Facebook

PBE Elbud Gdańsk rozpoczyna budowę farmy wiatrowej

Rozpoczęły się prace na budowie Farmy Wiatrowej Przykona o mocy 30 MW. Spółka Energa Invest, odpowiedzialna za kompleksowe przygotowanie oraz realizację inwestycji, wydała polecenie rozpoczęcia prac i przekazanie placu budowy generalnemu wykonawcy firmie PBE Elbud Gdańsk oraz dostawcy turbin Vestas Poland.

Po zakończeniu budowy – zaplanowane jest na drugi kwartał 2020 roku – i oddaniu do użytkowania, FW Przykona wejdzie w skład aktywów wytwórczych spółki Energa Wytwarzanie, która już teraz dysponuje pięcioma instalacjami tego typu o łącznej mocy zainstalowanej 211 MW.

Elektrownia będzie zlokalizowana w Gminie Przykona (pow. turecki), na terenach poeksploatacyjnych i zrekultywowanych po kopalni węgla brunatnego Adamów. Farma o mocy 30 MW, według przewidywań, rocznie produkować będzie około 75 GWh energii elektrycznej. Na 250 hektarach rekultywowanych terenów posadowionych zostanie dziewięć turbin wiatrowych wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą (m.in. linie kablowe SN, linie światłowodowe, drogi dojazdowe, place manewrowe oraz stacja GPO).

– Nasza firma ma doświadczenie w budownictwie elektroenergetycznym, m.in. zbudowała 23 fundamenty pod turbiny w FW Karścino, eksploatowanej przez Energę Wytwarzanie. Teraz pełną parą ruszyły prace na terenie przeznaczonym na farmę w Przykonie. Są to roboty drogowe, w maju rozpocznie się palowanie pod fundamenty, a od czerwca ruszą prace fundamentowe pod turbiny wiatrowe. Kolejny etap to budowa linii kablowych, stacji abonenckiej i rozbudowa GPZ Żuki. Jeszcze w tym roku ma nastąpić montaż siłowni wiatrowych. Mamy doświadczenie w tych pracach, więc jestem przekonany, że zgodnie z harmonogramem, w drugim kwartale 2020 roku z Przykony popłynie prąd do sieci – oznajmia Andrzej Mastalerz, prezes PBE Elbud Gdańsk.

Turbiny wchodzące w skład farmy zostaną posadowione na wieżach o wysokości 117 m, co przy skrajnie wychylonym skrzydle o długości 63 m daje łączną wysokość turbiny 180 m nad poziomem terenu. Urządzenia o mocy 3,3 – 3,45 MW każde dostarczy firma Vestas Poland.

Biorąc pod uwagę potencjał terenu przeznaczonego pod tę inwestycję, Energa bierze pod uwagę możliwość budowy na tym obszarze w przyszłości elektrowni fotowoltaicznej wraz z magazynem energii.

Aktualności

Notowania – GIE

Wyniki GUS

Archiwum

Elektrosystemy

Śledź nas