełączniki instalacyjne Ex9BT (rys. 1) są dostępne w wykonaniach 16 A oraz 32 A w konfiguracji styków od jednego do czterech, również w wersji z diodą sygnalizacyjną. Pomimo że funkcjonalnie działanie przełącznika jest identyczne z rozłącznikiem (załącza obwód) – ze względu na inne parametry elektryczne stosuje się go w obwodach sterujących, pomocniczych, pomiarowych i innych. W przypadku konieczności spełnienia funkcji modułowego rozłącznika izolacyjnego, firma Noark Electric posiada w ofercie odpowiednie aparaty typu Ex9I40, Ex9I125 oraz Ex9BI.

Rys. 1.  Modułowy  przełącznik  instalacyjny Ex9BT

Rys. 1. Modułowy przełącznik instalacyjny Ex9BT

Przełączniki instalacyjne Ex9BT – właściwości

Modułowe przełączniki instalacyjne Ex9BT są dostępne w wersjach styków NO (normalnie otwarty), NC (normalnie zamknięty) oraz CO (przemienny). Wersje ze stykami NO posiadają dźwignię koloru zielonego, ze stykami NC – koloru czerwonego, natomiast warianty ze stykiem CO oraz NO+NC wyposażone są w dźwignię koloru czarnego. Oprócz wersji standardowej dostępne są wykonania z diodą sygnalizującą w kolorze białym, która posiada niezależny obwód sterowania. Dzięki takiemu rozwiązaniu dioda może służyć jako sygnalizacja – potwierdzenie załączenia danego obwodu. Napięcie znamionowe dla diody może wynosić 12-48 V AC /DC albo 115-230 V AC/DC.
Przełączniki Noark Electric są wykonane zgodnie z normą EN 60669-1, dostępne w ilości biegunów od 1 do 4, dla prądu znamionowego 16 A albo 32 A. Różne kombinacje styków umożliwiają stosowanie ich zarówno w aplikacjach domowych jak i w przemysłowych obwodach sterowniczych. Maksymalne zwarciowe dobezpieczenie bezpiecznikiem wynosi 125 A, a trwałość mechaniczna osiąga 20 tys. łączeń. W standardzie aparaty posiadają zaciski windowe na przewody o przekroju do 10 mm2.

Rys. 2. Klucz doboru przełącznika instalacyjnego Ex9BT

Rys. 2. Klucz doboru przełącznika instalacyjnego Ex9BT

Rys. 3. Modułowe lampki sygnalizacyjne Ex9PD

Rys. 3. Modułowe lampki sygnalizacyjne Ex9PD

Modułowe lampki sygnalizacyjne Ex9PD

Modułowe lampki sygnalizacyjne Ex9PD (rys. 3) zostały zaprojektowane i wykonane według normy IEC/EN 60947-5-1. Dostępne są wykonania dla napięcia znamionowego diody od 6,3 V AC/DC do 230 V AC/DC w kolorach: czerwonym, żółtym, zielonym, niebieskim oraz białym. Wprowadzono również lampki wyposażone w dwie diody zamontowane w jednej obudowie. Rozwiązanie takie sprawdzi się zwłaszcza w obwodach sterowania z dwustopniową kontrolą, np. dwie prędkości silnika, dwa poziomu stanu cieczy. Ze względu na nowoczesną diodową technologię pobór prądu nie przekracza 20 mA, a trwałość elektryczna wynosi aż 30 tys. godzin.

