Facebook

UOKiK zgodził się na przejęcie Polimeksu-Mostostalu

UOKiK podjął decyzję w sprawie przejęcia kontroli nad firmą Polimex-Mostostal przez cztery spółki energetyczne. Urząd zgodził się na dokonanie koncentracji polegającej na wspólnym przejęciu przez Eneę, Energę, PGE oraz PGNiG kontroli nad firmą Polimex-Mostostal. Zgodnie z przepisami, transakcja podlega zgłoszeniu do urzędu antymonopolowego, jeżeli biorą w niej udział przedsiębiorcy, których łączny obrót w roku poprzedzającym przekroczył 1 mld euro na świecie lub 50 mln euro w Polsce.

W ubiegłym tygodniu Enea, Energa, PGE i PGNiG Technologie objęły po 37,5 mln akcji Polimeksu-Mostostalu w ramach planowanego podwyższenia kapitału i w wyniku dokapitalizowania i odkupu pakietu akcji mają łącznie 65,9% akcji Polimeksu.

Polimex-Mostostal prowadzi działalność inżynieryjno–budowlaną w branży energetycznej i petrochemicznej. Stoi na czele grupy kapitałowej, skupiającej ponad 20 spółek prowadzących działalność produkcyjną, budowlaną, montażową i remontową w różnych sektorach.

Aktualności

Notowania – GIE

Wyniki GUS

Archiwum

Elektrosystemy

Śledź nas