Facebook

Aparaty modułowe w ofercie firmy Kanlux

OkladkaES_08_2012_BOprócz szerokiej oferty oświetleniowej firma Kanlux jest również dostawcą szeregu rozwiązań z zakresu aparatury modułowej. Prezentowane produkty – ograniczniki przepięć, styczniki, programatory czasowe i automat schodowy – służą do zabezpieczenia i sterowania urządzeniami elektrycznymi, częściowo mogą również być wykorzystywane do obsługi układów oświetleniowych.

Obecne przepisy zobowiązują instalatorów do stosowania w instalacjach elektrycznych urządzeń chroniących przed szkodliwymi skutkami wyładowań atmosferycznych oraz przepięć powstających wewnątrz instalacji. Oferowane przez Kanlux aparaty tego typu – warystorowe ograniczniki przepięć – znajdują zastosowanie zarówno w budownictwie mieszkaniowym, jak i przemyśle. Firma posiada w ofercie ochronniki przepięciowe klasy C oraz zestawy B+C, które spełniają wymagania norm i dyrektyw europejskich, co potwierdzają badania wykonane przez notyfikowane laboratorium Ente CertificazioneMacchine z siedzibą we Włoszech.
Konstrukcja ograniczników przepięć obejmuje takie rozwiązania jak:
• wymienne moduły ochronne,
• optyczny wskaźnik stanu,
• zdalna sygnalizacja zadziałania,
• warystorowe urządzenie odłączające.

Rys. 1. Dwustopniowe ograniczniki przepięć typu B+C z oferty Kanlux

Rys. 1. Dwustopniowe ograniczniki przepięć typu B+C z oferty Kanlux

Dwustopniowe ograniczniki przepięć typ 1+2 (wg PN-EN 61643-11) typ B+C (wg EDIN VDE 06756-11)
Dwustopniowe ograniczniki przepięć typu B+C (rys. 1) to urządzenia zaprojektowane do ochrony aparatury elektrycznej przed przejściowymi przepięciami w instalacjach niskiego napięcia, powstającymi w wyniku bezpośrednich wyładowań atmosferycznych lub procesów łączeniowych w sieciach elektroenergetycznych. Stosowane są głównie w budynkach mieszkalnych i niewielkich obiektach przemysłowych – instalowane w złączach kablowych lub w rozdzielnicach głównych. Ograniczają czas trwania i częstotliwość prądu następczego.

Rys. 2. Ograniczniki przepięć typu C

Rys. 2. Ograniczniki przepięć typu C

Ograniczniki przepięć typ 2 (wg PN-EN 61643-11) typ C (wg E DIN YDE 0675 6-11)
Ograniczniki przepięć typu C (rys. 2) to urządzenia zaprojektowane do ochrony aparatury elektrycznej przed przejściowymi przepięciami w instalacjach niskiego napięcia, powstającymi w wyniku pośrednich wyładowań atmosferycznych lub procesów łączeniowych w sieciach elektroenergetycznych. Stosowane są głównie w budynkach mieszkalnych – instalowane w rozdzielnicach piętrowych.

Rys. 3. Stycznik JVC2-20/4 o prądzie obciążenia rezystancyjnego do 20 A (8 kW)

Rys. 3. Stycznik JVC2-20/4 o prądzie obciążenia rezystancyjnego do 20 A (8 kW)

Rys. 4. Stycznik JVC2-63/4 o prądzie obciążenia rezystancyjnego do 63 A (25 kW)

Rys. 4. Stycznik JVC2-63/4 o prądzie obciążenia rezystancyjnego do 63 A (25 kW)