Rozłączniki izolacyjne Ex9BI

Firma Noark posiada w ofercie rozłączniki izolacyjne Ex9BI (rys. 4), czyli urządzenia łączące funkcję aparatu manewrowego – mogącego rozłączać obwody pod obciążeniem również w stanie zakłócenia – oraz spełniającego funkcję izolacyjną. Rozłączniki te wykonane są zgodnie z normą IEC/EN 60947-3 i dostępne do maksymalnej wartości prądu znamionowego 63 A. Kategoria użytkowania określona jako AC-22a umożliwia używanie ich do częstego łączenia obciążeń rezystancyjnych, również z małymi przeciążeniami. Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany wynosi 1 kA dla czasu trwania zwarcia 1 s. Aparaty dostępne są w wykonaniu 1-, 2-, 3- oraz 4-modułowym. Rozłączniki można łączyć elektrycznie za pomocą szyn widełkowych zarówno z góry jak i z dołu aparatu.

Rys. 4.  Rozłączniki izolacyjne Ex9BI łączą funkcję  aparatu manewrowego oraz funkcję izolacyjną. Dodatkowo można je  wyposażyć w szereg  akcesoriów

Rys. 4. Rozłączniki izolacyjne Ex9BI łączą funkcję aparatu manewrowego oraz funkcję izolacyjną. Dodatkowo można je wyposażyć w szereg akcesoriów

Akcesoria
Innowacją jest możliwość zamontowania do rozłączników Ex9BI dodatkowych akcesoriów, które, co ważne, są identyczne z akcesoriami do standardowych wyłączników nadmiarowo-prądowych Ex9BN (H). W skład wyposażenia dodatkowego wchodzą:
• styki pomocnicze typu AX – odwzorowujące stan rozłącznika,
• styki pomocnicze zadziałania typu AL – informujące o automatycznym zadziałaniu rozłącznika poprzez wyzwolenie zdalne wyzwalaczem napięciowym,
• wyzwalacze wzrostowe SHT – które po podaniu napięcia o odpowiedniej wartości wyzwalają rozłącznik,
• wyzwalacze podnapięciowe UHT – które muszą w stanie normalnym być zasilone napięciem o odpowiedniej wartości, natomiast po jego odjęciu – wyzwalają rozłącznik,
• wyzwalacze nadnapięciowe OVT – które w stanie normalnym muszą być zasilone napięciem o odpowiedniej wartości, natomiast po przekroczeniu maksymalnej dozwolonej wartości napięcia zasilającego wyzwalają rozłącznik.
Rozłącznik Ex9BI wyposażony w wyzwalacz napięciowy może pełnić funkcję przeciwpożarowego wyłącznika prądu w głównym torze zasilającym.

Rys. 5. Rozłącznik izolacyjny serii Ex9I125 z innowacyjnym systemem blokady w pozycji wyłączonej

Rys. 5. Rozłącznik izolacyjny serii Ex9I125 z innowacyjnym systemem blokady w pozycji wyłączonej

Rys. 6. Rozłącznik izolacyjny serii Ex9I40

Rys. 6. Rozłącznik izolacyjny serii Ex9I40

Rozłączniki izolacyjne Ex9I125 oraz Ex9I40

Dodatkowo w portfolio produktowym firmy Noark Electric dostępne są rozłączniki izolacyjne z systemem blokady w pozycji wyłączonej – serii Ex9I125 (rys. 5) oraz Ex9I40 (rys. 6).
Seria rozłączników izolacyjnych Ex9I125 również spełnia wymagania normy IEC/EN 60947-3 oraz dodatkowo ma zainstalowaną w standardzie specjalną blokadę w pozycji wyłączonej (Off). Rozłączniki te dostępne są w wersji 1 moduł na 1 biegun oraz pokrywają szeroki zakres prądowy od 16 A do 125 A. Oferowane są w wykonaniach 1-, 2-, 3- oraz 4-biegunowych. Maksymalny przekrój przewodów, które można podłączyć do zacisków windowych aparatu, wynosi 50 mm2. Dzięki zaciskom podwójnym urządzenia można łączyć również za pomocą standardowej szyny grzebieniowej. Kategoria użytkowania określona jest jako AC-22a.
Specjalna blokada po rozłączeniu aparatu (rys. 7) może zostać uaktywniona poprzez przekręcenie zielonego pokrętła, za pomocą standardowego płaskiego wkrętaka, do pozycji lockup. Po zablokowaniu nie ma możliwości załączenia aparatu, co uniemożliwia przypadkowe załączenie rozłącznika izolacyjnego. Tylko celowe i świadome działanie polegające na odblokowaniu blokady przywraca możliwość załączenia. Wielu elektryków rozłączając obwód elektryczny za pomocą rozłącznika bezpiecznikowego wyjmuje z niego wkładki bezpiecznikowe – blokada pełni funkcję podobną i pomimo braku możliwości założenia kłódki, w wyraźny sposób informuje o nieprzypadkowym stanie rozłącznika. Odblokowanie blokady bez użycia wkrętaka płaskiego jest mocno utrudnione.
Firma Noark Electric posiada również w ofercie wersję rozłącznika izolacyjnego serii Ex9I40 w wykonaniu 1-modułowym, dostępnego w wykonaniu od 1 do 4 biegunów.

