Facebook

Tajfun w Japonii wydłużył realizację inwestycji w EC Żerań

Konsorcjum firm z Grupy Mitsubishi Hitachi Power Systems i Polimex Mostostal zawarło z PGNiG Termika aneks do umowy na dostawę i montaż bloku gazowo-parowego w Elektrociepłowni Żerań w Warszawie. Na mocy aneksu, okres w trakcie którego wykonawca zobowiązał się doprowadzić do podpisania protokołu przejęcia bloku do eksploatacji uległ przedłużeniu do 40 miesięcy i 21 dni od dnia zawarcia kontraktu.

Zmiana ta jest spowodowana wystąpieniem w dniu 4 września 2018 roku w Japonii tajfunu „Jebi”, którego działanie w miejscu składowania elementów wyposażenia turbiny gazowej, skutkowało uszkodzeniem tych elementów w sposób uniemożliwiający udzielenie wynikającej z kontraktu pełnej gwarancji jakości i rękojmi za ich wady fizyczne.

– Zamawiający oraz wykonawca zgodnie uznali powyższe zdarzenie za działanie siły wyższej, postanawiając o wydłużeniu terminu realizacji kontraktu o czas niezbędny do usunięcia jej skutków – informuje Polimex-Mostostal w komunikacie.

Aktualności

Notowania – GIE

Wyniki GUS

Archiwum

Elektrosystemy

Śledź nas