Facebook

Kable firmy Top Cable w instalacjach fotowoltaicznych

OkladkaES_05_2014Kable stosowane w elektrowniach fotowoltaicznych ze względu na charakterystykę instalacji narażone są na niskie i wysokie temperatury, zmienne warunki atmosferyczne, wilgotność, działanie wody, słońca i promieni UV. Produkty te muszą charakteryzować się długą żywotnością i odpowiednią jakością. W artykule zaprezentowane są kable niskiego napięcia produkowane przez firmę Top Cable i przeznaczone do instalacji fotowoltaicznych.

Kable Topsolar PV ZZ-F przeznaczone są do połączeń pomiędzy modułami fotowoltaicznymi, ciągami modułów oraz do połączeń modułów z przemiennikiem DC/AC. Produkty te nadają się do połączeń ruchomych i do układania na stałe, na zewnątrz i wewnątrz pomieszczeń oraz bezpośrednio w ziemi. W zależności od wymagań instalacyjnych, kable produkowane są z powłoką w kolorze czerwonym i czarnym, w przekrojach od 1×1,5 mm2 do 1×150 mm2. Cechują się bardzo wysoką wytrzymałością mechaniczną i trwałością. Materiały użyte w konstrukcji kabli spełniają wymagania testów wytrzymałości termicznej wyspecyfikowanych w normie UNE-EN 60216 dla +120oC (indeks temperaturowy). Pozytywne wyniki testów potwierdzają, iż pod warunkiem poprawnego montażu, konserwacji i użytkowania, szacowana żywotność kabli wynosi 30 lat dla 90oC.

Diagram instalacji fotowoltaicznej

Diagram instalacji fotowoltaicznej

Kable są wykonane w technologii bezhalogenowej, nie rozprzestrzeniają płomienia i cechują się niskim poziomem emisji dymu, stąd mogą też być układane bezpiecznie w budynkach, nie powodując zagrożenia dla ludzi podczas pożaru. Są wysoce odporne na UV, ozon i warunki pogodowe, a także niskie i wysokie temperatury otoczenia. Charakteryzują się również odpornością na oleje i wodę.
Żyły Topsolar PV ZZ-F wykonane są z miedzi cynowanej i mają 5 klasę giętkości. Wysoka elastyczność i mały promień gięcia (3 x średnica kabla) ułatwiają ich układanie. Izolacja i powłoka zewnętrzna zrobione są ze specjalnego typu mieszanki bezhalogenowej odpornej na ścieranie i rozdarcia.
Wszystkie parametry są zgodne z wymaganiami odpowiednich norm obowiązujących w Unii Europejskiej. Dodatkowo jakość produktu i zgodność z normami są potwierdzone certyfikatem TÜV.

Właściwości kabli Topsolar PV ZZ-F

Właściwości kabli Topsolar PV ZZ-F

Kable dla części zmiennoprądowej instalacji niskiego napięcia

Kabel Powerflex RV-K 0,6/1 kV
Powerflex RV-K 0,6/1 kV to uniwersalny, miedziany, giętki, olejoodporny i samogasnący kabel przyłączeniowy na napięcie 0,6/1 kV. Produkt może być układany bezpośrednio w ziemi. Jest odporny na promieniowanie UV i może być instalowany na zewnątrz pomieszczeń bez stosowania dodatkowej ochrony. Przeznaczony też do stosowania w warunkach wilgotnych, włącznie z całkowitym, krótkotrwałym zanurzeniem w wodzie (AD7). Powerflex RV-K produkowany jest w wykonaniach jedno- i wielożyłowych, a przekroje żył mają zakres od 1,5 mm2 do 630 mm2.
Żyły wielodrutowe giętkie w kablu Powerflex RV-K, o klasie giętkości 5 według IEC 60228, wykonane są z miedzi elektrolitycznej. Promień zgięcia wynosi 5 x średnica kabla. Wysoka giętkość i mały promień gięcia znacznie ułatwiają proces instalacji, umożliwiając szybsze układanie kabla nawet w trudnych warunkach.
Izolacja żył wykonana jest z polietylenu usieciowanego XLPE, co pozwala na uzyskanie lepszych parametrów elektrycznych kabla (wyższa obciążalność długotrwała, niższa stratność, wyższa wytrzymałość elektryczna) niż w przypadku kabli z izolacją żył z PVC. Izolacja XLPE poszerza też zakres temperatur pracy (-40oC do 90oC). Maksymalna temperatura żył przy zwarciu to 250oC (do 5 s).
Powłoka zewnętrzna wykonana jest z PVC w kolorze czarnym. Cechuje ją wysoka odporność na oleje mineralne i węglowodory. Odporność na rozprzestrzenianie płomienia jest zgodna z wymogami normy IEC 60332-1.
Powerflex RV-K został zaprojektowany do przesyłu energii elektrycznej w przemysłowych instalacjach nn, sieciach miejskich, budynkach itp. Jakość kabla potwierdzona jest certyfikatami wydanymi m.in. przez Kema Keur, Bureau Veritas, Aenor.

