Facebook

Dupline firmy Doepke – prosty i ekonomiczny system BMS

OkladkaES_11_2014System automatyki budynku Dupline firmy Doepke jest przeznaczony dla szerokiej grupy odbiorców i można go zastosować we wszystkich obiektach. Ideą rozwiązania jest przejrzystość i prostota działania oraz duża niezawodność, co sprawia, że serwis jest sprowadzony do minimum. Głównym dystrybutorem produktu jest przedstawiciel Doepke na terenie Polski – firma El-Team, z którą od ponad 10 lat współpracuje Istpol. W kooperacji z biurami projektów firma Istpol zrealizowała do tej pory kilkadziesiąt inwestycji z wykorzystaniem systemu BMS Dupline, zarówno w budownictwie mieszkaniowym, jak i użyteczności publicznej.

Współczesny rozwój technik komputerowych spowodował dynamiczny rozwój systemów automatyki, w tym również specjalistycznych systemów sterowania odbiornikami energii elektrycznej w szeroko pojętym budownictwie (mieszkania, domy jednorodzinne, budynki użyteczności publicznej, zakłady przemysłowe). Najbardziej znanym i rozpowszechnionym w Europie jest system EIB, którego komponenty produkowane są przez wielu znanych producentów branży elektrotechnicznej. Jednak istnieje wiele systemów konkurencyjnych opartych na dwuprzewodowej linii transmisji danych (BUS), do których należy zaliczyć system Dupline. Producentem systemu Dupline jest niemiecka firma Doepke. Bazowe rozwiązanie zostało opracowane już w 1985 roku przez duńską firmę Carlo Gavazzi w celu sterowania procesami produkcyjnymi. Od kilku lat technologia jest rozwijana przez firmę Doepke dla sterowania automatyką budynku.

Przykładowy schemat połączeń systemu Dupline

Przykładowy schemat połączeń systemu Dupline

Funkcjonalność

Przy pomocy systemu Dupline można sterować oraz monitorować pracę systemów wentylacji w budynkach, urządzeń hydroforni, węzła cieplnego, podgrzewaczy dachowych i podjazdów. Stany pracy urządzeń są wyświetlane i archiwizowane na panelu operatorskim. Za pośrednictwem internetu wszystkie dane można transmitować do komputera zdalnego, a o wystąpieniu stanów alarmowych służby techniczne są informowane poprzez wiadomości SMS.
Schemat ideowy systemu BMS jest tworzony przez projektanta instalacji elektrycznych. Firma Istpol dostarcza zaprogramowaną aparaturę Dupline, sporządza dokumentację montażową systemu i przeprowadza szkolenie dla brygady elektroinstalatorów, którzy będą montowali i uruchamiali system na budynku.

Budowa

System Dupline składa się zasadniczo z czterech części.

Centralny sterownik – generator kanałowy
Istotną cechą Dupline jest fakt, że jest to system scentralizowany. Jednostką centralną jest generator kanałowy, który wytwarza sygnał nośny dla informacji. Do generatora kanałowego przegrywany jest utworzony wcześniej program konfiguracyjny całej sieci. Jeden generator obsługuje jedną sieć. Sygnał nośny wytwarzany przez generator składa się z pakietów 128 impulsów przedzielonych impulsem synchronizującym o napięciu 8 V DC. Każdy impuls nazywany jest kanałem, stąd pochodzi nazwa „generator kanałowy”. Częstotliwość impulsów wynosi około 1 kHz. Za pośrednictwem sygnału Dupline można przenosić typowe wielkości binarne włącz/wyłącz, wielkości analogowe oraz wielkości liczbowe.
Obecnie w sprzedaży dostępne są trzy typy generatorów kanałowych: DKG 20 oraz DKG 21 GSM. Generator DKG 21 GSM jest wyposażony w moduł GSM, dzięki czemu można się z nim komunikować, tzn. odbierać informacje i wydawać polecenia, z telefonu komórkowego w formie SMS-ów. W przybliżeniu można przyjąć, że jeden generator obsługuje maksymalnie około 100 obwodów elektrycznych. Nowe wersje generatorów umożliwiają wzajemne ich łączenie do 32 sztuk (32 sieci). Dzięki takiemu połączeniu można zarządzać około 3000 obwodów elektrycznych.