Rys. 5. Elektroniczny programator czasowy JVT3-16D

Rys. 5. Elektroniczny programator czasowy JVT3-16D

Styczniki do załączania układów silnoprądowych

Styczniki oferowane przez Kanlux cechują się dużą trwałością mechaniczną oraz dużą częstością łączeń, przy stosunkowo małych wymiarach, niewielkiej masie i wysokiej pewności działania. Mogą być wykorzystywane do załączania, wyłączania i przewodzenia prądu w normalnych warunkach pracy obwodu, a także przy przeciążeniach. Mogą załączać urządzenia elektryczne o dużych prądach rozruchowych, takie jak: silniki elektryczne, klimatyzatory, spawarki czy transformatory. W ofercie dostępne są dwa modele 3-fazowe i jeden 1-fazowy:
• JVC2-20/2 o maksymalnym prądzie obciążenia rezystancyjnego 20 A (8 kW – jednofazowy),
• JVC2-20/4 (rys. 3) o maksymalnym prądzie obciążenia rezystancyjnego 20 A
(8 kW),
• JVC2-63/4 (rys. 4) o maksymalnym prądzie obciążenia rezystancyjnego 63 A (25 kW).
Główne cechy aparatów to:
• cewki styczników zasilane napięciem 220-240 V,
• napięcie torów prądowych 240 V,
• mechaniczna wytrzymałość łączeniowa 100 tys. cykli,
• elektryczna wytrzymałość łączeniowa
30 tys. cykli,
• przystosowane do montażu na szynie DIN 35 mm.

Programator czasowy JVT3-16D

Elektroniczny programator czasowy JVT3-16D (rys. 5) posiada możliwość programowania dobowego lub tygodniowego. Jest zasilany napięciem znamionowym od 24 V do 264 V AC lub DC. Może sterować bezpośrednio urządzeniami o łącznej mocy do 3680 W (np. żarowe źródła światła), mającymi charakterystykę obciążenia rezystancyjnego. Minimalny czas nastawy to jedna minuta. Aparat jest przystosowany do montażu w rozdzielnicach NN na szynach DIN 35 mm. W położeniu spoczynkowym posiada parę styków 3; 4, która po zadziałaniu programatora otwiera się, zamykając jednocześnie drugą parę styków 4; 5. Programator może realizować wielokrotne załączanie lub wyłączanie odbiorników w cyklach dobowych lub tygodniowych. Urządzenia sterujące tego typu są powszechnie wykorzystywane do sterowania oświetleniem zewnętrznym (iluminacja budynku), urządzeniami mechanicznymi działającymi w określonych godzinach (silnik pompy fontanny) czy do symulacji obecności domowników w czasie urlopu.

Rys. 6. Mechaniczny programator czasowy JVT2-161Y

Rys. 6. Mechaniczny programator czasowy JVT2-161Y

Programator czasowy JVT2-161Y

JVT2-161Y (rys. 6) to mechaniczny programator czasowy z programowaniem dobowym. Jest zasilany napięciem znamionowym od 24 V do 264 V AC lub DC. Może sterować bezpośrednio urządzeniami o łącznej mocy do 3680 W (np. żarowe źródła światła), mającymi charakterystykę obciążenia rezystancyjnego. Minimalny czas nastawy wynosi 15 minut. Aparat jest przystosowany do montażu w rozdzielnicach NN na szynach DIN 35 mm. Wbudowana bateria zapewnia podtrzymanie czasowe przez okres około 70 godzin. Programator posiada jeden styk – otwarty w położeniu spoczynkowym. Urządzenia sterujące tego typu są powszechnie wykorzystywane do sterowania oświetleniem zewnętrznym (iluminacja budynku) oraz urządzeniami mechanicznymi działającymi w określonych godzinach np. (silnik pompy fontanny).

Rys. 7. Automat schodowy AS 1-7M

Rys. 7. Automat schodowy AS 1-7M

Automat schodowy AS 1-7M

Automat schodowy AS 1-7M (rys. 7) ma dwa tryby pracy – praca ciągła i praca z nastawą czasową. Pierwszy tryb umożliwia włączenie na stałe zasilanego obwodu. Drugi, powszechnie wykorzystywany na klatkach schodowych, umożliwia zasilanie dołączonego obwodu, np. oświetlenia, przez pewien określony czas. Zakres regulacji wynosi od jednej do siedmiu minut ze skokiem 30 sekund. Nastawę wybiera się przekręcając regulator widoczny na froncie automatu. Po podaniu impulsu załączającego, automat schodowy podtrzymuje zasilanie dołączonego obwodu przez zadany czas. Automaty schodowe z wyłącznikami impulsowymi, mogą służyć do sterowania oświetleniem w ciągach komunikacyjnych biurowców i hoteli, wraz z czujnikami ruchu, do uruchamiania oświetlenia antywłamaniowego i sygnalizacji akustycznej wokół domów, a w przemyśle – do kontrolowania określonych czasowo procesów technologicznych.

Opracowano
na podstawie materiałów
firmy Kanlux

Aktualności

Notowania – GIE

Wyniki GUS

Archiwum

Elektrosystemy

Śledź nas