Kable Powerflex RV-K oraz Powerhard RV Al 0,6/1kV.

Kable Powerflex RV-K oraz Powerhard RV Al 0,6/1kV.

Kabel Powerhard RV AL 0,6/1kV
Kolejny kabel to Powerhard RV AL 0,6/1kV. Ten typ kabli produkowany jest tylko w wersji jednożyłowej, a żyła o giętkości klasy 2 jest zbudowana z aluminium. Izolacja żyły wykonana jest z polietylenu usieciowanego, a powłoka zewnętrzna z PVC. Powłoka zewnętrzna jest olejoodporna, odporna na UV i nie rozprzestrzenia płomienia (EN/IEC 60332-1). Kable te mogą być instalowane wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń, a także układane bezpośrednio w ziemi.

Kable Toxfree ZH

Kable Toxfree ZH

Kable Toxfree ZH
W przypadku, gdy instalacja fotowoltaiczna realizowana jest w obiektach użyteczności publicznej lub w części zmiennoprądowej są podwyższone wymagania dotyczące bezpieczeństwa pożarowego, można z grupy Toxfree ZH wybrać kable bezhalogenowe o lepszych parametrach przeciwpożarowych. Warto skupić się na kilku produktach, m.in. na kablu Toxfree ZH RZ1-K z żyłami miedzianymi kl. 5, a także na kablach Toxfree ZH RZ1 (AS) AL oraz Toxfree ZH XZ1 (S) AL z żyłami aluminiowymi.
Wyroby te mają kilka cech wspólnych. W wypadku wystąpienia pożaru nie wydzielają trujących związków halogenowych, takich jak chlor, fluor, brom i jod. Charakteryzują się niskim stopniem emisji gazów toksycznych i agresywnych gazów korozyjnych (EN 50267 oraz IEC 60754, zawartość HCl < 0,5 %, pH > 4,3, konduktywność < 10 mS/mm). Niskie są też ilości i gęstość wydzielanego dymu, a jego współczynnik przezroczystości jest większy niż 60% (EN 61034/ IEC 61034). Kable Toxfree ZH mają właściwości samogasnące i w przypadku wystąpienia pożaru nie rozprzestrzeniają płomienia, zarówno na pojedynczym kablu, jak i w wiązce kablowej (EN 60332-1 oraz EN 60332-3).
Mogą być układane bezpośrednio w ziemi oraz wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń bez konieczności dodatkowej ochrony przed wpływami środowiska zewnętrznego. Powłoka zewnętrzna kabli Toxfree ZH wykonana jest z bezhalogenowych poliolefin odpornych na promieniowanie UV. Powłoka zewnętrzna jest także odporna na oleje.
Dzięki zastosowaniu izolacji żył z polietylenu usieciowanego (XLPE) zakres temperatur pracy wynosi od -40oC do +90oC, a najwyższa dopuszczalna temperatura żyły przewodzącej w warunkach zwarcia to 250oC. Izolacja z polietylenu usieciowanego pozwala też na uzyskanie lepszej obciążalności prądowej, przez co możliwe jest zastosowanie mniejszych przekrojów niż w przypadku kabli z izolacją PVC.

Wojciech Kaliciak
Autor jest pracownikiem
firmy Top Cable

Aktualności

Notowania – GIE

Wyniki GUS

Archiwum

Elektrosystemy

Śledź nas