Facebook

Aparatura zabezpieczająca TX3 i DX3 firmy Legrand

Legrand wprowadza do oferty kolejną generację dobrze już znanej na rynku aparatury zabezpieczającej S 300 i P 300. Artykuł przedstawia dwie nowe serie urządzeń – o nazwach TX3 i DX3 – oraz ich główne cechy charakterystyczne.

Standardowa oferta aparatury zabezpieczającej, czyli seria TX3, jest przeznaczona do większości instalacji elektrycznych – od nowoczesnych mieszkań, przez budynki komercyjne, biura, budynki użyteczności publicznej po zakłady przemysłowe. W skład tej grupy produktów wchodzą:
• wyłączniki nadprądowe S 300 TX3,
• wyłączniki nadprądowe S 310 TX3,
• wyłączniki różnicowoprądowe P 300 TX3.

Rys. 1. Wyłącznik nadprądowy S 300 TX3

Rys. 1. Wyłącznik nadprądowy S 300 TX3

Seria TX3 – właściwości

Wyłączniki nadprądowe S 300 TX3 (rys. 1) to aparaty o zdolności zwarciowej 6 000 A według normy IEC/EN 60898-1, dostępne w wykonaniach 1P, 2P, 3P i 4P, w charakterystykach czasowo-prądowych B, C i D, o prądach znamionowych od 0,5 do 63 A. Te same wykonania i zakresy prądów znamionowych obejmuje również oferta wyłączników nadprądowych S 310 TX3, przy czym są to aparaty o zdolności zwarciowej 10 000 A według normy IEC/EN 60898-1. Dostępne charakterystyki czasowo-prądowe tych wersji to B i C. Zakres oferty wyłączników różnicowoprądowych P 300 TX3 (rys. 2) to natomiast wykonania 2P i 4P, typu AC lub A, o znamionowych prądach roboczych od 16 do 63 A i znamionowych prądach różnicowych 10, 30, 100, 300 i 500 mA.
Wszystkie wyłączniki nadprądowe jak i różnicowoprądowe serii TX3 to aparaty o szerokości jednego modułu, czyli około 17,5 mm. Seria TX3 została specjalnie przystosowana do łatwiejszego montażu na wsporniku TH 35 dzięki nowej konstrukcji dolnego zaczepu (rysunek tytułowy). Zaczep ten umożliwia niezależne wypięcie aparatu bez demontażu sąsiednich urządzeń w tym samym rzędzie, połączonych szyną łączeniową. Zmieniona została także konstrukcja okienka na etykiety opisowe. Nowe okienko w formie wysuwnej szufladki zapewnia łatwe ulokowanie etykiety i trwałą ochronę przed jej przemieszczaniem się także podczas transportu. W stosunku do poprzedniej wersji wyłączników nadprądowych S 300, w nowej serii TX3 została zwiększona pojemność zacisków, aż do 35 mm2. Zaciski przyłączeniowe dolne są przystosowane do wykonywania połączeń za pomocą szyn łączeniowych grzebieniowych.

Rys. 2. Wyłącznik różnicowoprądowy P 300 TX3

Rys. 2. Wyłącznik różnicowoprądowy P 300 TX3

Aparaty serii DX3

Drugą, równoległą dla serii TX3 ofertą aparatury zabezpieczającej Legrand jest seria DX3. Aparaty te są dedykowane szczególnie do instalacji, gdzie potrzebna jest większa niż standardowo zdolność zwarciowa oraz ciągłość zasilania (np. duże obiekty przemysłowe, serwerownie, szpitale itp.). Z tego powodu aparaty serii DX3 zostały wyposażone w dodatkowy zacisk, umieszczony na tylnej części obudowy, umożliwiający ich zasilanie przy wykorzystaniu Systemu Optymalnego Rozdziału Energii HX3 do 125 A, bez użycia oprzewodowania (rys. 3). System ten składa się ze specjalnych bloków rozdzielczych (do montażu w rozdzielnicach od XL3 160 do XL3 4000), modułu zasilającego, dzięki któremu bloki osiągają wartości prądu znamionowego do 125 A, oraz modułów przyłączeniowych instalowanych do tylnych zacisków aparatów serii DX3 (jeden na każdy biegun wyłącznika). Moduły przyłączeniowe są dostępne w czterech różnych wykonaniach i kolorach, w zależności od toru prądowego, do którego dany biegun aparatu ma zostać przyłączony (L1, L2, L3 lub N). W przypadku, gdy takie rozwiązanie systemowe nie jest potrzebne, aparaty zabezpieczające serii DX3 można również instalować przy użyciu tradycyjnego oprzewodowania bądź szyn przyłączeniowych.