Przykładowe obiekty, w których zainstalowany został system BMS Dupline: a – Mennica Państwowa, b – Osiedle Przy Promenadzie w Warszawie

Przykładowe obiekty, w których
zainstalowany został system BMS Dupline:
– Mennica Państwowa (u góry),
– Osiedle Przy Promenadzie w Warszawie

Sieć Dupline
Sieć tworzą dwie żyły, po których transmitowany jest sygnał Dupline. Najczęściej wykorzystywana jest typowa skrętka lub przewód telefoniczny w ekranie. Topologia sieci jest dowolna: magistrala, gwiazda, pierścień, drzewo lub mieszana. Węzły sieci mogą być wykonywane w dowolnych miejscach, bez żadnych ograniczeń. Rozpiętość sieci jest bardzo duża, sygnał Dupline może być transmitowany bez wzmocnienia na odległość do 10 km.

Aparaty sieciowe
Firma Doepke produkuje całą gamę aparatów sieciowych – od najprostszych, posiadających tylko styki zwierne 16 A do włączania lub wyłączania obciążeń, poprzez czujniki temperatury, natężenia oświetlenia, czujniki dymu, termostaty, ściemniacze, czujniki zalania wodą, sterowniki do żaluzji, ekrany dotykowe do wizualizacji i sterowania. Większość aparatury Dupline wykonana jest w formie aparatury modułowej do zabudowy w rozdzielni na szynie TH 35. Każdy taki aparat posiada sygnalizację zadziałania poszczególnego obwodu, jak również sygnalizację informującą o stanie sygnału sieci. Aparaty modułowe są zasilane w rozdzielniach zasilaczami 24 V DC. Porty DSS 2U, DSS 4U, DSS 8U umieszcza się w typowych puszkach instalacyjnych pod typowymi przyciskami lub wyłącznikami instalacyjnymi. Służą one do wprowadzania do sieci sygnałów pochodzących z tych przycisków lub wyłączników. Każdy aparat sieciowy posiada gniazdo płaskie lub gniazdo RJ-45 służące do nadawania adresów konfiguracyjnych przyrządem do adresowania DHK 1. Adresy są trwale wpisywane do pamięci EEPROM i pozostają zachowane w tej pamięci przez kilkadziesiąt lat bez zasilania aparatu.

Ratusz w Legionowie (a) i ratusz na warszawskim Ursynowie (b) – oba wyposażone w system BMS Dupline

Ratusz w Legionowie (u góry) i ratusz na warszawskim Ursynowie – oba wyposażone w system BMS Dupline

Program konfiguracyjny sieci ProLine
Dzięki bezpłatnemu programowi ProLine dokonuje się konfiguracji całej sieci. Utworzony program konfiguracyjny jest następnie przegrywany do generatora kanałowego. Program ProLine umożliwia logiczne powiązanie poszczególnych wejść i wyjść aparatów sieciowych i przypisanie im odpowiednich funkcji. Głównym oknem programu jest matryca kanałów składająca się ze 128 pól, na których umieszcza się odpowiednie ikony funkcyjne (np. ikonę funkcji przycisku, styku monostabilnego, zegara sterującego, przekaźnika czasowego, sterowania grupowego, czujnika temperatury, natężenia oświetlenia i inne). Elementy sieci takie jak zegary sterujące, przekaźniki czasowe fizycznie nie istnieją, gdyż są wprowadzane programowo do generatora kanałowego. Wszystkie wymienione funkcje są odpowiednio parametryzowane w programie ProLine.
Na wybranych kanałach można umieścić i sparametryzować ikony programów alarmowych, takich alarmów jak: alarm włamaniowy, pożarowy, alarm ISA, alarm zalania wodą. Program ProLine umożliwia również tworzenie powiązań logicznych między kanałami jednej sieci lub, wykorzystując tzw. referencje, pozwala tworzyć powiązania między poszczególnymi kanałami kilku generatorów. Korzystając z generatora DKG 21 GSM można dokonać konfiguracji tego modułu wpisując numery telefonów i hasła dostępu do sieci Dupline.
Więcej informacji o programie, jak również informacje o pozostałym asortymencie firmy Istpol zamieszczono na stronie www.istpol.pl.

Bogdan Mędrek
Autor jest pracownikiem
firmy Istpol

Aktualności

Notowania – GIE

Wyniki GUS

Archiwum

Elektrosystemy

Śledź nas