Facebook

Przewód niskozwisowy ACCR firmy 3M

OkladkaES_06_2014Przewód 3M Aluminium Conductor Composite Reinforced (ACCR) umożliwia zwiększenie możliwości przesyłowych od dwóch do trzech razy, poprzez modernizację termiczną linii. Rozwiązanie zostało stworzone do zastąpienia przewodów typu ACSR lub ACSS na istniejących konstrukcjach, bez potrzeby prowadzenia dużych prac projektowych.

Przewód ACCR pozwala na szybsze przywrócenie linii do działania, skraca jej przestoje oraz całkowity czas modernizacji. Ułatwia precyzyjne określenie kosztów modernizacji, minimalizuje ryzyko zdarzeń nieprzewidzianych oraz czynniki mogące wpływać na środowisko.

Do produkcji przewodu ACCR używane są materiały o składzie opartym na aluminium – bez dodatków stali, węgla, polimerów czy tworzyw sztucznych

Do produkcji przewodu ACCR używane są materiały o składzie opartym na aluminium – bez dodatków stali, węgla, polimerów czy tworzyw sztucznych

Właściwości

Do produkcji przewodu ACCR używane są materiały o składzie opartym na aluminium – bez dodatków stali, węgla, polimerów czy tworzyw sztucznych. Rdzeń z włókien z tlenku aluminium osadzony jest w aluminium o wysokiej czystości. Materiał ma wytrzymałość zbliżoną do stali, ale jego waga oraz rozszerzalność termiczna są o ponad połowę mniejsze. Połączenie rdzenia wzmacnianego włóknami z drutami zewnętrznymi ze stopu aluminium i cyrkonu powoduje, że przewody ACCR w porównaniu do przewodów ACSR i ACSS (przy analogicznych warunkach pracy i założeniach konstrukcyjnych) są w stanie zaoferować:
• trwałą wydajność przy wyższych temperaturach pracy: 210oC pracy ciągłej oraz 240oC przy przeciążeniu,
• mniejszy zwis przewodu,
• większy współczynnik wytrzymałości mechanicznej do wagi, co umożliwia utrzymanie obciążenia mechanicznego i naprężeń oraz pozwala uniknąć dodatkowych konstrukcji – nawet w przypadku wydłużonych przęseł, przy silnym wietrze oraz oblodzeniu przewodów,
• mniejszą wydłużalność przewodów oraz mniejszą podatność na „bird caging” podczas instalacji porównując do przewodów z aluminium wyżarzanego,
• ochronę antykorozyjną bez stosowania powłok ani barier pomiędzy rdzeniem a zewnętrznymi drutami, co jest konieczne w przypadku przewodów o rdzeniu stalowym,
• podobną trwałość, z okresem eksploatacji ponad 40 lat, nawet przy pracy w wysokich temperaturach,
• przesył większej mocy przy tym samym przekroju roboczym przewodu.
W zakresie montażu przewód ACCR został skonstruowany specjalnie pod kątem wykorzystania sprzętu, narzędzi i procedur podobnych do używanych w przypadku przewodów ACSR.
Specyfikacje wszystkich rozmiarów i typów przewodów 3M ACCR, a także materiały o testach laboratoryjnych oraz terenowych można znaleźć na stronie: www.3M.com/ACCR.

Każdy pojedynczy drut rdzenia przewodu ACCR jest wzmocniony za pomocą mocnych włókien wykonanych z tlenku aluminium. Rozwiązanie zostało stworzone specjalnie do pracy w wysokich temperaturach. Konstrukcja zapewnia znaczny wzrost obciążalności przy znacznie mniejszym zwisie przewodu

Każdy pojedynczy drut rdzenia przewodu ACCR jest wzmocniony za pomocą mocnych włókien wykonanych z tlenku aluminium. Rozwiązanie zostało stworzone specjalnie do pracy w wysokich temperaturach. Konstrukcja zapewnia znaczny wzrost obciążalności przy znacznie mniejszym zwisie przewodu

