Facebook

Kable i przewody firmy CET

OkladkaES_08_2014Firma CET – producent m.in. przewodów koncentrycznych, oponowych mieszkaniowych i warsztatowych (OMY, OWY), a także grzejnych – w ostatnim czasie rozbudowała swoją ofertę o nowe pozycje.

Pierwszą z nowości są przewody z wypełnieniem żelowym należące do grupy kabli teleinformatycznych, przeznaczone do zewnętrznych instalacji strukturalnych. Przewody UTPw kat. 5e 4x2x0,5 oraz FTPw kat. 5e 4x2x0,5 są odporne na wilgoć oraz niekorzystne warunki atmosferyczne, włączając w to szkodliwe promieniowanie UV (mogą być również prowadzone w ziemi). Produkty są konfekcjonowane w krążkach 305 m oraz odcinkach szpulowych 500 i 1000 m. Inną grupę przewodów żelowanych stanowią kable koncentryczne. Przedstawicielem jest tu XzWDXpekw 75 1,0/4,8 (rys. 1). Produkt nadaje się do zewnętrznych sieci monitoringowych lub TV kablowych.

Rys. 1. Żelowany kabel koncentryczny XzWDXpekw 75 1,0/4,8

Rys. 1. Żelowany kabel koncentryczny XzWDXpekw 75 1,0/4,8

Przewody bezhalogenowe

W ostatnim okresie oferta kablowa CET została także wzbogacona o przewody bezhalogenowe. Należą do nich przewody teleinformatyczne UTP LSOH kat. 5e (rys. 2) i kat. 6 oraz FTP LSOH kat. 5e. Podobnie jak w przypadku przewodów żelowanych, produkty bezhalogenowe mają swojego przedstawiciela w grupie przewodów koncentrycznych – HWDXpek 75 1,0/4,8. Wszystkie przewody bezhalogenowe wyposażone są w izolację zewnętrzną w kolorze pomarańczowym. Przewody teleinformatyczne konfekcjonowane są w odcinkach po 500 i 1000 m, natomiast przewody kategorii 5e obu typów UTP i FTP dodatkowo w odcinkach o długości 305 m, w kartonach. Przewody koncentryczne HWDXpek są pakowane standardowo w odcinkach 100, 500 i 1000 m.

Rys. 2. Bezhalogenowy przewód teleinformatyczny UTP LSOH kat. 5e

Rys. 2. Bezhalogenowy przewód teleinformatyczny UTP LSOH kat. 5e

Charakterystyka

Do produkcji izolacji zewnętrznej przewodów bezhalogenowych używane są materiały niezawierające związków bromu, jodu, fluoru i chloru (tzw. fluorowców lub halogenów). Ta cecha ma duży wpływ na bezpieczeństwo osób w pomieszczeniach objętych pożarem. Przez wiele lat w budynkach stosowane były (i nadal są) przewody nierozprzestrzeniające ognia. Jednak kable te zawierają wspomniane wcześniej związki chemiczne, które podczas spalania są odpowiedzialne za powstawanie gęstych dymów o działaniu korozyjnym. Na skutek reakcji wytwarzających się trujących gazów z parą wodną powstają toksyczne kwasy, niszczące wyposażenie i bardzo szkodliwe dla ludzi. Aby zminimalizować ryzyko zatrucia ludzi podczas pożaru kwaśnymi gazami, stosuje się kable bezhalogenowe. Są to przewody, których materiały powłoki zewnętrznej składają się z polimerów na bazie czystych węglowodorów. Podczas ich spalania nie wytwarzają się żadne gazy korozyjne, ani toksyczne, jedynie para wodna i dwutlenek węgla. Niestety typowy materiał bezhalogenowy nie posiada właściwości nierozprzestrzeniania ognia. Wręcz przeciwnie, jest łatwopalny. Dlatego musi być wykonany w specjalnej wersji trudnopalnej i samogasnącej. Materiał izolacyjny powłoki zewnętrznej przewodu bezhalogenowego wyposażony jest w odpowiednie mieszanki polimerów utrudniające palenie lub nawet chroniące przed powstawaniem płomieni. Jednym z takich podstawowych pierwiastków jest wodorotlenek aluminium. Posiada on dwojaką właściwość, tzn. przy ogrzaniu, dzięki oddzieleniu się wody krystalicznej, następuje ochłodzenie miejsca pożaru; z drugiej strony wytwarzająca się z tej właśnie wody para wodna dusi płomienie poprzez odcięcie tlenu.

Opracowano na podstawie
materiałów firmy Cet

Aktualności

Notowania – GIE

Wyniki GUS

Archiwum

Elektrosystemy

Śledź nas