Facebook

PBE Elbud

PBE Elbud Gdańsk rozpoczyna budowę farmy wiatrowej

Rozpoczęły się prace na budowie Farmy Wiatrowej Przykona o mocy 30 MW. Spółka Energa Invest, odpowiedzialna za kompleksowe przygotowanie oraz realizację inwestycji, wydała polecenie rozpoczęcia prac i przekazanie placu budowy generalnemu wykonawcy firmie PBE Elbud Gdańsk oraz dostawcy turbin Vestas Poland. Po zakończeniu budowy – zaplanowane jest na drugi kwartał 2020 roku – i oddaniu…

Więcej

Budowa linii 400 kV na Mazowszu nabiera tempa

Prace przy realizacji kluczowej dla ciągłości dostaw energii elektrycznej na terenie województwa mazowieckiego i aglomeracji warszawskiej inwestycji Polskich Sieci Elektroenergetycznych nie ustają mimo zimowej aury. Wybudowano już blisko 15% zaplanowanych słupów oraz około 40% stanowisk fundamentowych. W ciągu niespełna trzech miesięcy od rozpoczęcia prac wykonawca postawił 20 z zaplanowanych 140 słupów oraz przystąpił do montażu…

Więcej

Budowa strategicznej linii 400 kV ruszy we wrześniu

31 sierpnia Wojewoda Mazowiecki wydał pozwolenie na budowę linii elektroenergetycznej 2×400 kV wraz ze zmianą układu sieci najwyższych napięć pomiędzy aglomeracją warszawską a Siedlcami. Inwestor – Polskie Sieci Elektroenergetyczne – dysponuje już kompletem pozwoleń i decyzji administracyjnych niezbędnych do rozpoczęcia prac budowlano-montażowych. Budowa strategicznej dla bezpieczeństwa energetycznego Mazowsza linii przesyłowej rozpocznie się już we wrześniu.…

Więcej

Energa Invest zleca prace przy farmie wiatrowej

Konsorcjum firm PBE Elbud Gdańsk i Taskoprojekt otrzymało od spółki Energa Invest zlecenie na roboty budowlane w ramach projektu Farma Wiatrowa Przykona o łącznej mocy zainstalowanej do 30 MW. Przedmiotem zamówienia jest m.in. realizacja robót budowlanych i elektroenergetycznych, w tym sieci elektroenergetycznych średniego napięcia i teletechnicznych wraz z wyprowadzeniem mocy z farmy i podłączeniem do…

Więcej

Aktualności

Notowania – GIE

Wyniki GUS

Archiwum

Elektrosystemy

Śledź nas