Facebook

URE

Porozumienie URE i operatorów systemów dystrybucyjnych

Prezes URE oraz szefowie pięciu największych dystrybutorów energii elektrycznej w Polsce podpisali 7 października Kartę Efektywnej Transformacji Sieci Dystrybucyjnych Polskiej Energetyki. Prace zespołu, który wypracował Kartę, zostały zainaugurowane w październiku 2021 r. W listopadzie ubiegłego roku ukonstytuowały się Zespoły Zadaniowe, które wypracowały rozwiązania istotne dla krajowej infrastruktury sieciowej w związku z transformacją sektora. W skład…

Więcej

Produkcja energii z mikroinstalacji wzrosła trzykrotnie

Najnowszy przygotowany przez Urząd Regulacji Energetyki Raport zawierający zbiorcze informacje dotyczące energii elektrycznej wytworzonej z odnawialnego źródła energii w mikroinstalacji (w tym przez prosumentów) i wprowadzonej do sieci dystrybucyjnej w 2020 r. pokazuje ponad trzykrotny (w stosunku do 2019 roku) wzrost wolumenu energii elektrycznej wprowadzonej do sieci z mikroinstalacji. Blisko 98,5% tej energii wyprodukowali prosumenci…

Więcej

Powstaje unijna organizacja zrzeszająca OSD

Powstaje nowa europejska organizacja zrzeszająca operatorów sieci elektroenergetycznych – OSD UE (ang. EU DSO Unity). Ma ona reprezentować dystrybutorów na forum unijnym w zakresie opracowywania kodeksów i wytycznych sieciowych. – Operatorzy systemów dystrybucyjnych (OSD) mają do odegrania ważną rolę w procesie transformacji energetyki – są coraz bardziej istotni dla zapewnienia bezpieczeństwa dostaw energii, wspierają funkcjonowanie…

Więcej

140 GWh energii elektrycznej z małych OZE w 2017 roku

Urząd Regulacji Energetyki opublikował raport na temat wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w małej instalacji w 2017 r. Dokument zawiera wykaz wytwórców energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w małej instalacji oraz informację o łącznej ilości energii elektrycznej wytworzonej z odnawialnych źródeł energii w małej instalacji i sprzedanej sprzedawcy zobowiązanemu. W związku nowelizacją…

Więcej

Liczba zmieniających sprzedawcę energii prawie stoi w miejscu

Liczba gospodarstw domowych zmieniających sprzedawcę energii praktycznie nie wzrosła – wynika z danych Urzędu Regulacji Energetyki. W sierpniu 2016 roku zmiany sprzedawcy energii dokonało 6204 gospodarstw domowych, podczas gdy we wrześniu liczba ta wyniosła 6234. Natomiast wśród odbiorców przemysłowych liczba zmian sprzedawcy odnotowana w sierpniu 2016 roku wynosiła 765, podczas gdy we wrześniu przeprowadzono takich…

Więcej

OZE: prezes URE o „mocy zainstalowanej elektrycznej”

W związku z sygnalizowanymi przez uczestników rynku wątpliwościami interpretacyjnymi związanymi ze stosowaniem pojęcia mocy zainstalowanej elektrycznej, którym operują zarówno przepisy ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2015 r. poz. 478, z późn. zm.), jak i przepisy ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz.…

Więcej

URE przeprowadzi monitoring sprzedawców prądu i gazu

W ostatnim czasie do Urzędu Regulacji Energetyki (URE) wpływają liczne skargi, dotyczące problemów ze standardami jakościowymi obsługi odbiorców energii elektrycznej oraz nieuczciwymi praktykami rynkowymi. Odbiorcy kontaktujący się z Urzędem poruszają najczęściej kwestie dotyczące: braku rzetelnej i często niepełnej informacji o warunkach oferty/umowy przedstawianej przez firmę, podszywania się pod pracowników dotychczasowego sprzedawcy lub urzędu, przymusu zawarcia…

Więcej

URE: częstsze zmiany sprzedawców energii w październiku 2015

Najnowszy, comiesięczny monitoring prowadzony przez Urząd Regulacji Energetyki wskazuje, że w październiku 2015 r. ponownie zwiększyła się liczba zmian sprzedawców energii elektrycznej. O ile we wrześniu podmioty instytucjonalne dokonały 2 604 zmian, to w październiku liczba ta wyniosła 4 040. W przypadku gospodarstw domowych we wrześniu przeprowadzono 7 267 zmian, a w październiku było to…

Więcej

URE: częściej zmieniamy dostawcę prądu

We wrześniu br. 7 tys. 267 gospodarstw domowych zmieniło sprzedawcę energii elektrycznej. To prawie 50 proc. więcej niż w sierpniu – podał Urząd Regulacji Energetyki. Jak wynika z monitoringu URE, podmioty instytucjonalne też znacząco zwiększyły liczbę zmian sprzedawcy – we wrześniu dokonały 2,6 tys. zmian, czyli blisko 94 proc. więcej niż w sierpniu br. Analiza…

Więcej

URE może nałożyć kary na Enion i PGE

Urząd Regulacji Energetyki wszczął postępowanie o nałożenie kar na trzech dystrybutorów energii elektrycznej: Enion i dwie spółki dystrybucyjne PGE. URE zakończył postępowanie w sprawie zimowych awarii energetycznych, sprawdzając od początku lutego 14 operatorów sieci dystrybucyjnych i próbując określić, czy przyczyną awarii była pogoda czy zaniedbania. Enionowi, PGE Dystrybucji Białystok i PGE Zakładom Energetycznym Okręgu Radomsko-Kieleckiego…

Więcej

Aktualności

Notowania – GIE

Wyniki GUS

Archiwum

Elektrosystemy

Śledź nas