Facebook

Polimex-Mostostal

Polimex-Mostostal rozszerza współpracę z Siemensem o kraje UE

Siemens Energy wraz z Siemens Gas and Power podpisał porozumienie o współpracy w krajach UE z Grupą Polimex Mostostal. Budowlana spółka od lat współpracuje z niemieckim koncernem m.in. przy budowie bloków energetycznych w Polsce. Firmy będą współpracowały ze sobą już podczas etapu pozyskiwania wybranych kontraktów oraz przy ich realizacji i planowaniu zakupów. List intencyjny dotyczy…

Więcej

GE wyprodukuje nowe bloki dla Elektrowni Dolna Odra

W dniu 30 marca GE ogłosiło zamówienie na budowę dwóch wysokosprawnych i niskoemisyjnych bloków energetycznych w Elektrowni Dolna Odra, należącej do PGE GiEK. Koncern dostarczy dwie turbiny gazowe GE 9HA.01 oraz dwie turbiny parowe STF-D650 o mocy do 1,4 GW . Urządzenia powstaną w polskich zakładach koncernu – w Elblągu i Wrocławiu. Jak podkreśla GE,…

Więcej

GE i Polimex Mostostal z umową za 4,7 mld zł

PGE GiEK podpisała z konsorcjum firm w składzie: General Electric i Polimex Mostostal umowę na budowę w formule „pod klucz” dwóch bloków gazowo-parowych o mocy 683 MWe każdy w Elektrowni Dolna Odra. Wartość kontraktu to 3,7 mld zł netto. Kolejny 1 mld zł wykonawca otrzyma za 12-letni serwis urządzeń. Nowe bloki gazowo-parowe wyposażone będą w…

Więcej

GE i Polimex zbudują dwa bloki dla PGE

Zarząd PGE zaakceptował ofertę konsorcjum w składzie General Electric Global Services (lider konsorcjum), Polimex Mostostal oraz General Electric International złożonej w postępowaniu na „Budowę dwóch bloków gazowo-parowych w PGE GiEK Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra”. Wartość oferty na budowę bloków wynosi około 3,7 mld zł netto, a wartość powiązanej 12-letniej umowy serwisowej wynosi około 1,03…

Więcej

Sefako dostarczy kocioł dla Polimeksu za 180 mln zł

Polimex Mostostal podpisał z Fabryką Kotłów Sefako umowę na dostawę przez spółkę z Sędziszowa kotła energetycznego do budowanego przez Polimex bloku węglowego w Puławach. Wartość kontraktu opiewa na 179,9 mln zł netto. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przez spółkę z Sędziszowa projektu podstawowego oraz dokumentacji wykonawczej, prefabrykacja i dostawa kompletnego kotła wraz z wyposażeniem i zabezpieczeniami,…

Więcej

Polimex zbuduje w Puławach blok energetyczny za ponad miliard

Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy oraz konsorcjum firm: Polimex-Mostostal, Polimex Energetyka i SBB Energy podpisało kontrakt na budowę nowego bloku energetycznego w Puławach. Wartość umowy opiewa na 1,16 mld zł netto, z czego 99% kwoty przypada na Grupę Polimeksu. Inwestycję podjęto w celu zapewnienia Grupie Azoty Puławy ciągłości dostaw energii cieplnej dla instalacji chemicznych oraz…

Więcej

Tajfun w Japonii wydłużył realizację inwestycji w EC Żerań

Konsorcjum firm z Grupy Mitsubishi Hitachi Power Systems i Polimex Mostostal zawarło z PGNiG Termika aneks do umowy na dostawę i montaż bloku gazowo-parowego w Elektrociepłowni Żerań w Warszawie. Na mocy aneksu, okres w trakcie którego wykonawca zobowiązał się doprowadzić do podpisania protokołu przejęcia bloku do eksploatacji uległ przedłużeniu do 40 miesięcy i 21 dni…

Więcej

Polimex-Mostostal zawarł list intencyjny z GE

Polimex-Mostostal i General Electric Global Services Oddział w Polsce podpisali list intencyjny. W ramach porozumienia spółki wyrażają wolę wspólnego przygotowania i złożenia oferty w postępowaniu PGE GiEK na realizację dwóch bloków gazowo-parowych w Zespole Elektrowni Dolna Odra, a w przypadku wygrania postępowania – zawarcia odpowiedniej umowy. Jak podkreśla Polimex-Mostostal, podpisany list intencyjny jest kolejnym krokiem…

