FacebookGoogle+

Tele-Fonika przygotowana na dyrektywę CPR

W 2016 roku w Unii Europejskiej wprowadzono nowe rozporządzenie CPR, regulujące bezpieczeństwo pożarowe w odniesieniu do materiałów i elementów budowlanych zamontowanych trwale, w tym również kabli i przewodów. Chociaż formalnie przepisy zaczną obowiązywać od lipca 2017 r., produkty oferowane przez Grupę Tele-Fonika Kable będą spełniać wszystkie wymagania CPR już w styczniu.

– Nowe rozporządzenie to przede wszystkim nowy, zunifikowany język w świecie kabli. CPR określa jednakowe metody badań i certyfikacji dla całej Unii, a także system nadawania klas poszczególnym wyrobom. W praktyce oznacza to, że dużo łatwiej będzie można się posługiwać parametrami decydującymi o bezpieczeństwie zarówno w projektowaniu, jak i określaniu wymagań. Końcowy odbiorca będzie miał pewność, że zakupiony produkt musiał przejść przez szereg kontroli i testów, aby być dopuszczonym na rynek – oznajmia Piotr Mirek, wiceprezes zarządu Tele-Foniki Kable ds. operacyjnych i rozwoju.

Od momentu ogłoszenia informacji o wdrożeniu rozporządzenia CPR Tele-Fonika Kable postawiła sobie za cel sprawne dostosowanie się do nowych regulacji i przepisów.

Jako członkowie Europacable (organizacji zrzeszającej największych europejskich producentów kabli i przewodów) współpracowaliśmy z ekspertami z Polski oraz pozostałych krajów Unii, współtworząc szereg pomocnych zapisów wyznaczających nowe standardy bezpieczeństwa – podkreśla Piotr Mirek.

TFKable

Nowa dyrektywa to nie tylko przepisy i regulacje, ale też konieczność szybkiego dostosowania się do nich. Wiąże się to z poddaniem wyrobów szeregom testów i końcowym uzyskaniem certyfikacji potwierdzającej ich właściwości. Aby temu sprostać, Tele-Fonika Kable doposażyła swoje Laboratorium Prób Ogniowych w Zakładzie Kraków w unikalną aparaturę kontrolno-pomiarową. Pozwoliło to na przeprowadzenie wstępnych badań kabli i przewodów mających na celu kompleksowe przygotowanie portfolio produktowego odpowiadającego nowym regulacjom. Większość badanych konstrukcji musiała być ponownie poddana testom w jednostce notyfikowanej, a sam proces produkcyjny oraz zakładowa kontrola produkcji – audytowi.

Kolejnym krokiem było dostosowanie procesu produkcyjnego, opracowanie nowych standardów oraz dokumentacji. Wyroby objęte działaniem CPR będą posiadały znakowanie CE na etykietach, a zamiast wydawanej dotychczas Deklaracji Zgodności (DoC) pojawi się dokument w postaci Deklaracji Właściwości Użytkowych (DoP – Declaration of Performance). Dokument ten będzie potwierdzeniem odpowiedniej klasy wyrobu i jego właściwości dotyczących rozprzestrzeniania się ognia, wydzielania ciepła, wydzielania dymu (gęstości), wydzielania korozyjnych oparów oraz płonących kropli. Dla projektantów, architektów, inżynierów czy lokalnych instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo w zakresie budownictwa oznacza to szeroki wachlarz możliwości doboru i stosowania odpowiednich konstrukcji kablowych.

TFKable

Pokonaliśmy długą drogę, wdrażając wymagania rozporządzenia CPR, ale dzięki temu dziś, na długo przed końcem okresu przejściowego, możemy powiedzieć, że jesteśmy na „ostatniej prostej”. Pełne wdrożenie rozporządzenia wraz z odpowiednią dokumentacją, oznakowaniem kabli, etykietami oraz znakowaniem CE Tele-Fonika Kable wdroży w pierwszej połowie stycznia 2017 roku. W momencie wejścia tych zmian w życie nasi klienci mogą być pewni, że kable i przewody, które im oferujemy, są zgodne z nowymi standardami bezpieczeństwa UE – podsumowuje wiceprezes Piotr Mirek.

Aktualności

Notowania – GIE

Wyniki GUS

Archiwum

Elektrosystemy

Śledź nas