Facebook

Mostostal Zabrze

Kolejna spółka zainteresowana Elektrobudową

27 kwietnia syndyk masy upadłościowej Elektrobudowy podjął decyzję o zamiarze umożliwienia spółce Revico z siedzibą w Słupnie zapoznania się z informacjami dotyczącymi katowickiego przedsiębiorstwa. Decyzja ta została podjęta przez syndyka w związku z zaproszeniem do wstępnych rokowań dotyczących ustalenia zasad przejęcia Elektrobudowy bądź jej zorganizowanej części. Firma Revico jest m.in. producentem urządzeń elektroenergetycznych: rozdzielnic SN…

Więcej

Dwóch zainteresowanych przejęciem Elektrobudowy

Dwa podmioty są zainteresowane przejęciem Elektrobudowy. Pierwszy z nich to Mostostal Zabrze, który o swoich zamierzeniach poinformował w ubiegłym tygodniu. Drugi to Zarmen, który już w ubiegłym roku chciał przejąć katowicką spółkę, ale po pewnym czasie z tego zrezygnował – jak się okazało, do teraz. Syndyk masy upadłościowej Elektrobudowy umożliwi zapoznanie się z informacjami dotyczącymi…

Więcej

Mostostal Zabrze zainteresowany Elektrobudową

Mostostal Zabrze jest wstępnie zainteresowany przejęciem – przez swoją spółkę zależną Mostostal Zabrze Elektro (MZ Elektro) – Elektrobudowy lub jej zorganizowanej części, w tym m.in. całości lub części działalności spółki w zakresie realizacji kontraktów. MZ Elektro zamierza skierować do syndyka masy upadłości katowickiej spółki stosowne oświadczenia w tym zakresie. Oświadczenie MZ Elektro zostanie złożone w…

Więcej

Mostostal Zabrze ma kolejne zlecenie w Opolu

Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego (GPBP) – spółka zależna Mostostalu Zabrze – zawarło z Polimex Projekt Opole umowę na budowę dwóch pompowni wody chłodzącej dla bloków nr 5 i 6 Elektrowni Opole. Wartość kontraktów to blisko 12,1 mln zł netto. Terminy zakończenia zadań przypadają odpowiednio na 1 kwietnia dla pierwszego bloku i 9 listopada 2016 r.…

Więcej

Mostostal Zabrze wykona prace w Elektrowni Opole

Mostostal Zabrze Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego otrzymał od spółki Polimex Projekt Opole umowę na wykonanie płyt dennych skrzyń fundamentowych maszynowni bloków 5 i 6 wraz z komorami pomp kondensatu. Roboty będą realizowane w ramach inwestycji „Budowa bloków nr 5 i nr 6 w Elektrowni Opole”. Wartość zamówienia opiewa na 24,3 mln zł brutto. Termin zakończenia…

Więcej

Mostostal Zabrze zdobył kontrakty w RPA

Mostostal Zabrze podpisał z firmą DBT Technologies z RPA dwie umowy dotyczące montażu filtrów workowych spalin. Urządzenia zostaną zainstalowane w budowanych obecnie w RPA dwóch największych na świecie elektrowniach opalanych węglem kamiennym. Zakres prac będzie obejmował montaż filtrów workowych w Kusile i Medupi – wartość zadań w pierwszej lokalizacji oszacowano na 81,6 mln zł, natomiast…

Więcej

Aktualności

Notowania – GIE

Wyniki GUS

Archiwum

Elektrosystemy

Śledź nas