Więcej

Puławy przyjęły wstępnie ofertę budowy bloku energetycznego

Konsorcjum polskich firm: Polimex Mostostal, Polimex-Energetyka i SBB Energy zostało wstępnie wybrane przez Zakłady Azotowe Puławy w postępowaniu przetargowym na generalnego wykonawcę projektu „Budowa Bloku Energetycznego na paliwo węglowe”. Zawarcie umowy z wykonawcą będzie możliwe po uzyskaniu niezbędnych zgód korporacyjnych, co planowane jest na trzeci kwartał tego roku. Realizacja inwestycji w formule „pod klucz” potrwa…

Więcej

GE Power przeprowadziło proces first fire w Elektrowni Opole

GE Steam Power ogłosiło przeprowadzenie procesu pierwszego rozpalenia kotła (tzw. first fire) w bloku nr 5 Elektrowni Opole, polskiej elektrowni węglowej wyposażonej w technologie ultranadkrytyczne (USC). Proces first fire oznacza przeprowadzenie po raz pierwszy procesu spalania w kotle parowym, czyli głównym komponencie technologii elektrowni. Stanowi to zakończenie ważnego etapu budowy elektrowni, która przy mocy 2 x…

Więcej

Polimex przesuwa termin zakończenia prac w Turowie

Polimex-Mostostal wydłużył termin realizacji prac związanych z modernizacją kotłów na blokach w Elektrowni Turów. Wzrosła także wartość tego kontraktu. W listopadzie 2015 roku Polimex Energetyka, spółka zależna Polimeksu, podpisała z PGE GiEK kontrakt o wartości 339,54 mln zł netto na modernizację kotłów CFB-670 na blokach 1-3 w Elektrowni Turów. Umowa przewidywała zakończenie kontraktu do 18…

Więcej

UOKiK zgodził się na przejęcie Polimeksu-Mostostalu

UOKiK podjął decyzję w sprawie przejęcia kontroli nad firmą Polimex-Mostostal przez cztery spółki energetyczne. Urząd zgodził się na dokonanie koncentracji polegającej na wspólnym przejęciu przez Eneę, Energę, PGE oraz PGNiG kontroli nad firmą Polimex-Mostostal. Zgodnie z przepisami, transakcja podlega zgłoszeniu do urzędu antymonopolowego, jeżeli biorą w niej udział przedsiębiorcy, których łączny obrót w roku poprzedzającym…

Więcej

Budowa bloku w Kozienicach może się przedłużyć

Enea poinformowała, że konsorcjum firm Mitsubishi Hitachi Power Systems Europe GmbH i Polimex-Mostostal budujące blok energetyczny w Elektrowni Kozienice przekazało Enei Wytwarzanie w trybie kontraktowym propozycję zaktualizowanego harmonogramu realizacji kontraktu z propozycją przesunięcia terminu przekazania do eksploatacji inwestycji z 21 lipca 2017 roku na 19 grudnia 2017 roku. Propozycja przesunięcia terminu zakończenia inwestycji wynika z…

Więcej

Nowy blok w Kozienicach przeszedł kluczowy test

W Elektrowni Kozienice pomyślnie zakończyła się próba ciśnieniowa kotła nowego bloku energetycznego o mocy 1075 MW. Inwestycję realizuje Mitsubishi Hitachi Power Systems Europe i Polimex-Mostostal. Podczas próby ciśnieniowej cały kocioł, łącznie z powierzchniami grzewczymi oraz około 100 metrami rur, napełniony zostały wodą i sprawdzony pod względem szczelności przy ciśnieniu 513 barów. Ponad 93 tys. spawów…

Więcej

Spółki Polimeksu mają kontrakty za 51 mln zł

Spółki z Grupy Polimex Mostostal – Naftoremont-Naftobudowa i Polimex Energetyka – podpisały kontrakty za 51,1 mln zł. Naftoremont-Naftobudowa zdobył zamówienie od holenderskiej firmy Technip Benelux, a Polimex Energetyka od Enea Wytwarzanie. Pierwsza ze spółek przeprowadzi prefabrykację i montaż rurociągów instalacji pieców krakingu parowego w Rafinerii Unipetrol w Litvinowie, w Czechach. Wartość kontraktu to 8,45 mln…

Więcej

Aktualności

Notowania – GIE

Wyniki GUS

Archiwum

Elektrosystemy

Śledź nas