Redukcja kosztów projektu

Przewód ACCR redukuje czas realizacji projektu oraz ryzyko związane z kosztorysowaniem. Poprzez eliminację budowy nowych słupów, pozyskiwania gruntów oraz innych czynników, modernizacja z zastosowaniem przewodów ACCR może przynieść poważne oszczędności w porównaniu z przewodami ACSR lub ACSS – nawet przy większym jednostkowym koszcie przewodu. Dla wielu modernizacji termicznych 3M ACCR może być rozwiązaniem ekonomicznym, o wysokiej wydajności. Dodatkowo produkt pozwala na zachowanie i dalsze wykorzystywania istniejących konstrukcji i osprzętu, redukując także koszty związane z gruntami (pozyskiwanie ich oraz podatki). Większa przepustowość ACCR pozwala także zmniejszyć „zatłoczenie” w transmisji na terenie regionu, zapewnia większą elastyczność w imporcie lub eksporcie energii pomiędzy różnymi obszarami.

Przewód 3M ACCR znacząco zwiększa obciążalność przy jednoczesnym zmniejszeniu zwisu przewodu.  Założenia:  • przewody ACSS i 3M ACCR przy długości przęsła 1300 stóp; • naprężenie początkowe: 6557 lbs @ 15oC, maksymalne obciążenie @ 30oF, brak oblodzenia, 12 lbs wiatr; • warunki otoczenia: 2 f/s wiatr, 35oC, prostopadły kierunek wiatru, 0,5 emisyjność i absorbcyjność

Przewód 3M ACCR znacząco zwiększa obciążalność przy jednoczesnym zmniejszeniu zwisu przewodu.
Założenia:
• przewody ACSS i 3M ACCR przy długości przęsła 1300 stóp;
• naprężenie początkowe: 6557 lbs @ 15oC, maksymalne obciążenie @ 30oF, brak oblodzenia, 12 lbs wiatr;
• warunki otoczenia: 2 f/s wiatr, 35oC, prostopadły kierunek wiatru, 0,5 emisyjność i absorbcyjność

Wymagające modernizacje termiczne

Przewód ACCR sprawdza się jako ekonomiczne rozwiązanie dla modernizacji termicznych w wymagających aplikacjach, takich jak obszary wysokiego rozwoju, długie przęsła, zmienne wymagania dotyczące odległości przewodu od ziemi, wysokie oblodzenie, obszary wietrzne, przejścia nad rzekami czy obszarami z ograniczeniami środowiskowymi. Daje przy tym możliwość modernizacji linii bez rezygnacji ze standardów projektowych.

Instalacja na Hawajach jest narażona  na działanie  bardzo agresywnego  środowiska,  nie występują  żadne problemy  z korozją

Instalacja na Hawajach jest narażona na działanie bardzo agresywnego środowiska, nie występują żadne problemy z korozją

Długie przęsła/przejścia nad rzekami
Rzeki oraz wąwozy są jednymi z trudniejszych aplikacji, ponieważ zwykle nie ma możliwości zbudowania słupa pośrodku przęsła ani wymiany przęseł na wyższe. Niski zwis, wysoka wytrzymałość oraz niska waga przewodu ACCR pozwalają wydłużyć przęsła, przy zachowaniu lub zwiększeniu odległości od ziemi i obciążeń mechanicznych na obecnych konstrukcjach.

Instalacja w obszarach ochrony środowiska. Instalacja ogranicza wpływ modernizacji na otoczenie

Instalacja w obszarach ochrony środowiska. Instalacja ogranicza wpływ modernizacji na otoczenie

Trudne środowiska
Ponieważ zarówno rdzeń jak i druty wykonane są z aluminium, przewód ACCR jest odporny na wpływy środowiska, takie jak wysokie zanieczyszczenie, wilgoć, zasolenie w rejonach nadmorskich. W przeciwieństwie do przewodów z rdzeniem stalowym czy węglowo-polimerowym, nie ma konieczności stosowania warstw rozdzielających zabezpieczających przed reakcją chemiczną pomiędzy rdzeniem a częścią przewodzącą.

