Facebook

Puławy przyjęły wstępnie ofertę budowy bloku energetycznego

Konsorcjum polskich firm: Polimex Mostostal, Polimex-Energetyka i SBB Energy zostało wstępnie wybrane przez Zakłady Azotowe Puławy w postępowaniu przetargowym na generalnego wykonawcę projektu „Budowa Bloku Energetycznego na paliwo węglowe”. Zawarcie umowy z wykonawcą będzie możliwe po uzyskaniu niezbędnych zgód korporacyjnych, co planowane jest na trzeci kwartał tego roku. Realizacja inwestycji w formule „pod klucz” potrwa 36 miesięcy. Jej szacunkowy koszt to 1,2 mld zł.

Nowy blok energetyczny na węgiel kamienny o mocy 100 MWe zostanie wybudowany na terenie zakładowej elektrociepłowni.

Jest to obecnie najważniejszy projekt inwestycyjny w Grupie Azoty Puławy. Jego realizacja zapewni bezpieczeństwo energetyczne zarówno dla naszej spółki, jak i przyszłych inwestycji nawozowo-chemicznych – oznajmia Krzysztof Bednarz, prezes Grupy Azoty Zakładów Azotowych Puławy.

Będzie to blok ciepłowniczo-kondensacyjny z kotłem pyłowym węglowym o mocy nominalnej w paliwie do 300 MWt, z zamkniętym układem chłodzenia z chłodniami wentylatorowymi mokrymi. Kondensator zostanie zaprojektowany na 50% kondensacji ze względu na stały odbiór par technologicznych przez odbiorców zewnętrznych. Ponadto kocioł będzie posiadał zintegrowaną instalację SCR dla redukcji tlenków azotu. Założono też zastosowanie układu odsiarczania spalin metodą mokrą wapienną. Inwestycja spełni unijne normy w zakresie ochrony środowiska zgodnie z tzw. konkluzją BAT.

– Znaczący wzrost na przestrzeni dwóch ostatnich lat cen materiałów i usług w sektorze budowlanym (o około 20-30%) doprowadził do zwiększenia budżetu zadania inwestycyjnego w stosunku do planów z początku 2017 roku. W naszym przypadku roboty budowlane i montażowe stanowią około 1/3 ogółu kosztów. Do tego dochodzą ryzyka kursowe i wyższa marża generalnego realizatora inwestycji – dodaje Julian Krawczyński, dyrektor Pionu Inwestycji Grupy Azoty Puławy.

Aktualności

Notowania – GIE

Wyniki GUS

Archiwum

Elektrosystemy

Śledź nas