Rys. 7. Blokada rozłącznika. Po zablokowaniu nie ma możliwości przestawienia dźwigni, co uniemożliwia przypadkowe załączenie rozłącznika izolacyjnego

Rys. 7. Blokada rozłącznika. Po zablokowaniu nie ma możliwości przestawienia dźwigni, co uniemożliwia przypadkowe załączenie rozłącznika izolacyjnego

Dostępne wartości prądów znamionowych to 16, 25, 32 oraz 40 A. Również ten aparat jest rozłącznikiem izolacyjnym, spełnia wymagania normy IEC/EN 60947-3 oraz posiada kategorię użytkowania AC-22a. Dodatkowo standardowym wyposażeniem jest system blokady, który podobnie jak w serii Ex9I125 umożliwia zablokowanie aparatu w pozycji wyłączonej. Pomimo zmniejszonych wymiarów (w porównaniu do serii Ex9I125 1 moduł na 1 biegun) rozłącznik Ex9I40 umożliwia podłączenie przewodów o maksymalnym przekroju 10 mm2, zapewniając tym samym możliwość stosowania w standardowych aplikacjach domowych. Jednym z typowych zastosowań aparatu Ex9I40 będzie jego montaż jako rozłącznika izolacyjnego głównego w tablicy mieszkaniowej. Wersja rozłączników izolacyjnych Ex9I40 w wykonaniu jednomodułowym zajmuje niewielką ilość miejsca, zapewnia funkcje głównego rozłącznika izolacyjnego, a dodatkowa blokada umożliwia bezpieczną pracę przy rozłączonym napięciu, bez obaw o przypadkowe załączenie przez któregoś z domowników.

Rys. 8. Jedno z typowych zastosowań aparatu Ex9I40 – jako rozłącznik izolacyjny główny w tablicy mieszkaniowej

Rys. 8. Jedno z typowych zastosowań aparatu Ex9I40 – jako rozłącznik izolacyjny główny w tablicy mieszkaniowej

Podsumowanie

Wspólna linia wzornicza w zakresie aparatury i osprzętu pochodząca od jednego dostawcy daje podstawę do wykonania estetycznej i dobrze funkcjonującej rozdzielnicy. Oferta produktowa firmy Noark Electric jest stale poszerzana, pozwalając na tworzenie układów o różnych wymaganiach funkcjonalnych. Portfolio jest uzupełniane krok po kroku, w celu zachowania odpowiednich procedur dotyczących certyfikacji, przygotowania dokumentacji technicznej czy tłumaczeń. Na wszystkie produkty firma Noark Electric udziela 5-letniej gwarancji. Wszystkie aparaty posiadają deklaracje zgodności CE oraz zostały przebadane w Instytucie Testów Elektrotechnicznych w Pradze według systemu certyfikacji IECEE-CB.

Marcin Gałach
Autor jest pracownikiem
firmy Noark Electric

Aktualności

Notowania – GIE

Wyniki GUS

Archiwum

Elektrosystemy

Śledź nas