Tereny objęte ochroną
Prowadzenie linii poprzez tereny objęte ochroną środowiska wymaga wielu konsultacji przed akceptacją. Modernizacja z zastosowaniem przewodów ACCR pozwala wykorzystać istniejące konstrukcje oraz uniknąć lub ułatwić proces akceptacji. Konstrukcja linii nie ulega większym zmianom.

Tereny o gęstym zaludnieniu lub o słabej infrastrukturze
W obszarach o gęstym zaludnieniu modernizacja za pomocą ACCR może podnieść przepustowość linii przy użyciu istniejącej infrastruktury, z mniejszymi zakłóceniami wynikającymi z prowadzenia prac oraz bez potrzeby budowania nowych konstrukcji. Linie przesyłowe mogą być zmodernizowane bez wpływu na linie przesyłowe występujące na tych samych konstrukcjach, co oznacza mniejsze wydatki oraz mniejsze zakłócenia w sieci.
ramka_3m
Zmienne wymagania dotyczące odległości przewodu od ziemi
Odległość przewodu od ziemi ponad autostradami, koleją czy innymi torami komunikacji może ulegać zmianie, ale moc dostarczana do odbiorców pozostaje na tym samym poziomie. ACCR pozwala na modernizację bez zmian średnicy przewodu czy obciążenia konstrukcji, często także na redukcję naprężeń. Ze względu na niskie zwisy przewodu ACCR, linia często zwiększa odległość przewodu od ziemi, nawet przy wysokich temperaturach.

Duże oblodzenie
Duży współczynnik wytrzymałości do wagi oraz wysoki moduł powodują, że ACCR bardzo dobrze nadaje się do zastosowań w rejonach o dużym obciążeniu mechanicznym wynikającym z oblodzenia. ACCR zwiększa niezawodność w warunkach o wzmożonym obciążeniu mechanicznym.

Kompleksowa oferta

Przewody ACCR są częścią kompleksowej oferty firmy 3M. Prócz samego produktu firma oferuje usługi projektowania, wsparcie produkcyjne oraz globalne wsparcie techniczne, zapewniające płynny przebieg projektu. W zakresie wsparcia projektowego możliwa jest wspólna praca inżynierów 3M z odbiorcą, w celu doboru najlepszego rozwiązania z gamy przewodów ACCR. Dla przewodów ACCR dostępna jest także dokumentacja w postaci plików dla użytkowników oprogramowania PLS-CADD.
Osprzęt oraz instalacja przewodów ACCR są podobne do stosowanych w przewodach ACSR, jednak istnieją pewnie nieznaczne różnice, głównie związane z wyższymi temperaturami, w których ACCR może pracować. 3M zapewnia szkolenia ekip monterskich, by zapewnić poprawną instalację. Wsparcie jest także dostępne na etapie realizacji. Aby dostarczyć kompleksowe i przetestowane rozwiązanie – od gotowego przewodu po pełną gamę osprzętu instalacyjnego oraz narzędzi – 3M współpracuje z firmami ACA i PLP.
Pełna lista zrealizowanych instalacji przewodów 3M ACCR jest dostępna na stronie produktu.

Kontrola jakości i testy

Przewód ACCR jest produkowany w oparciu o sprawdzone procedury zachowania jakości. Każdy etap procesu jest monitorowany, kontrolowany i testowany. Standard 3M obejmuje także metodologię Six Sigma, ciągłą poprawę oraz rejestrowanie kontroli w czasie rzeczywistym.
Przewody ACCR i oferowany osprzęt przeszły rygorystyczne procedury testowe w celu potwierdzenia ich zgodności z normami ASTM, IEEE oraz ANSI – zarówno w laboratorium jak i w testach w terenie. Testy w terenie zostały przeprowadzone w Oak Ridge National Laboratories oraz w różnych lokalizacjach o ekstremalnie trudnych warunkach, takich jak wysokie i niskie temperatury otoczenia, wysokie oblodzenie, wysokie obciążenie czy agresywne środowisko. Wszystkie raporty z testów są opublikowane na stronie internetowej www.3m.com/ACCR.

Opracowano na podstawie
materiałów firmy 3M

Aktualności

Notowania – GIE

Wyniki GUS

Archiwum

Elektrosystemy

Śledź nas