FacebookGoogle+

Grodno planuje kolejne przejęcie

Spółka Grodno podpisała list intencyjny w sprawie określenia warunków zakupu przedsiębiorstwa z branży elektrotechnicznej. Zawarcie przedwstępnej umowy przejęcia zaplanowano na drugi kwartał 2018 roku.

Podpisany 12 grudnia list intencyjny dotyczy nabycia 100% udziałów podmiotu z branży elektro przez Grodno. Warunkiem realizacji transakcji będzie m. in. przeprowadzenie badania due diligence, zaplanowanego na luty 2018 roku, a także brak wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności. Wstępne warunki zakładają realizację transakcji przy wycenie 100% udziałów przedsiębiorstwa na poziomie około EV/EBITDA = 6. Prognozowany przez przedsiębiorstwo na koniec 2017 roku wynik EBITDA wynosi około 4-4,5 mln zł, a dług netto około 3-4 mln zł. Zawarcie przedwstępnej umowy zakupu zaplanowane jest na drugi kwartał 2018 roku.

Jeśli transakcja dojdzie do skutku, będzie to już ósme przejęcie Grodna – mamy więc duże doświadczenie w tym obszarze. Jako jedni z nielicznych w branży potrafimy nie tylko skutecznie realizować kolejne akwizycje, ale również szybko integrować nowe podmioty, uzyskując przy tym efekty synergii i dużą wartość dodaną dla całego biznesu. Zakładamy dalsze umacnianie naszej pozycji w oparciu o przejęcia – oznajmia Andrzej Jurczak, prezes spółki Grodno.

Przejęcia motorem rozwoju Grupy Grodno

Konsolidacja rynku przez akwizycje dobrze prosperujących podmiotów z branży jest istotnym elementem strategii, a także jednym z kluczowych czynników sukcesu Grodna. W 2017 roku spółka sfinalizowała dwie transakcje – największą do tej pory, związaną z zakupem udziałów spółki Bargo, posiadającej dziewięć hurtowni w województwie mazowieckim, a także drugą – dotyczącą przejęcia działalności handlowej firmy Jorga. W 2016 roku w skład sieci Grodna weszły trzy punkty handlowe firmy Centropol, natomiast w 2015 roku zawarta została umowa przejęcia większości przedsiębiorstwa Elektromag. We wcześniejszych latach Grodno przejmowało również działalność takich firm jak Ostel, Bomap i Ajespol.

– Dążymy do konsolidacji, ponieważ działalność w dużej skali stwarza większe możliwości i umożliwia generowanie wyższych marż, w przeciwieństwie do wielu mniejszych firm z branży. Dlatego planujemy konsekwentne umacnianie pozycji grupy w oparciu o zwiększanie zasięgu, przy jednoczesnym rozwijaniu oferty i dążeniu do kompleksowości rozwiązań, elektrotechnicznych, oświetleniowych i pokrewnych. Zarówno wyniki grupy, jak i rosnąca wycena rynkowa, będąca wypadkową zaufania inwestorów, utwierdzają mnie w przekonaniu, że podążamy właściwą drogą – dodaje Andrzej Jurczak.

Grupa Grodno
Grodno to jeden z czołowych dostawców kompleksowych rozwiązań w obszarze elektrotechniki i oświetlenia w Polsce, oferujący ponad 120 tys. towarów krajowych i międzynarodowych producentów oraz produkty pod marką własną Luno. Sieć dystrybucyjna Grupy Grodno obejmuje 80 punktów handlowych zlokalizowanych w całej Polsce. Spółka należy do grupy dystrybutorów elektrotechnicznych FEGIME Polska.
Spółka zajmuje się nie tylko dystrybucją materiałów elektrotechnicznych, ale też świadczy doradztwo i usługi specjalistyczne – przeprowadza audyty energetyczne i oświetleniowe. Klientami Grodna są firmy elektroinstalacyjne, przemysłowe, dystrybucyjne, obiekty wielkopowierzchniowe oraz klienci indywidualni.

Aktualności

Notowania – GIE

Wyniki GUS

Archiwum

Elektrosystemy

Śledź nas