Facebook

GE otrzymało zgodę na przejęcie Alstomu

Komisja Europejska i Departament Sprawiedliwości wydały zgodę na zakup przez GE działu energetycznego i sieci przesyłowych Alstomu. Sfinalizowanie transakcji planowane jest w czwartym kwartale bieżącego roku.

Komisja Europejska zatwierdziła transakcję pod warunkiem wywiązania się przez GE i Alstom z dodatkowych zobowiązań. Chodzi m.in. o sprzedaż przez GE części Alstomu specjalizującej się w produkcji turbin gazowych wielkiej mocy. Jej nabywcą będzie Ansaldo Energia, która przejmie: sprzedaż nowych jednostek GT26 (turbina gazowa klasy F), program rozwoju technologii GT36, którego celem jest stworzenie turbiny gazowej klasy H, oraz kontrakty na usługi serwisowe dla 34 jednostek GT26. Pozostałe zainstalowane turbiny gazowe Alstomu (około 720 jednostek) przejdą na własność GE.
Dodatkowo, w odpowiedzi na zastrzeżenia Komisji Europejskiej i Departamentu Sprawiedliwości odnośnie możliwego zaburzenia konkurencyjności na rynku usług serwisowych dla turbin gazowych GE, amerykański koncern sprzeda Power Systems Manufacturing (PSM) – firmę Alstomu specjalizującą się w dostarczaniu części zamiennych i usług posprzedażowych dla innego sprzętu OEM. GE otrzyma licencję na własność intelektualną PSM wykorzystywaną przy usługach posprzedażowych dla turbin gazowych, które nie zostały wyprodukowane przez GE.
GE porozumiało się już z Ansaldo w sprawie szczegółów sprzedaży. Firma spodziewa się, że nastąpi ona po sfinalizowaniu transakcji z Alstomem oraz uzyskaniu wszelkich niezbędnych pozwoleń od organów regulacyjnych.

Pozytywne efekty przejęcia

Dzięki przejęciu działów Alstomu specjalizujących się w technologiach energetycznych oraz rozwiązaniach w obszarze sieci przesyłowych, GE zwiększy zainstalowaną moc o 50%, do około 1,5 tys. GW. Będzie także posiadać jedną z najszerszych i najbardziej wszechstronnych ofert w obszarze OZE, zwiększone moż-liwości w zakresie projektowania elektrowni cieplnych oraz szerszą ofertę w obszarze sieci przesyłowych, co pozwoli koncernowi konkurować na rynkach globalnych. GE będzie także posiadać zwiększone i poszerzone zdolności w zakresie finansowania i wykorzystania specjalistycznej wiedzy w realizowaniu projektów energetycznych oraz rozwiązania z zakresu Big Data i analityki zwiększające wydajność zainstalowanych technologii energetycznych.

PRZYCHODY GE NA ŚWIECIE (w mld USD)

PRZYCHODY GE NA ŚWIECIE (w mld USD)

Megafuzja w branży energetycznej

W kwietniu ubiegłego roku amerykańskie GE i francuski Alstom osiągnęły porozumienie w sprawie zakupu działu energetycznego oraz działu sieci przesyłowej Alstomu za 12,35 mld euro. Biorąc pod uwagę plan utworzenia joint ventures ogłoszony w czerwcu 2014 r. (w obszarze odnawialnych źródeł energii, sieci przesyłowych i energetyki jądrowej), zmiany w strukturze transakcji, korektę ceny spowodowaną wprowadzeniem wymaganych środków zaradczych, a także dostępne środki pieniężne, spodziewana cena zakupu wyniesie około 8,5 mld euro (czyli około 9,5 mld USD). GE przewiduje, że w wyniku przejęcia zysk na akcję w roku 2016 wzrośnie o 0,05-0,08 USD, a do roku 2018 wzrost ten wyniesie w granicach 0,15-0,20 USD. Amerykański konglomerat szacuje ponadto, że w piątym roku po przejęciu, w wyniku synergii oszczędności sięgną nawet 3 mld USD.

Aktualności

Notowania – GIE

Wyniki GUS

Archiwum

Elektrosystemy

Śledź nas