Facebook

Piętrowe odgałęźniki instalacyjne typu OBL firmy Pokój

OkladkaES_03_2015Firma Pokój rozszerza linię odgałęźników instalacyjnych OBL o wykonania jednosekcyjne piętrowe. Produkty oznaczone zostały w następujący sposób: OBL 70/25-1W, OBL 90/35-1W, co określa kolejno: przyłączalność toru głównego, przyłączalność torów odgałęźnych, ilość torów głównych oraz rodzaj zacisku. Piętrowy odgałęźnik umożliwia podłączenie dwóch przewodów do zacisku toru głównego, dając większą swobodę przy projektowaniu i realizacji połączeń elektrycznych.

Jednosekcyjne piętrowe odgałęźniki instalacyjne OBL zostały wykonane w dwóch kompozycjach kolorystycznych: szaro-niebieskiej (dla wszystkich odmian) i żółto-zielonej (tylko dla odmian jednosekcyjnych podstawowych).

Jednosekcyjny piętrowy odgałęźnik instalacyjny OBL 90/25-1W

Jednosekcyjny piętrowy odgałęźnik instalacyjny OBL 90/25-1W

Jednosekcyjny piętrowy odgałęźnik instalacyjny OBL  z zaciskiem  w wersji W

Jednosekcyjny piętrowy odgałęźnik instalacyjny OBL z zaciskiem w wersji W

Właściwości

Pokrywa odgałęźnika jest mocowana przy pomocy zatrzasków i w położeniu zmienionym o 180o nie zapina się. Jest to celowy zabieg, aby oznaczenia przyłączanych torów na pokrywce były spójne z oznaczeniami na korpusie. Tworzywa, z których wykonane są pokrywki i korpusy, pozwalają na używanie odgałęźników w przedziale temperatur od -25 do 100oC, z odpornością na żar do 850oC. W korpusach OBL znajdują się kołki i otwory pozycjonujące, co pozwala na tworzenie zestawów wielosekcyjnych i ułatwia ich wspólny montaż.

Jednosekcyjny piętrowy odgałęźnik instalacyjny OBL z zaciskiem  w wersji Al

Jednosekcyjny piętrowy odgałęźnik instalacyjny OBL z zaciskiem w wersji Al

Montaż przewodów
Ważną cechą odgałęźników OBL jest konstrukcja zacisku toru głównego, umożliwiająca montaż przewodu przelotowo, bez potrzeby jego przecinania. Podstawowymi przewodami montowanymi w zaciskach odgałęźników są przewody wykonane z miedzi, jednakże przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa można zastosować przewody wykonane z aluminium. W tym celu należy oczyścić odizolowaną końcówkę przewodu z warstwy tlenku i bezpośrednio po tej czynności zabezpieczyć miejsce styku przez pokrycie wazeliną lub smarem o odczynie obojętnym.

Mocowanie
Wszystkie odgałęźniki z linii OBL można mocować na listwie TS 35 lub do podłoża. Do mocowania na listwie TS 35 służy zaczep krzywkowy obracający się między dwoma ogranicznikami obrotu, wyznaczającymi na korpusie położenia: „do montażu” i „po zamocowaniu”. To funkcjonalne rozwiązanie ułatwia instalację i umożliwia ocenę stanu zamocowania odgałęźnika na szynie.

Jednosekcyjny piętrowy odgałęźnik instalacyjny OBL  – przelotowe podłączenie przewodu

Jednosekcyjny piętrowy odgałęźnik instalacyjny OBL – przelotowe podłączenie przewodu

Bezpieczeństwo
Każdy odgałęźnik posiada otwory do plombowania, co pozwala uniemożliwić niekontrolowane zdjęcie pokrywki. Otwory są dostosowane do typowych i funkcjonujących na rynku zabezpieczeń. Podstawowe parametry elektryczne, niezbędne dla instalatora (typ, napięcie znamionowe izolacji, dopuszczalne przekroje przewodów, zgodność z określoną normą) umieszczono na pokrywie każdego produktu. Znajdują się tam również oznaczenia poszczególnych torów, a w przypadku pokrywki odmian jednotorowych – gniazda na oznaczniki, które umożliwiają indywidualne oznakowanie zgodnie z potrzebami użytkownika.
Nowa linia odgałęźników OBL spełnia wymagania normy PN-EN 60947-7-1, co zostało potwierdzone uzyskanymi certyfikatami znaku bezpieczeństwa „B”. Seria ta powiększa grupę produktów Pokój wytwarzanych w ramach nadzorowanych przez system zarządzania jakością procesów projektowania i produkcji.

Opracowano na podstawie
materiałów firmy Pokój

Aktualności

Notowania – GIE

Wyniki GUS

Archiwum

Elektrosystemy

Śledź nas