Rys. 3. Aparatura serii DX3 i System HX3 do 125 ARys. 3. Aparatura serii DX3 i System HX3 do 125 A

Oferta serii DX3
W skład oferty serii DX3 wchodzą:
• wyłączniki nadprądowe S 300 DX3 (zdolność zwarciowa: 6 000 A według IEC/EN 60898-1 / 10 kA według IEC/EN 60947-2),
• wyłączniki nadprądowe S 310 DX3 (zdolność zwarciowa: 10 000 A według IEC/EN 60898-1 / 16 kA według IEC/EN 60947-2),
• wyłączniki nadprądowe S 320 DX3 (25 kA lub 50 kA według IEC 60947-2),
• wyłączniki różnicowoprądowe P 300 DX3,
• wyłączniki różnicowonadprądowe P 310 DX3,
• bloki różnicowoprądowe PR 300 DX3.

Rys. 4. Wyłącznik różnicowoprądowy P 300 DX3 typu BRys. 4. Wyłącznik różnicowoprądowy P 300 DX3 typu B

Właściwości
W grupie wyłączników nadprądowych S 300 DX3, oprócz standardowych wykonań znajduje się także wersja 1P+N, zawierająca tor fazowy i neutralny w jednym module. Takie aparaty dostępne są w charakterystykach B i C, o prądach znamionowych od 1 do 40 A. Oferta wyłączników nadprądowych S 310 i S 320 DX3 w porównaniu do serii TX3 zawiera także aparaty o charakterystyce D (S 310) oraz o prądach znamionowych powyżej 63 A (80, 100 i 125 A), które mają szerokość 1,5 modułu na biegun. W zakresie wyłączników różnicowoprądowych P 300 serii DX3, oprócz typów AC i A oferowane są również wykonania specjalne: Hpi (odporne na niepożądane wyłączenia w zakłócanych środowiskach), S (selektywne) oraz nowość w ofercie Legrand – typ B (rys. 4) – wyłącznik różnicowoprądowy wykrywający prądy różnicowe wyprostowane stałe. Dostępne są również aparaty na prądy znamionowe powyżej 63 A (80 i 100 A). W zakres oferty wyłączników różnicowonadprądowych P 310 DX3 wchodzą aparaty 2P i 4P na prąd znamionowy od 6 do 40 A, o charakterystyce B lub C, znamionowych prądach różnicowych 10, 30 i 300 mA, typ AC i A. Otrzymanie aparatu na prąd znamionowy powyżej 40 A jest możliwe przez połączenie wyłącznika nadprądowego serii DX3 z blokiem różnicowoprądowym PR 300. W ofercie tych bloków dostępne są wykonania 2P, 3P i 4P, na prądy znamionowe od 40 do 125 A, znamionowe prądy różnicowe od 30 do aż 3000 mA oraz typy AC, A lub Hpi. Nowością w tej grupie produktów są także bloki różnicowoprądowe zintegrowane z licznikiem energii elektrycznej bądź z analizatorem sieci. Takie urządzenie umożliwia dodatkowo pomiar najistotniejszych wielkości elektrycznych lokalnie na wyświetlaczu LCD bądź zdalnie przy wykorzystaniu transmisji danych za pomocą standardu RS 485.
Pomimo różnic w przedstawionych seriach TX3 i DX3, oferty te są ze sobą kompatybilne i można je łączyć przy realizacji dowolnego projektu. Dzięki zunifikowanym wymiarom i oznaczeniom aparaty z obu grup zainstalowane w jednej rozdzielnicy utrzymują spójny wygląd. Wspólne dla aparatów serii TX3 i DX3 są także urządzenia wyposażenia pomocniczego, wśród których znajdują się styki pomocnicze i sygnalizacyjne, wyzwalacze wzrostowe i podnapięciowe, napędy zdalne, akcesoria do zarządzania oprzewodowaniem oraz akcesoria bezpieczeństwa i obsługi.

Marcin Sikora
Autor jest kierownikiem produktu
w f irmie Legrand Polska

Aktualności

Notowania – GIE

Wyniki GUS

Archiwum

Elektrosystemy

Śledź nas